Technology • Education

Free! Full Day Webinar : Big Data Architecture from Theory to Practice

Ced28058328c3cfbc6d9f84ba9aaa23cbb362cb4
Free! Full Day Webinar : Big Data Architecture from Theory to Practice

📣 29 กรกฎาคมนี้! เตรียมพบกับ Full Day Webinar กับหัวข้อ "Big Data Architecture from Theory to Practice" ไขข้อสงสัยหาคำตอบในงานสัมมนา 1 วันเต็ม เพื่อทำความเข้าใจว่า

🔸 ออกแบบเทคโนโลยีอย่างไรให้สามารถทำโปรเจ็ค Big Data ได้จริง ?

🔸 ต้องการ Data Lake หรือ Data Warehouse ?

🔸 จำเป็นต้องใช้ Hadoop หรือไม่ ?

🔸 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลมีอะไรบ้าง ?

🔸 มุมมองของ Big Data Technology Vendors ต่าง ๆ

🔸 ประสบการณ์การทำ Big Data ในประเทศไทยจากบริษัทต่าง ๆ


📍 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม Big Data Architecture Challenge 2021 ลุ้นรับรางวัล Apple AirTag


ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านโปรแกรม Zoom

🔗 https://bit.ly/3wOpX9W


วันและเวลา

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 2564

⏰ เวลา 9:00 - 17:30 น.


📂 รายละเอียดเพิ่มเติม www.imcinstitute.com/BDA


วัตถุประสงค์

            หลายหน่วยงานเห็นความสำคัญของเรื่องการทำโปรเจ็คด้าน Big Data และมีข้อมูลขนาดใหญ่จริง แต่พอถึงเวลาที่จะลงมือทำ ถามหาเทคโนโลยีที่มีเหมาะสม ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะต้องออกแบบอย่างไร หลายๆคน ผู้ถึงเรื่องของ Data Lake, Data Warehouse, Hadoop, Cloudera, MPP Database, Data management, Big Data บน Cloud ลองมาหาตำตอบกันในงานสัมมนาหนึ่งวันเต็มนี้ มาทำความเข้าใจว่า
จะออกแบบเทคโนโลยีอย่างไรให้สามารถทำโปรเจ็ค Big Data ได้จริง
ต้องการ Data Lake หรือ Data Warehouse
จำเป็นต้องใช้ Hadoop หรือไม่
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลมีอะไรบ้าง
มุมมองของ Big Data Technology Vendors ต่างๆ
ประสบการณ์การทำ Big Data ในประเทศไทยจากบริษัทต่างๆ
             และปิดท้ายด้วยการร่วมกันแข่ง Big Data Architecture Challenges ชิงรางวัล Apple AirTag ได้ความรู้และเห็นคำตอบว่าเราจะใช้เทคโนโลยีใดได้บ้างในการทำโครงการ Big Data


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 โทร : 088-192-7975
📧 อีเมล : contact@imcinstitute.com
📱 Line@ : @imcinstitute
🖥 หรือ Inbox เข้ามาได้ที่เพจ IMC Institute

IT Knowledge, free, big data

Tickets

Free Webinar
Free
4dc4be86b67b0e767d56189ccb8cd004aa631b08
Organized by
IMC Institute