Concert

(BNK48 & CGM48) งานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48

63c3a9660cf944a0e6b955aa8d321068803241f4
(BNK48 & CGM48) งานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48(BNK48 & CGM48) งานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48

งานกีฬาสีประจำปี 2563 ของวง 48 ในประเทศไทย โดยในครั้งนี้จะมี BNK48 ทั้ง 3 รุ่น และ CGM48 เข้าร่วมรวมทั้งหมด กว่า 85 สมาชิกที่เข้าร่วม พร้อมบูธกิจกรรมเล่นเกมชิงของรางวัลสุดพิเศษที่ไม่มีจำหน่ายที่ไหน และบูธขายสินค้า Official ด้วยเช่นกัน


To Be Announced 

กิจกรรมบูธเกมเริ่มตั้งแต่ 8:00 น. เป็นต้นไป
งานกีฬาสี ประตูเปิด 12:00 น. เริ่ม 14:00 น. 
ราคาบัตร 1,800 บาท / 2,400 บาท / 3,000 บาท / 3,800 บาทเงื่อนไขและกติกาการเข้างาน
1. บัตรเข้างานจะเป็นรูปแบบ QR CODE และจะมีการตรวจสอบชื่อผู้เข้าชม โดยให้นำบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปในการยืนยัน
2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าชม หรือโอนสิทธิ์เป็นผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
3. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือบันทึกเสียงภายในฮอลล์
4. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง ไม่ว่าประเภทใด ๆ เข้าภายในงาน
5. อนุญาตให้นำสัมภาระเข้างานเพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 ซม. และในงาน ไม่มีจุดรับฝากสัมภาระ
6. ห้ามนำของมีคม ไฟแช็ค มีดพับ ใบมีดต่าง ๆ หรือวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าภายในงาน
7. อนุญาตให้นำเครื่องดื่ม ที่เป็นขวดพลาสติกและมีฝาปิดเข้างานได้เท่านั้น ไม่สามารถนำที่เป็นกล่อง ขวดแก้ว หรือกระป๋องเข้างานได้
8. ห้ามนำป้ายไฟ หรือป้ายต่าง ๆ ที่มีขนาดเกิน A4 เข้าภายในงาน เนื่องจากจะเป็นการบดบัง ทัศนวิสัยของคนรอบข้าง
9. ห้ามนำแท่งไฟที่มีขนาดความยาวด้ามถึงปลายเกิน 30 ซม. เข้าภายในงาน
10. สำหรับท่านที่นั่งรถเข็น สามารถซื้อบัตรโซนใดก็ได้ และจะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับรถเข็นไว้ให้
11. จะมีการวัดไข้ที่หน้าทางเข้างาน หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู่ภายใน
12. ขณะอยู่ภายในงาน ขอความกรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
13. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านออกจากงานอีเวนต์ โดยจะไม่มีการชดเชยคืนค่าบัตรให้
14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการซื้อบัตร
1. สมัครเป็นสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย โดยที่ชื่อผู้ลงทะเบียนนั้นจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้อง
2. เมื่อถึงคิวของท่านแล้ว ให้เลือกโซนและราคาบัตรที่ต้องการซื้อ จากนั้นกดที่ปุ่ม จองที่นั่ง โดย 1 User สามารถซื้อได้ไม่จำกัด 
    - สำหรับการซื้อบัตรได้ 10 ใบ/ออเดอร์
3. จากนั้นท่านจะมีเวลา 15 นาทีในการตรวจสอบจำนวนบัตร และกรอกรายละเอียดผู้เข้าร่วมงานตามจริง 1 คน ต่อ 1 ใบ โดยหากท่านซื้อ 10 ใบ ก็จะต้องเตรียมชื่อ นามสกุลทั้ง10ใบให้เรียบร้อย
     * ในกรณีที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook กรุณากรอก "ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้างานตามจริงเท่านั้น"
4.เลือกวิธีการชำระเงินจากนั้นกด “ยืนยันการสั่งซื้อ”
    โดยท่านสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางทั้ง
- Credit card / Debit Card อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
- QR Prompt pay อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
- Bill Payment อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
    การชำระเงินผ่าน Bill Payment 
- หากทำการยืนยันการสั่งซื้อก่อนวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 8.00 น. สามารถชำระเงินภายใน 15 ชั่วโมง 
 (หลีกเลี่ยงการชำระเงินในช่วงเวลา 23.00 - 3.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาปรับปรุงระบบของธนาคาร)
- หากทำการยืนยันการสั่งซื้อหลังวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 8.00 น. สามารถชำระเงินภายใน  4 ชั่วโมง
5. เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับ E-Ticket โดยสามารถใช้ E-ticket ในการแลกริสแบนด์หน้างาน
หมายเหตุ
1. หลังจากการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอทำการคืนบัตร (Non Refundable) ได้ในทุกกรณี
2. หากท่านไม่สะดวกในวันดังกล่าว ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าร่วมงานให้ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ราคาบัตรดังกล่าวรวม VAT แล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

*กรุณาเลือกที่นั่งจากสี ZONE ตาม "ภาพด้านบนเป็นหลัก
RED ZONE, ORANGE ZONE
BLUE ZONE , GREEN ZONE
 สีที่แสดงบน SEAT เมื่อกดบัตรเพียงเพื่อแสดงความชัดเจนในการแยกราคาเท่านั้น*

#CGM48, #BNK48, (BNK48 & CGM48) งานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48

Ticket Price

Name on the ticket must match with ticket holder’s ID card or passport.
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon Promptpay
5b5010999c14cb782c2c1b4cde2307746f36cebb
Organized by
BNK48