Evp cover046
28 May 2018 01:00

รู้หรือไม่? ทำไมวันวิสาขบูชา ต้องเวียนเทียนทางขวา

วันวิสาขบูชา เวียนมาบรรจบพบกับเหล่าพุทธศาสนิกชน อีกครั้ง แต่ เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมเวลาเวียนเทียน ต้องเวียนไปทางขวา ไม่เวียนทางซ้าย และ ต้องเวียน 3 รอบ ด้วยนะ


เพราะความเชื่อแต่โบราณกล่าวไว้ว่า ขวาเป็นมงคล ซ้ายเป็นอวมงคล ดังนั้น ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต้องเวียนเทียนด้านขวาก็เพราะทิศเบื้องขวาคือทิศครูบาอาจารย์ เพื่อแสดงออกว่าเรายอมรับพระรัตนไตรเป็นที่ที่พึ่งที่ระลึกยอมรับพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ส่วนการเวียนเทียนทางซ้าย นิยมใช้ในงานอวมงคล เช่น งานศพ 


แล้วทำไมต้องเวียนเทียน 3 รอบ น้อยหรือมากกว่านี้ได้มั้ย?

คำตอบคือ "ได้" ขึ้นชื่อว่า "ทำบุญ" เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว ทำมาก ทำน้อย ขึ้นอูยู่ที่จิตใจ ความตั้งใจ มากกว่า การที่เราต้องเวียนเทียน 3 รอบนั้น ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นั่นเอง 


แล้วเวียนเทียนให้ถูกต้อง​.​.​.ทำอย่างไร?

ทำจิตใจให้สงบ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน 
เวียนเทียนรอบที่1 ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า โดยภาวนาคาถา บทอิติปิโส ภควาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ

เวียนเทียนรอบที่2 ให้ระลึกถึงคุณของพระธรรม โดยภาวนาคาถา บทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ

เวียนเทียนรอบที่3 ให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ

หลังจากเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว ให้นำดอกไม้ ธูป เทียนไปวางในจุดที่วัดเตรียมไว้ให้ด้วยอาการสำรวมด้วยนะครับ

ในวันวิสาขบูชา ที่กำลังจะมาถึง อย่าลืมเตรียมจิตใจให้ผ่องใส และชักชวนสมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิทไปทำบุญตักบาตร เวียนเทียนกันนะครับ


ข้อมูลอ้างอิงจาก dlitemagวันสำคัญทางศาสนา, วิสาขบูชา