Education

Intensive UX Workshop (22-23 Mar 2021)

22 Mar 2021 09:30 - 23 Mar 2021 17:00
Abloom Exclusive Serviced Apartments
เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสนามเป้า ทางออกที่ 3 ระยะทางประมาณ 150 เมตร (ผ่านทางลัดข้างธนาคารกสิกร) หรือ เดินทางโดยรถส่วนตัว ใช้ google map หาคำว่า Abloom Exclusive Serviced Apartments (มีที่จอดรถบริการ สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน)
Bangkok, Thailand
17 followers
D697fe464c79329306b857e6e1878d5e12bf50a7
Intensive UX Workshop (22-23 Mar 2021)

Course Description:

User Experience คือความรู้สึกที่ฝังลงในตัวผู้ใช้เมื่อได้สัมผัสกับเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของบริษัท ในอดีต UX Methodology มักถูกนำไปใช้โดยฝ่ายออกแบบ แต่ปัจจุบันเรา รู้กันดีว่าทุกฝ่ายในบริษัทล้วนมีบทบาทในการกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งสิ้นตัว Workshop จึงออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทุกคนในองค์กร ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน

ใน Course UX Workshop เราไม่ได้สอนวิธีที่ทำให้ออกแบบได้สวยงาม แต่เราสอนเทคนิค ที่จะทำให้ Marketing คิดถึงลูกค้าก่อนผลกำไร ทำให้ Developer คิดถึงคนที่จะเอางานไปใช้ เราสอนให้นักออกแบบดึงเอาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ออกมา เพื่อให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันค้นหาหนทางแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ แทนที่จะพยายามสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ เทคนิคในการดึงความในใจของผู้ใช้ออกมาเทคนิคในการออกแบบโปรแกรมโดยตั้งต้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ และกระบวนการทำงานของ UX (UX Process)โดยผู้เรียนจะได้ ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้

ทำความเข้าใจ UX เพิ่มเติมผ่าน blog.uxacademy.in.th


Workshop Environment:


Duration:

2 Day (9.30-17.00)


Instructor:

Apirak Panatkool short profile, LinkedIn

Apirak currently works as a UX Coach at ODDS. Previously he was the Evangelist at Omise Payment Gateway and UX Coach at Ascend Group (Truemoney, iTruemart, weloveshopping).

He’s a big believer that great user experience comes from everyone working as part of a team, not only for designers. 


Apirak is also the co-founder of UX Thailand, one of the biggest UX community on Facebook in Thailand. He is also the co-founder of UX Academy. Apirak loves to see people with different talents working together and he thinks user experience is the key that makes it happen.Who Should Attend:

 • Product Manager, Project Manager, Product Owner
 • Programmer / Developer / QA
 • System Analyst, Business Analyst
 • Designer
 • ผู้เชียวชาญในสาขาต่างๆ ที่ต้องการเข้าใจงานออกแบบในโลกของ Software

What should be expected:

 • ประยุกต์ ใช้งาน User eXperience ในกระบวนการพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้
 • อธิบาย การทำงานโดยมีผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางให้ทีมงาน หัวหน้า ลูกค้า หรือคู่ค้าฟังได้
 • ตัดสินใจ เลือกเส้นทางที่ถูกต้องให้กับสินค้าของเรา
 • ต่อรอง แนวทางการออกแบบเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้
 • ลด ความเสี่ยงในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่ผู้ใช้ไม่อยากใช้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ workshop


  Schedule:

  วันที่ 1: UX Methodology ทำความเข้าใจองค์ประกอบหลักในการออกแบบ UX 

  1. Experience Design:  แต่ละคนจะมีนิยามของ User Experience ที่ไม่เหมือนกัน ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกัน การปรับพื้นฐานจะช่วยให้ผู้เรียนคาดเดาขอบเขตการใช้งาน ความคาดหวัง และแนวทางในการใช้งานได้ชัดเจนมากขึ้นช่วยให้การนำไปต่อยอดทำได้ง่ายขึ้น

  2. Understand User : การสร้าง Empathy หรือการเข้าใจผู้ใช้ อาจจะดูคล้ายการทำ Target market หรือ Market segment แต่ไม่เหมือนกัน เพราะ Empathy มีเป้าหมายเพื่อการสร้างของซึ่งมีวิธีคิดต่างจากการขายของ ดังนั้นเราจึงต้องการเข้าใจผู้ใช้ให้มากกว่าที่ผู้ใช้เข้าใจตนเอง ในส่วนนี้เราจะมาเรียนว่าจะต้องทำอย่างไร

