Education

Blockchain Hackatron

จุดประสงค์ของการจัด hackatron ครั้งนี้คือการได้ลงมือ (มั่ว) ไปด้วยกันว่าถ้าเราต้องการทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Blockchain ที่จับต้องได้ เราต้อเริ่มจากตรงไหนและต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้มีการกล่าวถึง Blockchain ในมุมของ What เยอะมากพอสามควรแต่ยังไม่เคยมีใครเคยกล่าวถึง How ดังนั้นการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยากให้ทำใจมาก่อนว่า :) ยังไม่มีใครรู้เลยว่า Blockchain ทำงานยังไง เราจะมาหาด้วยกันครับ

Tickets

No Tickets Available

259748 129491147261799 1120996032 o
Organize by
Odd-e (Thailand)