Business

Introduction to Virtual Events & Tech Skills for MICE

1d65c963136336742dfef642e057327c70ac211d
Introduction to Virtual Events & Tech Skills for MICE

พบกับงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Introduction to Virtual Events & Tech Skills for MICE  ผ่าน Zoom ภายใต้ series ของ "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ MICE"  ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2021 เวลา 13.00-15.30 น. 


รายละเอียด

Session 1: Survive & Expand MICE business with Technology 

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ MICE โดยนำ tech มาประกอบให้เกิด Virtual Events ที่น่าสนใจทำได้อย่างไร รวมถึงการปรับตัวและขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ด้านอื่นในช่วงโควิท โดยใช้ case studies จริงให้ผู้ประกอบการได้เห็นว่าอะไรทำแล้วเวิร์คหรือไม่เวิร์ค ปิดท้ายด้วย business model ใหม่ที่ทำได้จริงเพื่อให้สามารถเติบโตร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้

Speaker: คุณปิยนันต์ ชวเลขยางกูร, CEO บริษัท Thai LivestreamX

Session 2: Upskill ชาว MICE อย่างไรให้ทัน Tech

ในโลกปัจจุบันที่ tech ได้เข้ามาช่วยเหลือการทำงานแบบเดิมให้ง่ายขึ้น ธุรกิจ MICE เอง มี Digital Tools อะไรบ้างที่สามารถหยิบมาใช้ได้เลย และพนักงานควรพัฒนาสกิลอะไรให้เติบโตได้ทันและยังตอบโจทย์กับธุรกิจ MICE ที่เปลี่ยนไปในอนาคต โดยการ training และพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มและวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ในรูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะ และการวัดผลด้วยระบบ Analytics และ AI ทำอย่างไรได้บ้าง และมีประโยชน์อย่างไร

Speaker: คุณสิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์,  CMO บริษัท The Campus

Session 3: Event Marketing & Data Analysis

หลังจากที่ได้รู้จักการจัดงานแบบ Virtual และการพัฒนาบุคลากรของ MICE ให้ทันเทคแล้ว สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ MICE เติบโตได้มากขึ้น คือการรู้จักวิธีการทำ Marketing แบบใหม่ในยุค new normal ที่ไม่ได้เป็นเพียงการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือ referral อย่างเดียวอีกต่อไป เรียนรู้ทริคในการจัดเก็บ data ที่จำเป็น รวมถึงการดึง data เหล่านั้นไปใช้ต่อ เพื่อผันเป็นข้อมูลการตลาดและการจัดงานอื่นๆในการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพงานต่างๆต่อไป ให้ลูกค้าพึงพอใจ บอกต่อ และกลับมาใช้บริการธุรกิจของ MICE ซ้ำในอนาคต

Speaker: คุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน, CEO of The Journee


งานนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับกิจการของตนเอง

- Event Organizer หรือ บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ MICE ที่ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีและสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปให้ทัน

- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจการจัดงานและบริการ


Agenda

13.00 น. – 13.45 น. Session 1: Survive & Expand MICE business with Technology 
13.45 น. – 14.30 น. Session 2: Upskill ชาว MICE อย่างไรให้ทัน Tech
14.30 น. – 15.15 น. Session 3: Event Marketing & Data Analysis
15.15 น. – 15.30 น. วัดระดับและทําแบบประเมิน


อย่าลืม! ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อถัดไป Virtual Event Production & Engagement เจาะลึก รู้จริง ด้านการจัดงาน Virtual Events ในวันที่ 6 กันยายน  2021 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 082-591-9544 (คุณฟิล์ม เจ้าหน้าที่ประสานงาน)

Organizer, tech, mice, tceb, #thaistartup

Tickets

RSVP
Free
Available until 16 Aug 2021 15:30
05b8831f3cc972fa00407a77c708b12d7cfdb9f2
Organized by
Thailand Tech Startup Association