Party

Rap Battle to the MAX 2

0d34903ac1e9d566f8fb64b538a235d5c94c6fc0
Rap Battle to the MAX 2

ກັບມາອີກຄັ້ງໃນ season 2 ຂອງລາຍການແຣັປທີ່ເດືອດທີ່ສຸດໃນປະເທດ🔥 ຄິດວ່າເກັ່ງ ຄິດວ່າເກົ໋າກໍອອກມາໂຊວ໌ເລີຍ! ຫຼືໃຜທີ່ສະໝັກໃນຊີຊັ້ນກ່ອນແລ້ວຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ ພວກເຮົາຂໍທ້າໃຫ້ກັບມາອີກຄັ້ງ CUZ WE KNOW YOU CAN! 🚨

‼️ ມູນຄ່າຂອງລາງວັນສູງເຖິງ 30,000,000ກີບ ພ້ອມໄດ້ໂອກາດເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບ producers ຂອງລາຍການ ແລະ ມີຜົນງານເພງຂອງຕົນເອງ..

🔊 ‘ງານຈົບ ຜົນງານບໍ່ຈົບແນ່ນອນ’ 

ເປີດລົງທະບຽນ 12/11/2021 ນີ້ ‼️


Rap Battle Team Edition Season 2 ແມ່ນລາຍການບັນເທີງ/ປະກວດຮ້ອງເພງແຣັບໃນຮູບແບບອອນລາຍ. ການອອກອາກາດ ແລະ ການຖ່າຍທອດສົດແມ່ນຈະຖ່າຍທອດສົດຢູ່ໃນ Facebook ຂອງເພຈ The PAS Party 

ເພື່ອເປັນການໃຫ້ໂອກາດແລະສະຫນັບສະຫນຸນຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໄຟແຮງທີ່ມີຄວາມມັກໃນການສ້າງສຽງເພງ ໂດຍສະເພາະເພງປະເພດ rap & hip hop.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ Facebook Page: The PAS Party

pepsi, Rap Battle, rap, Rap Battle to the MAX 2

Application Form

Rap Battle to the MAX 2 - Application Form

Rap Battle Team Edition Season 2 ແມ່ນລາຍການບັນເທີງ/ປະກວດຮ້ອງເພງແຣັບ. ການອອກອາກາດ ແລະ ການຖ່າຍທອດສົດແມ່ນຈະຖ່າຍທອດສົດຢູ່ໃນ Facebook ຂອງເພຈ The PAS Party.

ເພື່ອເປັນການໃຫ້ໂອກາດແລະສະຫນັບສະຫນຸນຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໄຟແຮງທີ່ມີຄວາມມັກໃນການສ້າງສຽງເພງ ໂດຍສະເພາະເພງປະເພດ rap & hip hop.

‼️ ມູນຄ່າຂອງລາງວັນສູງເຖິງ 30,000,000ກີບ ພ້ອມໄດ້ໂອກາດເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບ producers ຂອງລາຍການ ແລະ ມີຜົນງານເພງຂອງຕົນເອງ..
🔊 ‘ງານຈົບ ຜົນງານບໍ່ຈົບແນ່ນອນ’
.
ເປີດລົງທະບຽນ 12/11/2021 ນີ້ ‼️

Registration Types

No Registrations Available

529d59444042b21f19f6d2aac9951c434ada9783
Organized by
The PAS Project