Education

Vue.js 2 for Real World

E273c2e74ed0ef34e9b939baf089bed753b9c27b
Vue.js 2 for Real World

ชื่อหลักสูตร : Vue.js for Real World

คำอธิบายหลักสูตร : หลักสูตรเจาะลึก Vue.js (version 2) ให้สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

ปฏิทินการสอน : https://calendar.google.com/calendar/embed?src=nh8vv056r69ita7v5e22r8holg%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok

** ให้ดูตรงหลักสูตร Vue.js นะครับ โดยจะมีตั้งแต่วันที่   26/11 20.30 เป็นต้นไป

โดยย่อๆ คือ จะมีการสอนทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

- จะมีรายละเอียดการลงทะเบียนระบบ Learning Management System แจ้งทาง Email ก่อน Course เริ่มราวๆ 1 สัปดาห์ (ตรวจสอบ Spam Email ด้วยนะครับ)


สิ่งที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

Intro
- What is Vue.js
- Reactive Programming
- Example Vue component
- Vue project (vue-cli)
- Single file component (.vue)
- Create easy web app
Component
- What is component
- Life cycle
- Work with DOM (el, ref)
- Connect to api
- Data binding
- Event
Router
- Create router
- Nested component
- Custom path with nested component
- Hooks
- Position
Service
- Plain javascript object
- Class
- Component as service
State Management
- Reactive object
- Rxjs, VueRx
- Vuex
Production
- Environment
- Makefile
- Deploy to firebase
- Deploy to docker with nginx


สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าเรียน
-    ความรู้เบื้องต้น HTML/CSS
-    ความรู้เบื้องต้น JavaScript


รายละเอียดแต่ละ Session

TBAสอนโดย : acoshift (นอร์ธ - ธนทัต ทำทัน) - หรือเรียกสั้นๆว่า เทพนอร์ธ

ประวัติผู้สอน :
-    จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ภาคคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-    จุดเด่น : ประสบการณ์เขียน Program ตั้งแต่ 2006 ทำการ Contribute ก
-    GitHub: https://github.com/acoshift
-    ตำแหน่งปัจจุบัน :
o    Topwork Academy: CTO
o    Health at Home: Full-stack Developer
o    Fastwork.co: Senior Advisor
o    Lean Entrepreneur: CTO
o    Freelancer

วิธีการสอน
-    Video – 12 ชม.
-    Assignment – 6 ครั้ง

ราคา Course
-    Free
-    เก็บมัดจำ 600 บาทเมื่อลงทะเบียน
-    สามารถขอคืนได้เมื่อผ่านเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ
o    เข้าเรียนเกิน 50%
o    ส่ง Assignment ครบ 100%


วิธีการขอเงินคืน


- เมื่อจบ Session สุดท้ายจะมี Email รายละเอียดวิธีการขอเงินคืนไปให้กรอก และทาง  Topwork Academy จะคืนเงินให้ภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์

* ในกรณีที่ไม่ผ่านเงื่อนไขและโดนยึดเงิน


จะถูกยึดเงิน โดยเราจะนำเงินของทำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม (จะมีการถ่ายรูปแสดงหลักฐานเมื่อเราทำกิจกรรมนั้นๆ เสร็จ) ตามสัดส่วน ดังนี้
- 10% บริจาคการกุศล เช่น คนพิการ, เด็กกำพร้า เป็นต้น
- 70% เพิ่มจำนวน Course Online Free ในระบบโดยการใช้จ้างครูเพิ่ม (เป้าหมายคือ 50 Course Free ภายใน 1 ปี)
- 20% โครงการแนะแนวการศึกษาตามมหาลัยและมัธยมปลาย เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงอนาคตของสายอาชีพตนเอง

หรือท่านที่เรียนแล้วอยากสนับสนุนอุดมการณ์ของเราในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและสังคมของประเทศไทย สามารถเลือกที่จะบริจาคเงินมัดจำหลังสำเร็จการศึกษาได้

กลุ่มผู้เข้าเรียนที่เหมาะสม
-    Web Developer ที่ต้องการเข้าถึงการใช้งาน Vue.js
-    Programmer สายงานอื่น ๆ ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

สื่อการสอน
-    ระบบการเรียนรู้ Online Topwork Academy สำหรับการใช้งานหลัก
-    Group Chat สำหรับการสอบถามข้อสงสัยระหว่างระยะเวลาการสอน
-    YouTube Clip สำหรับการดู Video ย้อนหลัง

การลงทะเบียน
-    ผ่านระบบ Event Pop
-    ก่อน Course 1 สัปดาห์จะมี Email แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนเพิ่มเติม ** โปรดตรวจสอบ Spam Email เพราะ Email อาจจะเข้า Spam ทำให้พลาดข่าวสารได้


ที่มาของโครงการ Course Free มีมัดจำและ Crowdfunding E-Learning
-    Topwork (http://www.topwork.asia) เป็น Platform สำหรับผู้ว่าจ้างในการหา Freelance Programmer ที่มีคุณภาพเพื่อมาทำงานด้วย
-    Topwork Academy - เป็นโครงการย่อยเพื่อสนับสนุนความรู้ให้ Programmer ในการหาความรู้เพิ่มเติม โดย Course ทั้งหมดจะเน้นแบบลงรายละเอียดเพื่อให้เกิดประโยชน์แบบสูงสุด และฟรีเท่านั้น แต่เราต้องการให้มีการต่อยอดความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเราใช้ Concept Crowdfunding E-Learning แห่งแรกในเมืองไทย


ติดตามข่าวสารเราได้ที่ https://www.facebook.com/topwork.asia/


Website: http://www.topwork.asia


Email : contact@topwork.asia

Tickets

No Tickets Available

70b45da533af020239369113b1004e3fb440f3a7
Organized by
Topwork.asia