Cover a
14 Jul 2020 18:30

Eventpop นำระบบ Online Booking ช่วยจัดการการจองเข้าชมสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

หลังจากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง Eventpop ได้นำระบบ Online Booking ช่วยจัดการการจองเข้าชมสวนสัตว์ล่วงหน้าผ่านทางผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Eventpop ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน หลังมีการปลดมาตรการล็อคดาวน์ โดยมีการจำกัดจำนวนผู้ชมไม่เกิน 2,000 คนต่อวัน เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมและลดความแออัด ซึ่งจะแบ่งรอบเข้าชมเป็นรอบเช้า-บ่าย เมื่อต้องมีการจำกัดผู้เข้าชมแต่ละรอบไม่ให้เกิน 1,000 คน ระบบ Online Booking ที่ทันสมัยของ Eventpop สามารถแสดงยอดบัตรคงเหลือในแต่ละวันได้แบบ Real Time โดยจะสามารถแยกดูได้ทั้งรอบเช้า-บ่าย ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ข้าชมวางแผนการจองได้ล่วงหน้าแล้ว ยังช่วยให้ทางสวนสัตว์ทำให้ทราบจำนวนผู้คนที่จะมาเข้าชมในแต่ละวันอย่างแม่นยำ และเตรียมการจัดการล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เช็คอิน การเตรียมจุดเข้าชมต่างๆในสวนสัตว์ หรือการเตรียมการสถานที่จอดรถให้เพียงพอ เป็นต้น หลังจากนักท่องเที่ยวได้ทำการจองผ่านระบบออนไลน์มาเรียบร้อยแล้ว สามารถมาทำการเช็คอินได้ที่จุดทางเข้าที่กำหนดไว้ โดยทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์จะสามารถทำการเช็คอินได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Eventpop Check-in เพื่อทำการสแกนบัตรของลูกค้า ซึ่งสามารถทำได้อย่ารวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายขึ้น 

เมื่อหมดช่วงเข้าชมฟรีในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ทางองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในราคาพิเศษลด 50% จนถึงเดือนกันยายน และจะปรับเป็นราคาปกติ ซึ่งสามารถจองเข้าชมได้จนถึงปีถัดไป จะเห็นได้ว่า ระบบ Online booking ของทาง Eventpop เอื้ออำนวยให้ผู้จัดสามารถเปิดทำการจองล่วงหน้าได้เป็นเวลานาน โดยจะสามารถกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องการเปิดจองนานเท่าใดก็ได้

 


ระบบ Online Booking นั้นถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยให้การทำงานของผู้จัดให้ทำงานได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องมีการจำกัดผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการของรัฐเช่นนี้
หากผู้จัดอีเว้นท์ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรใดๆมีความสนใจที่จะจัดงาน สามารถให้ระบบ Online Booking ของ Eventpop ช่วยให้การจองเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพได้ ติดต่อเราได้ที่ sales@eventpop.me หรือ 0625932224 กด 2 (Call Center).