Evp x %e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c 01
13 Jan 2021 10:00

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับอีเว้นท์ป็อป พร้อมให้บริการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ออนไลน์ ในระบบ Zoo-ticket

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ นายภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จํากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ออนไลน์ (Online) ในระบบ Zoo-ticket เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจ และร่วมกันพัฒนาการให้บริการอันเป็นเลิศแก่ผู้มาใช้บริการของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ประกอบด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โดยบริษัท อีเว้นท์ ป็อป จํากัด ได้พัฒนาการซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์ด้วยการนำระบบ Ticket Online Platform ในลักษณะ end to end solution มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดธุรกิจของสวนสัตว์ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นได้ว่าระบบ Online Booking นั้นถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยให้การทำงานของผู้จัดให้ทำงานได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องมีการจำกัดผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการของรัฐเช่นนี้

ขณะนี้สามารถซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) และชำระเงินด้วย Credit Card , Debit Card, Bill Payment , PromptPay และระบบการชำระเงินบนระบบออนไลน์อื่น ๆ โดยเข้าไปที่ https://www.eventpop.me/c/114