Blockchain logo blue6

Blockchain Hackatron

15 October 2016 09:00 - 16 October 2016 16:30
จุดประสงค์ของการจัด hackatron ครั้งนี้คือการได้ลงมือ (มั่ว) ไปด้วยกันว่าถ้าเราต้องการทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Blockchain ที่จับต้องได้ เราต้อเริ่มจากตรงไหนและต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้มีการกล่าวถึง Blockchain ในมุมของ What เยอะมากพอสามควรแต่ยังไม่เคยมีใครเคยกล่าวถึง How ดังนั้นการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยากให้ทำใจมาก่อนว่า :) ยังไม่มีใครรู้เลยว่า Blockchain ทำงานยังไง เราจะมาหาด้วยกันครับ


Tickets

No Tickets Available!

259748 129491147261799 1120996032 o

Odd-e (Thailand)

เราคือกลุ่มคนที่เชื่อว่า "การทำ Software ต้องสนุก" "เราต้องพัฒนาและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ"

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.