Education

Coaching Skills for Managers

791df4dc14a48ba4c0d491fb760bc0562d869682
Coaching Skills for Managers

Coaching Skills for Managers : ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ช 
PUBLIC WORKSHOP : 21-23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 -17.00 น.
สถานที่: โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (BTS นานา สุขุมวิท 5)
จากรายงานการสำรวจ CEO มากกว่า 1,000 คน ของ Global Leadership Forecast ในปัจจุบันพบว่า Top 2 Leadership Skills by Management Level สองทักษะสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ทุกระดับต้องมี คือ ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) และ ทักษะการสื่อสาร
Coaching คืออะไร ? 

โค้ชชิ่งหรือกระบวนการโค้ช คือ การที่ “โค้ช” ใช้กระบวนการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ “ผู้รับการโค้ช” (เรียกว่า โค้ชชี่) ได้จุดประกายความคิด เกิดการตระหนักรู้ ค้นพบคำตอบหรือทางเลือกใหม่ๆด้วยตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ (Motivation) หรือมีแรงผลักดันภายใน (Passion) ที่จะดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยก้าวข้ามอุปสรรค ความกังวลต่างๆ ที่เคยมี Workshop 3 วันเต็มๆ ที่ทำให้ผู้อบรมได้ " ฟัง-คิด-พูด”แบบโค้ช และเรียนรู้ 8 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ 

เรียนรู้ Mindset ที่สำคัญของการเป็นโค้ช และ Mistakes ที่ทำให้การโค้ชไม่สำเร็จ
- ทักษะการสื่อสารที่สำคัญสำหรับการโค้ช (Communication Skills used in Coaching)
- การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการโค้ช (How to Build Trust) 
- เข้าใจ รู้จักตัวตน ผ่านการสำรวจทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personnal Exploration – Deep Dive under Iceberg)  
- การฟัง แบบ โค้ช  (Listen like a Coach) : โค้ชฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชพูดและไม่ได้พูดออกมา 
- การคิด แบบ โค้ช (Think like a Coach) : โค้ชคิดอย่างไรจึงพาผู้รับการโค้ชไปสู่เป้าหมายได้  
- การถาม/การพูด แบบ โค้ช (Speak like a Coach) : โค้ชถาม/พูดอย่างไรให้ผู้รับการโค้ชเกิดการกระตุ้นความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
หลักการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง ด้วย GROW Model


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้  

- จุดประกายความคิดให้ทีมงาน ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าได้
- ใช้ GROW Model ในการโค้ช การตั้งคำถาม และผู้รับการโค้ชมีทิศทางในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้
- เรียนรู้การใช้คำถาม สร้างการตระหนักรู้  เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อดึงศักยภาพของผู้รับการโค้ชออกมาให้มากที่สุดในระหว่างการโค้ช  
- มีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของทีมงานได้อย่างยั่งยืน
- สร้างแรงจูงใจให้แต่ละคนในทีมงานของตนได้ ผ่านความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ 
- สร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสุขและเต็มใจทำ  


ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ 
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ที่ต้องการนำทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กร
- ผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งได้รับการโปรโมท
- Talents ที่เตรียมพร้อมเพิ่มโปรโมทเป็นผู้จัดการ 
- ผู้ต้องการฝึกทักษะการโค้ช เพื่อใช้ในการทำงาน และชีวิตส่วนตัวค่าอบรม
ท่านละ 15,000 บาท รวม VAT 7% 1,050 บาท ยอดชำระ 16,050 บาท 
Early Bird ชำระค่าสมัคร ภายใน 16 พ.ย.59  ท่านละ 13,500 บาท  รวม VAT 7%  945 บาท ยอดชำระ 14,445 บาท 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สอบถามเพิ่มเติม มือถือ 081-644-9508  Line ID: timmy1965หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยโค้ชอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง, Associate Certified Coach (ACC) from International Coach Federation หรือที่รู้จักกันในนาม “สองป้า จากเวที Thailand’s Got Talent” ซึ่งการเรียนทั้งสามวันนี้ เน้นการใช้ทักษะ, เทคนิคที่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการโค้ชที่ทรงพลัง ฝึกจำลองสถานการณ์เหมือนจริงควบคู่กับการปฏิบัติในทุกขั้นตอน พร้อมคําแนะนําอย่างใกล้ชิด

Tickets

Early bird
฿14,445.00
Regular
฿16,050.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
439e65610895266b53a254f54960bc4fbae418d1
Organized by
2Pa Consulting & Coaching