Coverar 2

CMDW2016: Basic AR by Lunarcraft games

มาร่วมเรียบรู้และสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเก่งของคุณกับบริษัทออกแบบเกมและผลิตเกมชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ Lunarcraft Games 


  • Workshop นี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังสนใจและอยากทดลองสร้างผลงานของตนเองโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality
  • ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และทำความรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และการนำไปใช้ประยุกต์ในงานต่างๆ
  • ผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ในการสร้าง AR ของตนเองเบื้องต้นอย่างง่ายๆ 
  • ผู้เข้าร่วมสามารถตอบคำถามและขอคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี AR จากทีมงาน Lunarcraft Games ได้

ผลงานที่ผ่านมาของ Lunarcraft Games


View Tickets
Date
03 December 2016 at 13:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
View Map

Organized by

Logoprof
ลูนาร์คราฟท์ ARVR ทีม (CMDW2016)

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logoprof

ลูนาร์คราฟท์ ARVR ทีม (CMDW2016)

Facebook

facebook.com/LunarCraftGames/

E-mail

lunarcraftpromo@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center