Sports • Run

Cuesta X Trail 2021

81f47b5d1844c61258c8310d83255f0164ee8bd8
Cuesta X Trail 2021


Cuesta X Trail 2021

Exploter The Unseen มาร่วมค้นหาเสน่ห์ของ "เขายายเที่ยง"
ในแบบฉบับที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน 
กับสนามเทรลป้ายแดงของภาคอิสาน ที่คุณไม่ควรพลาด !

Cuesta คือ ชื่อของลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขาที่มีสันเขาแบบมีดอีโต้ ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในโลก Korat Geopark คือ โครงการที่จะผลักดันให้อุทยานธรณีโคราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนั้น Cuesta X Trail จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกันของ 3 ภาคส่วน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่, โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และ ผู้ชำนาญการจัดกิจกรรมการวิ่งเทรล "Trail Rover" เพื่อหวังให้เป็นการเชื่อมโยงในมิติของผู้คน กับ GeoPark ด้วยการสร้างเป็นสนามวิ่งเทรลที่ตื่นตาตื่นใจ และสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งเทรลทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สุดยอดวิวจากอ่างพักน้ำตอนบนเขายายเที่ยง ของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, บรรยากาศธรรมชาติของเขายายเที่ยงเหนือและใต้ ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ทุ่งหญ้าซาฟารี ฯลฯ รวมไปถึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเขายายเที่ยง รายได้ส่วนหนึ่งจะนำมอบให้เป็นงบในการพัฒนาชุมชนเขายายเที่ยงและกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
CXT5 วิ่งรอบอ่างพักน้ำตอนบน ในยามพระอาทิตย์อัสดง (ไม่มีเส้นทางเทรล) ปล่อยตัว เย็นวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 17:00 น. 
CXT14 ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่เขายายเที่ยง แล้วตะลุยมินิเทรล 14 กิโล กับความชันแค่ 405 เมตร ปล่อยตัว เช้าวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น. 
CXT28 รุ่งสางยามเช้าจากอ่างพักน้ำ แล้ววิ่งเทรลไปค้นหาปริศนา Unseen บนเขายายเที่ยง กับความชัน 1,040 เมตร "เขาน้อย is calling" มีเวลา 7 ชั่วโมง เท่านั้นนะ ปล่อยตัว เช้าวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 05:30 น. 
CXT55 ยินดีต้อนรับสู่อัลตร้าเขายายเที่ยง ปริศนาที่รอการไปค้นพบ บรรยากาศเส้นทางเทรลที่สุดจะประทับใจ " The Real X is waiting " กับความชัน 2,021 เมตร ปล่อยตัว เช้าวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 04:30 น.

เส้นทางวิ่งเสื้อ


เหรียญ


Race Packรายละเอียดงาน

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564
ณ อ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
เขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Google Map : https://goo.gl/maps/qhUwdYCvqM3M9NuQ6

ขั้นตอนการตรวจสอบหมายเลขนักวิ่ง (BIB No.) : Click


หมายเหตุเพิ่มเติม

เงื่อนไขการสมัคร Cuesta X Trail 2021
1. หลังจากสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้สมัคร หรือโอนสิทธิ์การสมัครให้กับบุคคลอื่นได้
2. ไม่อนุญาตให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง ระยะการแข่งขัน หลังการสมัคร
3. นักวิ่งทุกระยะต้องมารับ Race Pack ด้วยตนเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้ (ยกเว้น CXT5) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ อ่างพักน้ำตอนบนเขายายเที่ยง
4. ไม่อนุญาติให้นำเบอร์วิ่งให้บุคคลอื่นมาวิ่งแทนในทุกกรณี
5. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ผู้สมัครไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครได้ (No Cancel/Refund) โดยทางผู้จัดจะจัดส่ง Race Pack ให้ หลังการจัดงานเสร็จสิ้น
6. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นปกติ ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
7. การพิจารณาประเมินสุขภาพของนักวิ่ง ณ วันแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของทีมแพทย์ผู้จัดว่าจะอนุญาติให้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือ แข่งขันต่อไปได้หรือไม่   
8. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-9 ทางผู้จัดจะกำหนดวันแข่งขันใหม่ ในกรณีที่ผู้สมัครท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในกำหนดการใหม่ได้ ทางผู้จัดยินดี คืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวน(ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการสมัคร)  
9. หลังจากลงทะเบียนชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไซต์เสื้อ
10. ในกรณีที่ลงทะเบียนให้ท่านอื่น กรุณากรอก ชื่อ นามสกุลเบอร์ เบอร์โทร และข้อมูลของคนที่ท่านได้ลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน
11. กรุณากรอกชื่อในส่วนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแบบสอบถามที่ขึ้นให้กรอกอย่างชัดเจน

หากคุณมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ Customer Support ได้ในเวลาทำการ ผ่านทั้ง 4 ช่องทางของเรา ดังนี้

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น.
Live Chat : eventpop.me
E-mail : pop@eventpop.me
Line@ : @eventpop
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:00 - 18:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขตฤกษ์)
Call Center : 062-5932224

UNIREN, POCARI SWEAT, SUUNTO, ZIXPAX, ZAMST THAILAND

Registration Types

Register name must match ID card or passport.

No Registrations Available

2fe3b59eb7b54ba248dafc34c5945d48325d4197
Organized by
TrailRover