Technology • Education

Data Visualization and Business Dashboards with Power BI รุ่นที่ 1

24 Apr 2021 09:00 - 01 May 2021 16:30
The Connecion Seminar Center
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2 followers
8978abcd78cf522bd444f44fb56f235be8cd43ca
Data Visualization and Business Dashboards with Power BI รุ่นที่ 1

Data Visualization and Business Dashboards with Power BI

วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 24 - 25 เมษายน
และวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม

 

หลักการและเหตุผล

ในกระบวนการ Data Science มีอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ Data Visualization ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลในมุมมองมิติต่างๆ เพื่อจะทำให้ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น ซึ่งศิลปะในการสื่อสารข้อมูลให้กับฝั่ง Business User เป็นสิ่งที่ Data Scientist ควรให้ความสำคัญด้วย ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการทำ Data Visualization และ Visual Analytics โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Power BI           Microsoft Power BI เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ในตระกูล Business Intelligence ใช้งานได้ง่ายที่สุด มีความสมบูรณ์มากที่สุด และหาคำตอบในเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว  ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น  รวมถึงผู้ใช้งาน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆ  เช่น ไฟล์ Microsoft Excel, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็นต้น มาสร้างเป็น Visualization และสามารถสร้างเป็น Dashboard ได้ง่าย รวดเร็ว Microsoft Power BI ช่วยให้เราสามารถสรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด  จากข้อมูลจำนวนมากๆ  หลาย ๆ แหล่งข้อมูล  ได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้วย Computer Graphic Database และ Human-Computer Interaction จึงทำให้โปรแกรมเป็นที่นิยมทั้งทาง Business User และทาง ITอำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Management จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคคลากรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  2. สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยข้อมูล
  3. พัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • คนที่กำลังเริ่มพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บุคคลที่สนใจกระบวนการด้านการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยทัศนภาพข้อมูลขั้นสูง

ความรู้พื้นฐาน

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

                                                                                    

วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 24 - 25 เมษายนและวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม

เวลา 9:00-16:00 น. ( 18 ชั่วโมง)

                                                                                    

 

9,400 บาท (ออฟไลน์)

2,820 บาท (ออนไลน์)

** ชำระก่อนวันอบรม 14 วัน ได้รับส่วนลด 10% เหลือเพียง 8,460 บาท ** 

                                                                                    

สถานที่ 

(ผู้อบรมสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าอบรมรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์)

 
                                                                                    

กำหนดการ

วันที่เวลาหัวข้อ

วันที่ 1

 

9.00 – 12.00

 • Introduction to Data Science and Data Visualization
 • Introduction to Microsoft Power BI
 • Introducing the Power BI Interface and Power BI Workflow.
 • Power BI Desktop Helpdesk and additional resources
 • Basic Excel or database design principles to easily create Dashboards.
 • Basic principles in Excel or database design
 • Understanding Example data.
 • Connect Data Source | Importing Data to Power BI
 • What sources does Power BI support?
 • Connect sales data.
 • Managing data Example with Power Query Editor
  • Data Shaping
  • Data Cleansing
  • Data Extracting
  • Data Transformation
  • Data Summarization
  • Column Calculation
  • Join

13.00 - 16.00

 • Introduction Power BI Modeling
 • Power BI Desktop Modeling | Manage Data Type and Format Text
 • Relationship | Building Sales Data Relationships
 • Get to know Data Model.
 • Create Relationship Data Model for sales data

วันที่ 2

 

9.00 – 12.00

 • DAX (Data Analysis Expression) that should be known and used most often.
 • Get to know DAX.
 • Get to know DAX Syntax & Operators & DAX Function Categories
 • Calculation with New Column
 • Calculations with New Measure
 • Function Date & Time
 • Function Logical
 • Function Text
 • Connect Data with RELATED

13.00 - 16.00

 • Introduce Power BI Desktop Report before creating Visuals.
 • Visualizations And adjusting Format & Analytics.
 • Stacked bar chart.
 • Stacked column chart.
 • Clustered bar chart
 • Clustered column chart
  • 100% Stacked bar chart
  • 100% Stacked column chart
  • Line chart
  • Area chart
  • Stacked area chart.
  • Line and stacked column chart
  • Line and clustered column chart
  • Ribbon chart
  • Waterfall chart
  • Funnel
  • Scatter chart
  • Pie chart
  • Donut chart
  • Treemap
  • Map
  • Filled map.
  • Gauge
  • Card
  • Multi-row card
  • KPI
  • Slicer
  • Table
  • Matrix
  • R script visual
  • Python visual
  • ArcGIS Maps for Power BI
  • PowerApps for Power BI 

วันที่ 3

9.00 – 12.00

 • what is Artificial Intelligence (AI)?
 • What is Forecasting?
 • AI Visual (Q&A, Key Influencers, Decomposition Tree)
 • Publish
 • Subscription to Up Power BI Service
 • Installing a Data Gateway for a data entryway in the company and Power BI Service.
 • Set Power BI Service to automatically extract data from the company.
 • How to use Mobile or Tablet for Monitoring Dashboard.

13.00 - 16.00

 • Workshop: Sales Tracking Dashboard
 • Workshop: COvid-19 Tracking Dashboard
 • Workshop: Opportunity Analysis Dashboard

                                                                                    


**โปรดนำ Notebook ส่วนตัวมาใช้ในวันอบรม***

**ใบเสร็จออกในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล***


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 https://www.datalentteam.com/dataviz_bi_gen5/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email : Datalentteam@gmail.com

Facebook : Datalent Team 

Tel : 097-1135975 (คุณบอย) 

powerbi, excel, online, seminar

Tickets

Online Course
฿2,820.00
On-Site Course
฿8,460.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
85c8df3dc5dfac4e6d57a74c52263bab67c5a4c7
Organized by
Datalent