Technology • Education

โอกาสการศึกษาด้านไอที & STEM

49e0498f77cd4574ecf65da85527f82a074544fd
โอกาสการศึกษาด้านไอที & STEM
คุณต้องการค้นพบแนวทางการศึกษา STEM & IT ที่มีในประเทศไทยหรือไม่? องค์กรและบริษัทใดบ้างที่จัดทำโครงการช่วยริเริ่มประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อไป?
ในวันที่ 26 สิงหาคม iMasons ประเทศไทย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ จะจัดสัมมนาออนไลน์ฟรีซึ่งบรรยายเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับโอกาสทางเลือกในการพัฒนาทักษะด้าน ไอที & STEM ในประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มและความต้องการของอุตสาหกรรม
ตัวแทนจาก คีนัน, Cisco Networking Academy, ชไนเดอร์ อิเล็คทริค, HROneNet และ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จะร่วมหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความท้าทาย และแนวทางแก้ไข เพื่อสนับสนุนบุคลากรนอกเหนือจากหลักสูตรทั่วไป
ผู้อภิปราย 5 ท่าน ซึ่งเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทรัพยากรบุคคล จะร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวโน้มและความต้องการในปัจจุบันสำหรับผู้รับสมัครและผู้สมัคร และวิธีที่องค์กรได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนบุคลากรให้มีทักษะเพื่อประสบความสำเร็จ
ด้วยความร่วมมือกันและวัตถุประสงค์ของ iMasons ในการเพิ่มผู้มีความสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลโดยการสร้างความตระหนักในโอกาสทางอาชีพและการศึกษา เราจะสำรวจแนวโน้มในหมู่นักเรียน ความต้องการของผู้รับสมัคร และโปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือหลักสูตรทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของประเทศไทย 4.0
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับผู้มีความสามารถแห่งอนาคต
ลงทะเบียนวันนี้! https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yi733edCQIikOIJ3Mablzg

Tickets

General Admission

คุณต้องการค้นพบแนวทางการศึกษา STEM & IT ที่มีในประเทศไทยหรือไม่? องค์กรและบริษัทใดบ้างที่จัดทำโครงการช่วยริเริ่มประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อไป?

ในวันที่ 26 สิงหาคม iMasons ประเทศไทย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ จะจัดสัมมนาออนไลน์ฟรีซึ่งบรรยายเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับโอกาสทางเลือกในการพัฒนาทักษะด้าน ไอที & STEM ในประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มและความต้องการของอุตสาหกรรม

ตัวแทนจาก คีนัน, Cisco Networking Academy, ชไนเดอร์ อิเล็คทริค, HROneNet และ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จะร่วมหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความท้าทาย และแนวทางแก้ไข เพื่อสนับสนุนบุคลากรนอกเหนือจากหลักสูตรทั่วไป

ผู้อภิปราย 5 ท่าน ซึ่งเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทรัพยากรบุคคล จะร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวโน้มและความต้องการในปัจจุบันสำหรับผู้รับสมัครและผู้สมัคร และวิธีที่องค์กรได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนบุคลากรให้มีทักษะเพื่อประสบความสำเร็จ

ด้วยความร่วมมือกันและวัตถุประสงค์ของ iMasons ในการเพิ่มผู้มีความสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลโดยการสร้างความตระหนักในโอกาสทางอาชีพและการศึกษา เราจะสำรวจแนวโน้มในหมู่นักเรียน ความต้องการของผู้รับสมัคร และโปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือหลักสูตรทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของประเทศไทย 4.0
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับผู้มีความสามารถแห่งอนาคต

ลงทะเบียนวันนี้! https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yi733edCQIikOIJ3Mablzg

Free
Placeholder
Organized by
SUPERNAP (Thailand)