Gettyimages 1216104173
11 May 2021 10:00

มาดูสาธารณสุขของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กันเถอะ

    สุขภาพแบบองค์รวม หรือ Holistic health นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ตั้งแต่ปี 1948 หรือ พ.ศ. 2491 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้นิยามคำว่า สุขภาพ ให้เป็นเรื่องของสภาพร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ของสังคมที่ต้องสมบูรณ์ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ อย่างไรก็ตาม มุมมองเรื่องสุขภาพนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพราะในปัจจุบันคนเราได้ให้ค่าความสำคัญกับภาพและสื่อต่าง ๆ มากขึ้น


การค้นคว้าวิจัยของ Getty Images Visual GPS เผยว่า 4 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อลูกค้าชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) ในการตัดสินใจซื้อบริการสุขภาพและเภสัชกรรมก็คือ บริษัทต้องมีการดูแลสุขภาพของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน มีการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพ มีการดูแลสุขภาพของลูกค้าในระยะยาวอย่างมั่นคง และมีการพัฒนาความแม่นยำของอุปกรณ์การแพทย์ตลอดเวลา
สุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี
ในพื้นที่ของเอเชียแปซิฟิก (APAC) การมีสุขภาพที่ดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนต้องการในชีวิต พวกเขาไม่ได้แค่โฟกัสเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ แต่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพทางอารมณ์และสุขภาพทางกายเกือบจะเท่า ๆ กัน ไม่ต่างจากในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) ประชาชนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกัน ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นพวกเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากกว่าเดิม นอกจากนี้ ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยินดีที่จะจ่ายบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพเพิ่ม ถ้าบริษัทดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของสุขภาพลูกค้ารวมทั้งดูแลเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีด้วย

ประชาชามากกว่า 90% กล่าวว่า ถ้ามีสุขภาพและชีวิตที่ดี พวกเขาก็จะได้เจอแต่สิ่งดี ๆและสามารถเฉลิมฉลองเรื่องราวดี ๆในชีวิตได้ กิจกรรมยอดนิยมที่เสริมสร้างความสุขและสุขภาพจิตใจได้ก็คือ การออกกำลังกาย การกินอาหารที่มีประโยชน์ การพบประเจอกันกับเพื่อนและครอบครัวทั้งในชีวิตจริงและผ่านโลกออนไลน์ การมีสติในการใช้ชีวิต และ ความตั้งใจในการเลือกและตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตเมื่อเป็นเรื่องของการซื้อบริการสุขภาพ ภาพในการสื่อสารและโฆษณานั้นส่งผลต่อการเลือกและการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นอย่างมาก และนั่นก็เป็นที่กลุ่มลูกค้าชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต้องการที่จะได้เห็นเช่นกันเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ เมื่ออายุมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมักจะคอยช่วยเหลือผู้อื่นและสรรหากิจกรรมต่าง ๆ มาทำในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้เป็นการดูแลสุขภาพทางกาย สุขภาพทางอารมณ์ สุขภาพทางใจ และสุขภาพทางปัญญาของตนเอง

เทคโนโลยีในวงการแพทย์และเภสัชกรรมได้รับการเร่งรัดการพัฒนาในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด บริษัท Kantar healthcare รายงานว่า การที่เทคโนโลยีสามารถขยับขยายข้อมูลตัวเลขดิจิทัลด้านการแพทย์ได้นั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในภูมิทัศน์ของการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก การพัฒนาของเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้เราสามารถสังเกตการณ์และคอยเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพของตนเองได้ ลูกค้าชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) กว่า 70% ไม่ว่าจะช่วงอายุใดก็ใช้เทคโนโลยีในการติดตามและเช็คเป้าหมายด้านสุขภาพที่ตนเองตั้งไว้

