Education

Data Driven Digital Transformation

Aedb06b2daba0e7391591fa845addd8035606f42
Data Driven Digital Transformation

            หลายๆคนอาจสับสนกับคำว่า “Digital Transformation” คืออะไร เพราะบางครั้งคำนี้อาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าคือเทคโนโลยี บางคนก็ไปสับสนกับการลงทุนเชิงเทคโนโลยีไอที จริงๆแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลอาจไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอะไรเลยก็ได้ ถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องของเทคโนโลยีคือพยายามทำ “Technology Digital Transformation” ที่เน้นแค่การทำ Platform แต่สิ่งที่ควรทำคือเราต้องไปโฟกัสที่ “Data Driven Digital Transformation” กล่าวคือการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูล เพราะการใช้เทคโนโลยีตามลำพังไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้มากนัก แต่สิ่งที่อาจสร้างคุณค่าขึ้นมาได้คือการทำ Insight ในข้อมูลต่างๆอาทิเช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลตลาด หรือข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

            การทำ Digital Transformation จึงไม่ใช่เริ่มที่การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ หรือเพียงแค่การหาเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยในการทำงาน โดยไม่ใส่ใจในเรื่องของ Data แต่สิ่งที่ควรทำไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีตามลำพังแต่เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่อง Data จะเก็บ Data อย่างไร จะประมวลผล Data อย่างไรเพื่อให้สามารถเข้าใจ Insight และมี Information ในการจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้ ซึ่งอาจรวมไปถึงการนำมาใช้ในด้าน AI และ Machine Learning เพื่อตอบโจทย์เรื่องของอุตสาหกรรม 4.0

        หลักสูตร Data Driven Digital Transformation จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านในการที่จะ

 1. เข้าใจความหมายของ Digital Transformation
 2. แนวทางการทำ Data Driven Digital Transformation ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ทางด้านข้อมูล ไปจนถึงขั้นตอนการปฎิบัติ และปรับองค์กรสู่ Data Driven Organization
 3. เข้าใจความหมายของ AI และ Machine Learning กับการนำไปใช้ในการทำ Digital Transformation
 4. กรณีศึกษา ของการทำ Data Driven Digital Transformation


  ระยะเวลาอบรม

  • การอบรมออนไลน์ 6 ครั้ง ครั้งละ 2.5 ชั่วโมง (13:30 - 16:00)

  กำหนดการอบรม

  • วันอังคาร ที่ 6 ,13 ,20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.
  • วันพฤหัสบดี ที่ 8 ,15 ,22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

  รูปแบบการอบรม

  • Interactive Online ผ่านโปรแกรม Zoom

  ผู้ที่เหมาะเข้าอบรม

  • ผู้บริหารขององค์กร CEO, CIO, CFO, CTO
  • ผู้บริหารด้านไอทีของหน่วยงาน
  • ผู้บริหารด้านอื่นๆของหน่วยงานที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  • ผู้สนใจทั่วไป

  ค่าอบรม

  ❌ ราคา 19,900 บาท

  ✅ เหลือเพียง 14,900 บาท


  เนื้อหาหลักสูตร

  Session 1 : Introduction to Digital Transformation

  ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

  • ความหมายของ Digital Transformation
  • การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
  • เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปรับเปลี่ยนของธุรกิจ
  • ความหมายของอุตสาหกรรม 4.0
  • การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

  Session 2 : Data - Driven Digital Transformation

  รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

  • Mega Trends
  • Big Data Trends
  • Why Data Digital Transformation not Technology Digital Transformation ?
  • Data Driven Digital Transformation Use Cases.

  Session 3 : Builiding Data Strategy

  รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

  • What is Data Strategy ?
  • Why Is Data Strategy Important ?
  • How to Build a Data Strategy ?
  • Data Strategy Canvas
  • Example : Data Strategy in Various Companies.

  Session 4 : Data Driven Marketing 5.0

  คุณปฐม อินทโรดม

  • Online-to-Offline Business Models
  • Online Business Models
  • Marketing 5.0: Data Driven
  • Data Driven Innovation
  • Success stories in various industries.

  Session 5 : Building Data Driven Organization

  คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ

  • What is Digital culture ?
  • What is Data driven organization ?
  • Data maturity model
  • How to build a data culture Organization ?

  Session 6 : AI Strategy for an Orgainsation

  ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช

  • What exactly is Artificial Intelligence (AI) ?
  • How AI works ? (a classical view, not just doing data analytics)
  • AI and Data relationship.
  • How can AI be applied in businesses ?
  • From a management perspective, overview of what you have to do, if you want to use AI as one of your strategic tools ?


  ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
  ผู้อำนวยการ
  สถาบันไอเอ็มซี
  คุณปฐม อินทโรดม
  กรรมการ Creative Digital Economy
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ
  ประธานบริษัท
  บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด
  ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
  บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์
  อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด  Tickets

  Name on the ticket must match with ticket holder’s ID card or passport.
  Special Price (Data Driven Digital Transformation)
  ฿14,900.00
  Available until 05 Jul 2021 23:30

  *All Prices exclude VAT

  *Some fees may be applied

  Accepted payments
  Visa icon Master icon Jcb icon K plus Promptpay
  6a35d8312aac9188de9f78022a6db48caca4f1b3
  Organized by
  IMC Institute