Technology • Business

FAST LANE: เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digitalization เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดย TTRS Model และ Crowdfunding

13c130d07a31544038a91c2082c063d5d70af2a3
FAST LANE: เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digitalization เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดย TTRS Model และ Crowdfunding


FAST LANE: เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digitalization เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดย TTRS Model และ Crowdfundingเมื่อ BCG มาเพื่อพลิกฟื้น และ ESG คือการกำหนดทิศทาง การผนึกกันด้วย Digital และ Technology จึงมาเพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมเสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SMEจากภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต่างๆในทุกภาคอุตสาหกรรมต่างต้องมีการปรับตัว และค้นหาแนวทางเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างไม่สะดุด และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งการมีเครื่องมือที่ดีในการทำงาน จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ Sinwattana Crowdfunding ร่วมกับ TTRS สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ SME พบกับงานสัมมนา ที่จะมาเผยถึงตัวช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วย TTRS Model และการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งทางเรามี Solution เฉพาะทางที่จะสามารถช่วยในการบริหารต้นทุน วางแผน และการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปพัฒนาองค์กรให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นำโดยวิทยากรจาก สวทช. TTRS ร่วมด้วย Sinwattana Crowdfunding และผู้ประกอบการ ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.Highlight ของงานสัมมนาในครั้งนี้: 

  • แนะแนวทางวางแผนธุรกิจ เพื่อการพัฒนา และขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทราบจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี
  • เผยตัวช่วยในการจัดการ/กลไกการประเมินศักยภาพในการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการประเมินเทคโนโลยี TTRS Model พร้อมด้วยหลักการทำงานของ Crowdfunding ที่จะช่วยเปิดโอกาสทุกธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และไม่ใช่เงินทุน


>>>> ลงทะเบียนเลย! https://forms.office.com/r/VbmcAiyaRK <<<<
กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อสมัครเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เกี่ยวกับ TTRS Model

การบริการประเมินเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ให้กับผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก KTRS (Korean Technology Rating System) และบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ และประสบการณ์ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ สวทช. ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการ การเงิน และการตลาดเกี่ยวกับ Sinwattana Crowdfunding 

Sinwattana Crowdfunding แพลตฟอร์มการระดมทุนคราวด์ฟันดิง เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาสังคม (Social Platform) และการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย และนักลงทุน (Equity Platform) ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์ และนำโดยประธานบริหาร คุณฮง ซิน เควก (Hong Sin Kwek) เป้าหมายของสินวัฒนาคือการปฏิวัติเศรษฐกิจของธุรกิจ ด้วยการพัฒนาแหล่งเงินทุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ https://equity.sinwattana.com, https://www.sinwattana.comสอบถามเพิ่มเติม

TTRS สวทช. 02-564-7000 ต่อ 1411-1417 Email : ttrs@nstda.or.th 

Sinwattana Crowdfunding: LINE ID @sinwattanacf หรือ 083 728 5585 (คุณฟาง) หรือ FACEBOOK PAGE

#Crowdfunding, #Technology, #digital, Digitalisation, sme

Tickets

กรอกเพื่อลงทะเบียน | REGISTER HERE
Free
Bacf327c84fcfa4526e36342214d04f0f9e49534
Organized by
Sinwattana Crowdfunding