Education

React/Redux Bootcamp รุ่น#1

62ad63266f52512abc151dbfdba18cb0316db5b1
React/Redux Bootcamp รุ่น#1

เกี่ยวกับคอร์ส

Bootcamp สุดเข้มข้นจากทีมงาน CodeSheep เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเรียนแบบเจาะลึกและเน้นการฝึกปฏิบัติ เราเชื่อในการฝึกและฝึกและฝึกจนสามารถใช้ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในเวลา 5 วันนี้เราจะเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบจนเข้าใจการใช้งานและแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย React/Redux รวมถึง ecosystem รอบข้าง เช่น module bundler ยอดนิยมอย่าง webpack, การเขียน JavaScript ด้วย ES6+, การใช้งาน ESlint เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Syntax และให้ style การเขียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน, การเขียน Unit test ด้วย mocha, chai, sinon, enzyme เป็นต้น

ปรัชญาในการเรียน

 • เรียนสบายๆ เน้นเป็นกันเองและการสื่อสารภายในกลุ่ม พูดคุยเหมือนเพื่อนแลกเปลี่ยนความรู้กัน
 • ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกจนไม่สามารถจะทำผิดได้
 • ไม่เน้นสอนการใช้งาน boilerplate เน้นการเขียนเองจาก 0 เพื่อให้เข้าใจการทำงานทุกบรรทัด

เนื้อหาภายในคอร์ส

วันที่ 1 ปูพื้น JavaScript, Node.js, ES6, Promise, และเริ่มต้นกับ React

 • รู้จักกับ Node.js และการติดตั้ง package ด้วย npm หรือ yarn
 • ทำความเข้าใจ Node module แบบ CommonJS (module, exports, module.exports, require)
 • หลักการและการใช้งาน Promise เพื่อหลีกเลี่ยง Callback hell 
 • เรียนรู้ syntax ใหม่ๆ ใน ES6+ (let, const, arrow function, destructuring, default, rest, spread, import, export, etc.)
 • การใช้งาน Babel เพื่อให้ browser ทำงานกับ ES6+ ได้
 • การใช้งาน map, reduce, filter เพื่อแปลงค่าใน array
 • OOP concept ใน ES6+
 • ทำความเข้าใจตัวแปร this และ scope ของตัวแปร
 • การใช้งาน Webpack เบื้องต้นและการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับ development environment
 • การใช้งาน ESlint เพื่อตรวจสอบ syntax แบบ realtime
 • ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง React อย่าง VirtualDOM
 • การใช้งาน JSX และเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานของ JSX

วันที่ 2 เจาะลึก React

 • เข้าใจความแตกต่างระหว่าง State และ Props
 • การจัดการกับ event และ state ใน React
 • การออกแบบโครงสร้าง Component สำหรับสร้าง web application
 • เจาะลึก Component life cycle แต่ละขั้นตอนว่าควรใช้ในสถานการณ์ไหน
 • การใช้งาน React-Router เพื่อทำ Single-Page Application (SPA)
 • การสร้าง Layout ของหน้าเว็บที่ใช้ซ้ำกัน
 • รูปแแบบ error ที่เจอบ่อย วิธีการ debug และการใช้งาน React DevTools
 • เริ่มสร้าง Twitter clone ด้วย React

วันที่ 3 เจาะลึก Redux

 • สถาปัตยกรรมระบบของ Redux และทำความเข้าใจเมื่อไหร่ควรใช้ Redux
 • แพทเทิร์นการสร้าง action, reducer, store และการใช้งานร่วมกับ React
 • Presentation component vs Container component
 • การใช้งาน Hot Module Reloading
 • การใช้งาน Redux DevTools และ Time Travel Debugging 
 • สร้าง Twitter clone โดยใช้ Redux ในการจัดการ state

วันที่ 4 สร้าง React + Redux สำหรับ real world application

 • สร้าง async action ด้วย redux-thunk
 • การใช้งาน react-router ร่วมกับ redux
 • การสร้างและ validate form ด้วย redux-form
 • ทำ client side authentication ด้วย JSON web token
 • การเก็บ state บนฝั่ง client ด้วย localStorage
 • ฝึกเขียน React/Redux โดยสร้าง Twitter-clone ที่สมบูรณ์

วันที่ 5 นำ React/Redux แอพขึ้น production และการทำ Unit Test

 • การ deploy ขึ้น production
 • เจาะลึกการตั้งค่า webpack แบบ advance สำหรับ production (uglify, minify, devtool, code splitting, common chunk, caching, etc.)
 • การทำ Server side rendering เพื่อ SEO
 • ทำ Unit Test ส่วน component, action, reducer ด้วย Mocha, Chai, SInon, Enzyme 
 • การใช้ Storybook เพื่อทำ Live document ของส่วน UI
 • แจกลายแทงสำหรับไปศึกษาหัวข้ออื่นๆต่อ

หมายเหตุ เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในแต่ละคลาส


ความรู้ที่ต้องมีก่อนเรียน*

 • เขียนภาษา HTML และ JavaScript ได้
 • เข้าใจ CSS เบื้องต้น (อ่านโค้ดแล้วเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องทำเองได้สวย)
 • เข้าใจ OOP เบื้องต้น (เข้าใจ inheritance, class method vs instance method)
 • ใช้ git เบื้องต้นได้ (git clone, git add, git commit, git push)

* ถ้าข้อไหนไม่เป็นให้ปรึกษาผู้สอนก่อนเริ่มเรียน 


สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • Notebook
 • Favorite Text editor 
 • Node.js version > 6.4
 • Git

วัน-เวลา สถานที่

7 พ.ย. - 11 พ.ย. 59 (5 วัน)  9:30 - 18:00

ชั้น 37 อาคารพญาไทพลาซ่า ติด BTS/Airport link พญาไท
(โปรดนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเอง)

ราคา

13,000 บาท จำนวน 10 ที่นั่ง

Tickets

React/Redux Bootcamp รุ่น 1

บัตรเข้ารับอบรม รวมอาหารและของว่างตลอดการอบรม

฿13,000.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
D30e0398e336b5e5b1840d4320d4a20db825865f
Organized by
CodeSheep