Education

Blockchain Hackatron

Poster placeholder
Blockchain Hackatron
จุดประสงค์ของการจัด hackatron ครั้งนี้คือการได้ลงมือ (มั่ว) ไปด้วยกันว่าถ้าเราต้องการทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Blockchain ที่จับต้องได้ เราต้อเริ่มจากตรงไหนและต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้มีการกล่าวถึง Blockchain ในมุมของ What เยอะมากพอสามควรแต่ยังไม่เคยมีใครเคยกล่าวถึง How ดังนั้นการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยากให้ทำใจมาก่อนว่า :) ยังไม่มีใครรู้เลยว่า Blockchain ทำงานยังไง เราจะมาหาด้วยกันครับ

Tickets

No Tickets Available

Cc49a8edf200191b5accb5e01455c1c658c69dc1
Organized by
Odd-e (Thailand)