Choose Your Language
ไทย English

Blockchain logo blue6

Blockchain Hackatron

15 October 2016 09:00 - 16 October 2016 16:30
จุดประสงค์ของการจัด hackatron ครั้งนี้คือการได้ลงมือ (มั่ว) ไปด้วยกันว่าถ้าเราต้องการทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Blockchain ที่จับต้องได้ เราต้อเริ่มจากตรงไหนและต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้มีการกล่าวถึง Blockchain ในมุมของ What เยอะมากพอสามควรแต่ยังไม่เคยมีใครเคยกล่าวถึง How ดังนั้นการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยากให้ทำใจมาก่อนว่า :) ยังไม่มีใครรู้เลยว่า Blockchain ทำงานยังไง เราจะมาหาด้วยกันครับ


Tickets

No Tickets Available!

Odd e gmail logo

Odd-e (Thailand)

Odd-e is a company originally founded by Bas Vodde in 1999 in Amsterdam, Holland. At that time we provided help in software development projects. In 2001, Bas moved to China. Since 2005 Odd-e (now located in Singapore) provides training and coaching related to product development and agile development, lean development, quality management and Scrum.

Need help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., LTD