Dsc03863
03 Feb 2020 18:00

บรรยากาศงาน Talk Show ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม "I​ love me รักนะ...ตัวเอง" โดยครูเงาะ รสสุคนธ์


ภายในบริเวณหน้างานนั้นมีผู้คนมากันมากมาย บรรยากาศได้รับความครึกครื้นเป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมงานนั้นต่อแถวกันเข้างานอย่างยาวเหยียด ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้ทั้งแฟ้มที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สมุด, ปากกา, และเอกสารสำหรับใช้ในการร่วมสนุกภายในงานครั้งนี้แจกก่อนเข้างาน พร้อมทั้งมีพื้นที่ Backdrop ไว้สำหรับถ่ายรูป Check-in กันสวย ๆ อีกด้วย
นับเป็น Talk Show ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก บัตรขายหมดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาที่ครูเงาะจะมาบรรยายนั้น ล้วนเป็นประเด็นที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมฟังตระหนักถึง "ความรัก" ที่มีต่อตนเอง ด้วยวิธีการเล่าให้เห็นถึงสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขจากอะไร ยกตัวอย่างกระตุ้นสาร 4 สารที่ทำให้คนเรามีความสุขได้ เช่น Dopamine, Oxytocin, Endorphin และ Serotonin ให้ทำงาน สามารถเปลี่ยนบทสนทนาในระดับเซลล์ภายในร่างกาย สร้างยีนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ร่างกายของเรา และสอนให้รักตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม 
อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันทั้งการเล่าเรื่องราวของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคน พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ค้นพบความรักในตัวเองมากขึ้นจนมีเหลือล้น ทำให้สามารถส่งความสุขและความรักในส่วนนี้ไปเผื่อผู้อื่นได้อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีบูธของที่ระลึกสวย ๆ ขายในบริเวณหน้างาน เช่น "Self-talk Tumble" แก้วที่จะช่วยเพื่อน ๆ เปลี่ยนชีวิตในทุก ๆ วัน สามารถวางได้ในทุก ๆที่ ไม่ว่าจะบนโต๊ะทำงาน ในรถ หรือหัวเตียงก็ได้ และยังมีสมุดน่ารัก ๆ ที่ทำขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังมีบูธของที่ระลึกสวย ๆ ขายในบริเวณหน้างาน เช่น "Self-talk Tumble" แก้วที่จะช่วยเพื่อน ๆ เปลี่ยนชีวิตในทุก ๆ วัน สามารถวางได้ในทุก ๆที่ ไม่ว่าจะบนโต๊ะทำงาน ในรถ หรือหัวเตียงก็ได้ และยังมีสมุดน่ารัก ๆ ที่ทำขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ"I​ love me รักนะ...ตัวเอง" เป็นงานที่มีคุณค่าและสร้างความทรงจำที่ดีมากมายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพราะนอกจากจะสอนให้รักตัวเองแล้วนั้น เพื่อน ๆ ยังสามารถส่งต่อความรู้สึกในส่วนนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ สิ่งเล็ก ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้น ทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

Talkshow, ครูเงาะ, eventpop, รักนะตัวเอง, ILoveMe