  3. Understand Stakeholder: การสร้างซอร์ฟแวร์ที่ดีต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่ลงเงินทุนต้องการอะไร ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินเป็นแค่สวนหนึ่งเท่านั้น เราต้องสามารถคุยกับผู้ลงทุนได้ (Stakeholder Interview) เพื่อหาหาเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว และขุดหาวาระซ่อนเร้น ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายให้กับโปรเจคเลยทีเดียว

  4. Understand Developer: งานซอร์ฟแวร์เป็นงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าผู้ใช้เปลี่ยนเพราะสภาพแวดล้อม ธุรกิจจะเปลี่ยนเพื่อการแข่งขัน เทคโนโลยีเปลี่ยนเพราะมีของที่ดีกว่าออกมา ดังนั้นทีมที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีกระบวนการทำงานเฉพาะ (Agile Software Development) คนที่ทำงานด้าน UX มีบทบาทสำคัญมากที่ทำให้ทีมวิ่งได้เร็ว เราเรียกว่า Continuous Discovery

  วันที่ 2: UX Process: เรียนรู้กระบวนต่างๆ ในสายงาน UX จะแบ่งเป็น 4 หัวข้อ

  1. Design process: โปรแกรมที่ออกแบบสวย ๆ ใช้งานได้ง่าย ไม่ได้เกิดมาจากนักออกแบบอัจฉริยะ ที่อยู่ดี ๆ ก็วาดออกมา แต่มันมีกระบวนการในการคิดการทำความเข้าใจ และการสร้าง idea ใหม่ ๆ เช่น Design Thinking, Google Design Sprint, Lean UX และมีอีกหลายตัว เราจะมาเรียนส่วนนี้เพื่อให้เราไม่ยึดติด และสามารถสร้าง Process ที่เหมาะกับบริษัทของเราได้

  2. User Interview: การคุยกับผู้ใช้เป็นทางลัดที่จะเข้าใจผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีหลุมพรางอยู่เยอะ เพราะผู้ใช้ไม่ได้คิดมากเท่าเรา และคนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าจริง ๆ ตัวเองเป็นอย่างไร การคุยกับผู้ใช้เพื่อให้ได้รู้แนวคิดของเค้าจึงต้องใช้เทคนิค และการมองที่ถูกจุด

  3. User Journey : ถ้าเราไม่รู้ว่าผู้ใช้มีวิธีทำงานอย่างไร เราก็คาดการได้ยากว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะสามารถช่วยผู้ใช้ได้จริงหรือเปล่า การทำ User Journey จะช่วยให้เราวางแผนในการพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น รู้ว่าอะไรที่ส่งผลต่อการทำงานมากหรือน้อย รู้ว่าเราควรแก้จุดอ่อนก่อน หรือออกฟังก์ชันใหม่ก่อน

  4. Work thought process: หลังจากทดลองส่วนย่อย ๆ มาแล้ว ผู้เรียนจะได้ทดลองทำ Process ทั้งหมดต่อจากการ Interview โดยจะได้ทำ Empathy Map, User Journey, Wireframe prototype และทำ Usability test อีกหลาย ๆ รอบ (ใช้ Google Design Sprint เป็นตัวหลัก)

  Location and parking:

  Abloom Exclusive Serviced Apartments

  5/36 ซอย พหลโยธิน 3 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท Bangkok 10400

  เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสนามเป้า ทางออกที่ 3 ระยะทางประมาณ 150 เมตร

  เดินทางโดยรถส่วนตัว ใช้ google map หาคำว่า  Abloom Exclusive Serviced Apartments  

  https://goo.gl/maps/iHnWKLEV3Vr
  Payment:

  สามารถชำระเงินได้โดยการโอนเข้าบัญชี


  *ราคารวมค่าอาหารกลางวัน ขนม และ อุปกรณ์สำหรับ Workshop 2 วัน


  More:

  ดูรายการอบรมอื่น ๆ ได้ที่ Organizer official website: uxacademy.in.th 

  หรืออ่านบทความของ UX Academy ได้ที่ blog.uxacademy.in.th  Tickets

  Early Bird (Only 5 Tickets 🤫)

  Cancellation and adjournment can be possible before class for 1 month.

  ฿10,500.00
  SOLD OUT
  UX Ticket

  - 25% discount for Ordinary person (not for Company, Government or Institute) , please contact kaewkanya@uxacademy.in.th. After booking ticket can not make any cancellation and adjournment.
  - Normally, Cancellation and adjournment can be possible before class 1 months.

  ฿14,900.00
  SOLD OUT
  Accepted payments
  Visa icon Master icon Jcb icon
  748525b842064b066463163f0f855e94e715cd6a
  Organized by
  UXA Co., Ltd