ผลการสำรวจของ Getty Images Visual GPS  โชว์ให้เห็นว่า ความไว้วางใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) 8 ใน 10 ต้องการที่จะรู้ลึกถึงเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ยาต่าง ๆ ที่ผลิตออกมา ดังนั้นความไว้วางใจสามารถสร้างขึ้นได้จากความโปร่งใสบริสุทธิ์ของขบวนการผลิตยาและการให้บริการที่น่าเชื่อถือกับลูกค้า บริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพต้องทำให้ลูกค้าเห็นถึงคุณประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีกับการแพทย์ในการดูแลรักษาสุขภาพและในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี การเปิดเผยถึงเบื้องหลังของขบวนการต่าง ๆ นั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยสร้างความไว้วางใจกับทางลูกค้าได้ดีการพัฒนาความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
บริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นต้องการที่จะทำให้ลูกค้าได้เห็นถึงชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังใช้บริการของบริษัทผ่านภาพการโฆษณาและสื่อต่าง ๆ และใน 5 ปีที่ผ่านมา ทาง Getty Images ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในไลฟ์สไตล์และการเลือกเสพสื่อคอนเทนต์ต่าง ๆ ของผู้คนมากขึ้นถึง 15%

ดังนั้นการที่บริษัทดูแลสุขภาพต่าง ๆ สามารถนำไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบรักสุขภาพมาโชว์ให้ลูกค้าเห็นได้นั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียว จากผลการสำรวจของ Getty Images Visual GPS ของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) นั้นเผยว่า ถ้าเนื้อหาในโฆษณาด้านสุขภาพนั้นมีความคล้ายคลึงกับความต้องการของลูกค้าจะสามารถโน้มน้าวให้ลูกค้ามาใช้บริการของบริษัทมากถึง 50% แต่อย่างไรก็ตาม ผลออกมาว่ามีลูกค้าเพียง 11% เท่านั้นที่เชื่อว่าภาพและสื่อต่าง ๆ ในโฆษณานั้นตรงตามความเป็นจริง ไม่ได้เป็นเพียงการโฆษณา          

บริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพจึงต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงไลฟ์สไตล์และศักยภาพที่ลูกค้าสามารถทำได้จริง ๆ ผ่านการโฆษณา ภาพ และ สื่อต่าง ๆ ภาพและโฆษณาเหล่านี้ก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และเป็นห่วงที่แท้จริงของทางบริษัทอีกด้วย และด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน การแสดงให้กลุ่มลูกค้าเห็นถึงความจริงใจและความห่วงเป็นใยนั้นถึงเป็นเรื่องสำคัญในเวลานี้

ความมั่นคงและยั่งยืนด้านสุขภาพ
ลูกค้าประมาณ 85% ของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) ต้องการให้บริษัทที่ดูแลเรื่องสุขภาพตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวประชาชนเวลาจะทำโฆษณาและสื่อสารสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ลูกค้าในหลายประเทศที่มีความกังวลเรื่องความมั่นคงของชีวิตมักจะมีการเลือกบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพของตนเองอย่างระมัดระวัง พวกเขายินดีที่จะจ่ายบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพมากถึง 4 เท่า ถ้าบริษัทนั้นมีนโยบายและปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง สำหรับชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พวกเขาเชื่อในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล ประชาชนมากกว่า 93% เห็นด้วยว่า คนเราไม่ควรคาดหวังให้โลกเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่เริ่มทำในสิ่งที่แตกต่าง

ดังนั้น นี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่ของวงการบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ในให้การบริการ โดยการเพิ่มภาพและโฆษณาที่สื่อสารถึงเรื่องของความมั่นคงในชีวิตและแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงทางเลือกที่ดีของสุขภาพที่ลูกค้าสามารถเลือกปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน 

สรุปคือสำหรับชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการซื้อบริการสุขภาพจากบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพนั้นก็คือ บริษัทต้องมีการดูแลสุขภาพของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน มีการนำนวัตกรรมด้านและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาความแม่นยำของอุปกรณ์การแพทย์ตลอดเวลา และ มีการดูแลสุขภาพของลูกค้าในระยะยาวอย่างมั่นคง ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อบริการสุขภาพจากบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพ การใช้ภาพในการสื่อสารและโฆษณาที่ตรงต่อปัจจัยเหล่านี้นั้นจะทำให้บริษัทสามารถคอนเนคกับลูกค้าได้มากขึ้น


รับเทรนด์ภาพและข้อเสนอพิเศษจาก Getty Images : คลิกเพื่อรับข้อเสนอดีๆ

*บทความแปลจาก Getty Images Visual GPS โดย Kate Rourke
#GettyImages

GettyImages