Brand Resource คืออะไร?

What is Brand Resource?

Brand Resource คือ ชุดออกแบบที่ประกอบไปด้วยโลโก้, เทมเพลตหรือข้อกำหนดต่างๆ เมื่อใช้ชุดออกแบบที่เป็นของอีเว้นท์ป็อป

เราตั้งใจที่จะทำให้ผู้จัดงานของเราใช้งานได้สะดวก ด้วยการรวบรวมชุดออกแบบของเราไว้ในที่เดียวและเตรียมไว้ให้พร้อมใช้งาน

วิธีการใช้โลโก้

Eventpop Logo วิธีการใช้โลโก้

ควรใช้เมื่อไหร่?

คุณสามารถใช้โลโก้ของเราบนโปสเตอร์งาน และเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียที่ใช้สำหรับการโปรโมท

สีและขนาด

เราเตรียมโลโก้อีเว้นท์ป็อปแบบพร้อมสำหรับการวางบนโปสเตอร์งานของคุณ และคุณสามารถวางไว้ที่มุมใดก็ได้ที่คุณต้องการ

เราแนะนำให้ใช้โลโก้สีหลักของเรา (Eventpop's Blue) เป็นหลัก หรือคุณสามารถใช้โลโก้สีดำบนพื้นหลังสีอ่อน และโลโก้สีขาวบนพื้นหลังสีเข้ม โดยสามารถดูได้จากตัวอย่างด้านข้าง

โปรดรักษาสัดส่วนโลโก้ของเราไว้ตามต้นฉบับ

Eventpop Logo
(.ai .png format)

Eventpop Badge

Eventpop Badge คือ ตราโลโก้ของเราที่ลูกค้าสามารถนำไปวางบนโปสเตอร์ หรือสื่อที่ใช้สำหรับโปรโมทงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อบัตรเห็นและทราบว่าต้องลงทะเบียน หรือซื้อบัตร จากช่องทางของ Eventpop

Eventpop Logo

รูปแบบต่างๆ

เราได้แบ่ง Badge ไว้ เพื่อความเหมาะสมตามประเภทงานของผู้จัด โดยแบ่งเป็น

  1. Ticket Badge สำหรับงานที่ใช้รูปประโยคในการขายว่าซื้อบัตร จองบัตร หรือรับบัตรฟรี ตัวอย่างเช่น คอนเสิร์ต เฟสติวัล งานแฟร์ ฯ
  2. Register Badge สำหรับงานที่ใช้รูปประโยคในการขายว่า ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง ตัวอย่างเช่น งานสัมมนา งานวิ่ง ฯ
  3. Booking Badge สำหรับงานที่เป็น Online Booking การจองล่วงหน้า เช่น สวนสัตว์ โรงแรมเวาเชอร์ ฯ
  4. More Info Badge สำหรับงานที่ผู้จัดต้องการให้ข้อมูลอีเวนต์เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของ Eventpop
Eventpop Logo

สีและขนาด

เราเตรียม Eventpop Badge ที่พร้อมสำหรับการวางบนโปสเตอร์หรือสื่อของคุณ ซึ่งคุณสามารถวางไว้ที่มุมใดก็ได้ที่ต้องการ

เราแนะนำให้ใช้ Eventpop Badge สีหลักของเรา เป็นหลัก หากคุณมีความต้องการใช้สีอื่นสามารถใช้ Eventpop Badge สีดำบนพื้นหลังสีอ่อน และสีขาวบนพื้นหลังสีเข้ม โดยสามารถดูได้จากตัวอย่างด้านข้าง

โปรดรักษาสัดส่วนของเราไว้ตามต้นฉบับ

Eventpop Badge
(.eps .png format)

โปสเตอร์งาน

Cover Template Guide Cover Template
<span class="translation_missing" title="translation missing: th.brand_resource.event_cover_poster.logo_poster.alt_image.poster_guide">Poster Guide</span>
Poster Template

โลโก้บนหน้าอีเวนต์ Cover

เราได้จัดเตรียมเทมเพลตของเราเพื่อให้คุณได้วางอย่างถูกต้อง

  • ขนาดของโลโก้ไม่ควรต่ำกว่า 100x100 พิกเซล
  • ขนาดของ Badge ไม่ควรต่ำกว่า 100x100 พิกเซล

โลโก้บนโปสเตอร์

เทมเพลตของเราประกอบด้วยหน้าปกบนกิจกรรมและโปสเตอร์ที่มีองค์ประกอบของแบรนด์ในขนาดที่เหมาะสม

Event Cover & Poster Template
(.ai .psd .sketch format)

พันธมิตรทางธุรกิจ

พันธมิตรทางธุรกิจ

คุณสามารถใช้โลโก้แบบตัวอักษรของเราเมื่อคุณต้องการวางโลโก้พันธมิตร

Logo & Partnership Template
(.ai .psd .png format)