Music Festival

Overload Bangkok Countdown Festival 2020

8569c7eeb8f983f4c941f5c9f708ca946608b5e0
Overload Bangkok Countdown Festival 2020

Overload Bangkok Countdown Festival 2020 "เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรน่า"ทางทีมงานและทางผู้จัดงาน
OVERLOAD BANGKOK COUNTDOWN
มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัดการงานออกไป"

OVERLOAD BANGKOK COUNTDOWN
 It is necessary to postpone the event for the safety of all.

Countdown ปีนี้เตรียมตัวมาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2021 🔥 
international DJ ที่จะมาเขย่าความมันส์ ให้คุณได้เต็มอิ่มทั้ง 2 วัน 
30 -31December ก้าวเข้าสู่ปี 2021 🚀
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อมระเบิดความมันส์ 
กับงาน Overload Bangkok Countdown 🚀


วันที่ 30 และ 31 ธันวาคมนี้ ที่ Show DC Hall


Overload Bangkok Countdown Festival 2020 🔥 
Bangkok People , Are you ready for the best productions of the year 2021🔥
International DJs. The 14th guest house in accordance with state policies. 
Most of the productions make you full of two days and step into 2021. 🚀
 Preparing your self for shouting and bombing in the special party with Overload Bangkok Countdown 🚀 

on 30 and 31 December at Show DC Hall


ช่องทางการชำระเงิน 
1. ชำระค่าบริการผ่าน ​Credit/Debit card
2. ชำระค่าบริการผ่าน Bill Payment 
3. ชำระค่าบริการผ่าน K Pay Plus
4. ชำระค่าบริการผ่าน QR PromptPay 

เงื่อนไขในการซื้อบัตร
1. ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีหลักฐานตัวจริงแสดงอายุเพื่อเข้างาน
2.ผู้ซื้อบัตรจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง และอัพเดทอีเมลให้เป็นข้อมูลล่าสุด เพื่อป้องกันการไม่ได้รับเอกสารรับบัตร คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ในเมนู My Profile อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
3. การรับบัตรจะใช้ Order Confirmation ในการรับบัตรต่อรายการสั่งซื้อ โดยชื่อ-นามสกุลของ user จะถูกใช้เป็นชื่อผู้รับบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนบัตรทุกกรณี
5. บัตรเป็นทรัพย์สินของผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้นำบัตรชมการแสดงไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร หรือนำ ไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางผู้จัดสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรชมการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ไม่คืนเงินทุกกรณี และจะนำบัตรกลับคืนระบบการขายในเว็บอีกครั้ง#spaeplus, #Gotham, #Overloadbangkok, #OverloadBangkokCountdownFestival

Tickets

* This event requires attendees to be at least 20 years old.
Exclusive

Age must be over 20 years old

฿1,400.00
Physical Ticket
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon K plus Promptpay
Dea20cefdac1052d0842e0806c2085feaa3d1bc6
Organized by
GOTHAMBKK