Technology • Education

Code-D Academy ถอดรหัส Coding สู่เส้นทาง Programmer

962e039956271af61ecc973d87578c721f0945d9
Code-D Academy ถอดรหัส Coding สู่เส้นทาง Programmer

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วม Academy

 • รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท และเบี้ยเลี้ยงช่วงฝึกงาน 2 เดือน เดือนละ 7,000 บาท *
 • เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้เป็นพนักงานทดลองงานของ บริษัท Code-D 789 พร้อมรับเงินตั้งต้นการทำงานมูลค่า 25,000 บาท *
 • หากสามารถผลิตผลงานและพัฒนาทักษะได้ตามเกณฑ์ของช่วงทดลองงาน 4 เดือน จะได้รับการเป็นพนักงานสัญญาจ้างของเรา 1 ปี *

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วม Academy

  • เรียนจบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  • มีความตั้งใจและอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์
  • มีความพร้อมและมีเวลาวันละ 8 ชั่วโมงในการเรียนตลอดหลักสูตร 5 เดือน
  เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่ายปัจจุบัน
  • สำเนาใบ Transcript
  • เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา
  • Resume & Portfolio (ถ้ามีผลงานด้าน Programming จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • หลักฐานทางทหาร (เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเอกสารสำเร็จการศึกษาวิชาทหารสำหรับเพศชาย)


  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 12 กันยายน 2564 👉🏻  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

  * หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วม Academy ก่อนทำการสมัคร
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย : Code-D Academy

  🔺 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Code-D Academy

  Powered by Hatari Wireless

  คอร์สเรียนออนไลน์, เรียนฟรี, โปรแกรมเมอร์

  Want to know more about this event?

  Please visit the event’s website for more details.

  Visit Website

  Placeholder
  Organized by
  Code-D Academy