Health

การจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2 (ม.ค.-มี.ค 65)

11 Aug 2021 09:00
Online Event
3.32K followers
4f253adf4df5fa64cac58a476fdfd478a2720a96
การจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2 (ม.ค.-มี.ค 65)


โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna เพิ่มเติมจากที่ได้รับจองไว้ก่อนหน้านี้

โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนพร้อมให้บริการประมาณเดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565
ราคาเบื้องต้นที่กำหนดโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ราคา 1,650 บาท/ 1 โดส (รวมค่าวัคซีน บริการโรงพยาบาล และประกันการแพ้วัคซีนแล้ว)

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือกอย่างละเอียดก่อนทำการจองและชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง
1. สามารถจองได้ไม่เกิน 10 โดสต่อ 1 user
2. ปริมาณจัดสรรวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับขึ้นอยู่กับการจัดสรรจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น หากโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมาน้อยกว่าที่ได้เปิดรับจองและชำระเงินไว้ โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้
2.1 โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีนให้กับผู้จองแต่ละท่านตามลำดับรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินสำเร็จ
2.2 สำหรับผู้จองที่ไม่ได้รับจัดสรร โรงพยาบาลจะคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ชำระไว้เท่านั้น และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนอื่นทดแทนให้แก่ผู้จองที่ไม่ได้รับจัดสรรในทุกกรณี
3. กำหนดการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการส่งมอบวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานภาครัฐ 
4. เมื่อทางโรงพยาบาลทราบกำหนดเวลาส่งมอบวัคซีนที่แน่นอนแล้ว โรงพยาบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองวันเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง หากท่านไม่สามารถมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามรอบที่โรงพยาบาลกำหนดได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้ทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้รับวัคซีนได้โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดหมายตามช่องทางที่โรงพยาบาลกำหนด โดยการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับบริการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการซื้อขายทำกำไรจากสิทธิรับวัคซีนในทางใดๆ
5. โรงพยาบาลจะจัดให้มีการให้บริการฉีดวัคซีนในสถานที่ของโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้เคียงที่มีความเหมาะสมต่อการให้บริการซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
6. ราคาข้างต้นเป็นราคาในเบื้องต้น โดยราคาสุดท้ายจะเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนกำหนด หากราคาดังกล่าวมีการปรับเพิ่มขึ้น ผู้รับวัคซีนตกลงชำระเงินส่วนต่างก่อนการฉีดวัคซีนในวันที่มาฉีดวัคซีน หากราคามีการปรับลดลง โรงพยาบาลจะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้รับวัคซีนในวันที่มาฉีดวัคซีน
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใด ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมได้


ขั้นตอนการลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบ 2
1. สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนทำการจอง
- อ่านบทความวิธีสมัครสมาชิกด้วยอีเมลได้ทาง https://bit.ly/3jArI5o
- อ่านบทความวิธีสมัครสมาชิกด้วยเฟซบุ๊คได้ทาง https://bit.ly/3jArI5o
2. เข้าสู่หน้าลงทะเบียนจองวัคซีน https://bit.ly/3xyxIAr
3. ทำการเข้าคิวโดยระบบจะเริ่มรันคิวเวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
4. เมื่อถึงคิวคุณสามารถเลือกจำนวนโดสและกด “จองวัคซีน (Reserve vaccines)” ได้เลย
5. กรอกข้อมูลติดต่อกลับ และกดยอมรับเงื่อนไขก่อนกด “ยืนยัน (Confirm)” ระบบจะแสดงหน้าชำระเงิน
6. เลือกวิธีการชำระเงิน
- อ่านบทความวิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต https://bit.ly/3lLBvbi
- อ่านบทความวิธีชำระเงินผ่าน QR Promptpay: https://bit.ly/3uB34WF
- อ่านบทความวิธีชำระเงินผ่าน K Plus : https://bit.ly/3jSJAsr
7. เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดใบยืนยันเก็บไว้เพื่อใช้ในการจองวันรับวัคซีน และรอการประกาศเพิ่มเติมทางเพจเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/RuamphatPhitsanulok/

covid19, moderna, Health, vaccine

Registration Types

No Registrations Available

E1eacc4d1652642d8cf3b17da7243f6d53af1d68
Organized by
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก