Jpg20190703 10735 1l94pf0
Education

งาน "Shift 1000x"

“Shift 1000x” Event

 

เปิดตัว 1000x Club , Founderhood Club และ shift ventures

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

Glowfish (อาคารดิจิตัลเกตเวย์ชั้น 4)


               ความเป็นมาของ shift

            ปัจจุบัน Startup Ecosystem ในประเทศไทยยังมีช่องว่างอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจ Startup ที่ยังจำกัดอยู่ในวงแคบ ดังนั้นการให้คำแนะนำ คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อนำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง โดยบทบาทพี่เลี้ยงจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ความต้องการช่วยต่อยอดและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ Startup ก็เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจ

ขณะที่การลงทุน มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อย ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ Startup และหลักการลงทุนเฉพาะด้านสำหรับธุรกิจนี้ แม้แต่การมีข้อมูลที่เพียงพอในการใช้ตัดสินใจลงทุน

จากทั้งหมดที่กล่าวมา จึงเกิดการรวมตัวของผู้คว่ำหวอดเกี่ยวกับธุรกิจ Startup เพื่อก่อตั้งเป็นบริษัท shift ventures

1.          คุณวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ Startup และให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท Startupมาหลายปี เคยมีประสบการณ์ทำงานและใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับบริษัท startup ในซิลิกอนวัลเลย์ ที่มี Startup Ecosystem ที่ดีที่สุดในโลก เกือบครึ่งปี เพื่อศึกษาวิธีการคิด หลักการทำงานและเครื่องมือใหม่ ๆ  อีกทั้งยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Conference ดังๆระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup มากมาย เพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกธุรกิจยุคใหม่ กลับมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ ธุรกิจ Startup ในประเทศไทย

2.          คุณกวิณ โอภาสวงการ ผู้มีความสนใจในการลงทุนรูปแบบใหม่ ๆ และมีความหลงใหลในธุรกิจ Startup เป็นชีวิตจิตใจ จนมีโอกาสทำหน้าที่ทั้งนักลงทุนและร่วมคลุกคลีกับธุรกิจ Startup ที่ตัวเองลงทุน คุณกวินมีความตั้งใจที่อยากเชิญชวนนักลงทุนที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ ให้มาสนใจลงทุนในธุรกิจ Startup เพราะนอกจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ยังท้าทายความรู้ความสามารถในการร่วมผลักดันธุรกิจนั้น ๆ ให้เติบโตและยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจแบบใหม่ให้กับประเทศด้วย

3.          คุณวิเลิศ อรวรรณวงศ์ ผู้ประกอบการด้านซอฟท์แวร์ที่ เรียกได้ว่าเป็น Startup ในยุคแรกๆ เป็นผู้ชำนาญการด้านซอฟต์แวร์ และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ผันตัวมาเปิดธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี่ ความชื่นชอบในธุรกิจด้านนี้ คุณวิเลิศยังใช้เวลาส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในสมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านซอฟท์แวร์อีกหลายแห่ง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านซอฟท์แวร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง Shift ventures ร่วมกันคิดค้นและพัฒนารูปแบบวิธีการ เครื่องมือ รวมไปถึงหลักสูตร  เพื่อเข้ามาเสริมช่องว่างที่ขาดไปใน Startup Ecosystem ของไทย

 

วิทยากร


คุณวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง 

Managing Partner ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ Startup

 

คุณกวิณ โอภาสวงการ 

Venture Partner ผู้ดูแลทางด้านการสรรหานักลงทุนและเป็นนักลงทุนในธุรกิจ Startup

  

คุณวิเลิศ อรวรรณวงศ์

Venture Consultant

 

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

 

คุณสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

 


แผนที่ Glowfish (อาคารดิจิตัลเกตเวย์ชั้น 4)Tickets

No Tickets Available

13557801 966404216790881 550573601089382090 n
Organize by
บริษัท ชิฟ เวนเจอร์ จำกัด