Education

LB Institute of Solution Thinking: Creative Solution Camp November 2016


LB Institute of Solution Thinking

Creative Solution Camp November 2016     


ระหว่างวันที่ 16, 23, 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา: 9.30 – 17.30 น.


สถานที่: ห้องเวิร์กช็อป TCDC COMMONS ไอ ดี โอ คิว จุฬา-สามย่าน


นำหลักการคิดและใช้เครื่องมือ Solution Thinking เพื่อหารากของปัญหา คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ซึ่ง Creative Solution สำหรับแก้ปัญหาและหาทางออกได้อย่างตรงจุด

Leo Burnett of Solution Thinking คือรูปแบบการเรียนด้าน Solution Thinking โดย Leo Burnett ประเทศไทย โดยเชื่อว่า กระบวนการคิดแบบ Solution Thinking สามารถแก้ปัญหาหรือหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุด และก่อให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อผู้คน องค์กร หน่วยงานภาคธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ เวิร์กช็อปนี้จะได้เรียนรู้และฝึกทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรสายครีเอทีฟจาก Leo Burnett ในการแก้ปัญหา การนำเครื่องมือด้าน Solution Thinking เพื่อหารากของปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง Creative Solution โจทย์จากสถานการณ์จริงและกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากทั่วโลก

กิจกรรมบรรยายเป็นภาษาไทย

รับจำนวน 20 ท่าน (คัดเลือกจากใบสมัคร)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.    ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก (SMEs) เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ เอกชน ที่ต้องการเรียนรู้หลัก Creative Solution เพื่อนำไปแก้ปัญหาในหน่วยงาน

2.   สามารถร่วมทำกิจกรรมกลุ่มและเสนอความเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นได้

3.   สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 3 ครั้ง (วันที่ 16, 23, 30 พฤศจิกายน 2559)

 

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

1.    ผู้เข้ากิจกรรมต้องเขียนใบสมัครโดยระบุหรือนำเสนอปัญหาที่พบเจอในองค์กร ธุรกิจ หรือในกระบวนการทำงาน และสิ่งที่คาดหวังที่จะได้รับจากเวิร์กช็อปนี้ว่าสามารถนำไปแก้ปัญหา หรือ ต่อยอดในการทำงานของท่านได้อย่างไร ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

        คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากใบสมัคร โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก LB Institute

     กรอกใบสมัครที่นี่

 ใบสมัคร LB Institute of Solution Thinking: Creative Solution Camp November 2016

หมายเหตุ:

  •         เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปต้องสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 3 ครั้ง
  •         ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับประกาศณียบัตรจาก LB Institute of Solution Thinking
  •         ขอสงวนสิทธ์ในการมอบประกาศณียบัตรให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเงื่อนไข
  •          ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่หน้า FB TCDC COMMONS


กำหนดการ


ครั้งที่ 1: วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 

9.30 – 12.00 กิจกรรมละลายพฤติกรรม

แนะนำเวิร์กช็อป

กรณีศึกษาต่างๆ

13.00 – 17.30 พูดคุยประเด็นเครื่องมือด้าน Solution Thinking

กิจกรรม Dirty Feet 101

กิจกรรมกลุ่ม


ครั้งที่ 2: วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

9.30 – 12.00 กิจกรรม Dirty Feet Fining Sharing & Discussion

13.00 – 17.30 พูดคุยประเด็นการหารากของปัญหา

กิจกรรมกลุ่ม


ครั้งที่ 3: วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

9.30 – 12.00 นำเสนอรายกลุ่ม 

13.00 – 17.30 เสวนากลุ่ม

ทบทวน

 

*ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

**สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2559

***1 Email สามารถสำรองที่นั่ง 1 ที่นั่งเท่านั้น

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC COMMONS ชั้น 3 ไอ ดิ โอ คิว จุฬา-สามย่าน เวลา 10.30-21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร. 02 108 5886

 

Event Application

This event requires you to fill out an application form designed to create better experience for every participants. Please kindly fill out the form and wait for the application to be processed your application. After it has been processed, you will get a link in your email to purchase / get the ticket(s).

ใบสมัคร LB Institute of Solution Thinking: Creative Solution Camp November 2016

1.จำกัดเพียง 20 ที่นั่ง โดยคัดเลือกจากใบสมัคร 2.ระบุปัญหาที่พบเจอในองค์กร ธุรกิจ หรือในกระบวนการทำงาน และ สิ่งที่คาดหวังที่จะได้รับจากคอร์สนี้ว่าสามารถนำไปแก้ปัญหา หรือ ต่อยอดในการทำงานของท่านได้อย่างไร ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด (เพื่อประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม)

Tickets

No Tickets Available

Tcdc logo2
Organize by
Thailand Creative and Design Center