Blog cover
27 Jul 2022 18:00

Eventpop เปิดขายบัตรเข้าร่วมงาน TISHHHHHHH!! คอนเสิร์ตจาก 2 วงอินดี้ Anatomy Rabbit และ Dept

TISHHHHHHH คอนเสิร์ตจาก Anatomy Rabbit และ Dept จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ Lido Connect Hall 2


โดยบริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด ให้บริการขายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต ด้วยระบบ Ticketing ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของ Eventpop

นอกจากระบบซื้อบัตรแล้ว Eventpop ออกแบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบัตรเข้างานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมงาน หลังทำการชำระเงินเสร็จสิ้น

ซึ่งผู้ซื้อบัตรสามารถเข้าชมคอนเสิร์ตได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่นำ E-Ticket ที่ได้รับมาแสดงที่หน้างาน เพื่อทำการ Check-in ด้วยบริการจาก Eventpop ที่ออกแบบให้การเช็คอินไม่ยุ่งยาก และสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้การจัดการหน้างานอีเวนต์เป็นไปอย่างราบรื่น สร้างประสบการณ์ที่ไม่สะดุดให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน


หากผู้จัดอีเวนต์ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรใด ๆ มีความสนใจที่จะจัดงาน ไม่ว่าจะเป็น งานสัมมนา, คอร์สเรียน, คอนเสิร์ต, การแสดง และอีเวนต์ประเภทอื่น ๆ ให้ Eventpop เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการจัดการ ให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอีเวนต์ของคุณให้มากยิ่งขึ้นได้


สนใจบริการของ Eventpop ติดต่อเราที่ อีเมล Sales-event@opn.ooo
Call: 062 593 2224 กด 2

Service, ticketing, WADFAH, WHAL&DOLPH, ANATOMYRABBIT, dept, TISHHHHHHH