Blockchain logo blue6

Blockchain Hackatron

จุดประสงค์ของการจัด hackatron ครั้งนี้คือการได้ลงมือ (มั่ว) ไปด้วยกันว่าถ้าเราต้องการทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Blockchain ที่จับต้องได้ เราต้อเริ่มจากตรงไหนและต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้มีการกล่าวถึง Blockchain ในมุมของ What เยอะมากพอสามควรแต่ยังไม่เคยมีใครเคยกล่าวถึง How ดังนั้นการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยากให้ทำใจมาก่อนว่า :) ยังไม่มีใครรู้เลยว่า Blockchain ทำงานยังไง เราจะมาหาด้วยกันครับ

View Tickets
Date
15 Oct 2016 09:00 - 16 Oct 2016 16:30
Add to Calendar
Location
Geeky Base Bangkok Thailand
View Map

Organized by

259748 129491147261799 1120996032 o
Odd-e (Thailand)

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
259748 129491147261799 1120996032 o

Odd-e (Thailand)

Having trouble purchasing ticket? View Help Center