0042 blog cover
08 Jan 2020 10:00

'ห้ามใช้ถุงพลาสติก' มาตรการนานาชาติมีประเทศไหนบ้าง มาดูกัน!

เกือบทุกประเทศบนโลกใบนี้ต่างทราบดีว่า "ขยะพลาสติก" ก่อปัญหาร้ายแรงต่อระบบนิเวศทางทะเลจนก่อผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษย์ในระยะยาว หากปล่อยให้มีปริมาณมากขึ้นยิ่งจะกระทบต่อแหล่งผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

หลายประเทศมองการณ์ไกล ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หลาย ๆ ด้านจึงให้ความร่วมมือกันในเรื่องการลดขยะพลาสติกอย่างจริงจัง ที่ไม่ใช่เพียงสรรหากลยุทธ์หรือแคมเปญสร้างภาพเท่านั้น มาดูกันว่ามีประเทศใดที่ออกมาตรการลด ละ เลิก จำนวนขยะพลาสติก และทำอย่างไรกันบ้างฮ่องกง
ให้ร้านค้าปลีกเก็บเงินค่าถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับใส่สินค้ากับลูกค้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่ปี 2552 และนำพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ไปใช้ในการถมที่แทน
จีน
เริ่มใช้กฎหมายควบคุมการใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี 2551 โดยผลิต จำหน่าย และใช้ถุงพลาสติกที่มีความบางน้อยกว่า 0.025 มิลลิเมตรใส่สินค้าให้กับลูกค้า นอกจากนี้สั่งห้ามห้าง ร้านค้าต่าง ๆ แจกถุงพลาสติกฟรีให้กับลูกค้าที่มาซื้อของ ทำให้ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ระหว่าง 60-80% หรือประมาณ 40 ล้านใบอินโดนีเซีย
รัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะลดขยะพลาสติกในทะเลให้ได้ถึง 70% ภายในปี 2558 ผ่านการนำมาตรการหลายด้านมาใช้รวมถึง การกำหนดให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ลดการผลิตขยะพลาสติกอย่างน้อย 30% ภายใน 10 ปี นอกจากนี้ยังผลิตถุงพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ เป็นการผลิตจากมันสำปะหลังเพราะย่อยสลายได้ง่าย
บังกลาเทศ
ประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมายทั้งห้ามผลิต และให้ถุงพลาสติกแก่ผู้ซื้อ มาตั้งแต่ปี 2545 โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับครั้งละ 2,000 ดอลลาร์ เพราะขาดการจัดการกับระบบขยะทำให้เกิดวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ปี 2531 และ 2541 ซึ่งทำให้ชาวบังกลาเทศไม่กล้าใช้และทิ้งถุงพลาสติกตามท้องถนน ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกลดลงอย่างมาก
เคนยา
ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามการใช้ถุงพลาสติกรุนแรงที่สุด โดยรัฐบาลเริ่มบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการจำหน่าย ผลิต หรือใช้ถุงพลาสติกเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2560 ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 4 ปี หรือปรับเงินสูงสุด 38,000 ดอลลาร์ สหภาพยุโรป 
มีมติห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยมีผลบังคับใช้ในประเทศสมาชิกทั้งหมด 28 ประเทศนอกจากนี้ยังมีมาตรการในการเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended producer responsibility) เกี่ยวกับออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สิ้เนปลืองน้อยลง รวมทั้งระบบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์หลังจากใช้แล้วด้วย
นิวซีแลนด์
ห้ามร้านค้าใช้ถุงหิ้วพลาสติกทุกประเภท ทั้งแบบบาง แบบหนา รวมไปถึงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ โดยผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 ดอลลาร์ แต่ยังอนุโลมให้ใช้ถุงพลาสติกแบบไม่มีหูหิ้วสำหรับใส่ผักผลไม้ พลาสติกสำหรับใส่ขยะ และอุจจาระของสุนัท 
ขอบคุณข้อมูลจาก thebangkokinsight

และในปีนี้ 2563 ประเทศไทยได้เริ่มต้นการงดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้นโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการดำเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้โรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 

Saveworld, รักษ์โลก, รักษ์โลกเลิกพลาสติก