Education • Business

Energize Your Power (เพิ่มพลังใจปลุุกไฟในการทำงาน)

F92e41ad94ef489472a7ea766b50370290442060
Energize Your Power (เพิ่มพลังใจปลุุกไฟในการทำงาน)
Energize Your Power (เพิ่มพลังใจปลุุกไฟในการทำงาน)
โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

    เมื่อวิกฤต Covid-19 ระบาด กระทบชีวิตและการทำงานให้ยากลำบาก จนง่าย … ที่ใครหลายคนจะตกอยู่ในอาการ ‘หมดไฟ’
 
  Energize Your Power หลักสูตร 1 วัน ที่จะช่วย “เพิ่มพลังใจปลุกไฟในการทำงาน” ให้กลับมาลุกโชนขึ้นอีกครั้ง!
 
  ด้วยเทคนิคการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับตัวคุณเองแบบง่ายๆ แต่ได้ผลดีในระยะยาว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน “แนวคิด มุมมอง ทัศนคติ พฤติกรรม” ทั้งในส่วนของการทำงาน การใช้ชีวิต ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิด มุมมองใหม่ ๆ ด้วย Activities & Workshop ที่หลากหลาย สนุกสนาน พร้อมกับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกระตุ้นให้คุณดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ เกิดทักษะที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน & การใช้ชีวิต ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีพลังใจ-พลังกายมีเป้าหมาย และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร
    • ฉันคือใคร
- ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย เชื่อมั่นในทีม
- สำรวจตนเองเพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่
- วิธีสร้างทัศนคติบวกในการทำงาน
- ชื่นชมตนเองและสิ่งดีๆในตัวเรา
- ปลดล็อกศักยภาพในตนเอง
- Workshop: No Limit
- Activity I: รู้จักและรู้ใจกัน
    • ทัศนคติเชิงบวกกับการสื่อสารในทีม
- เทคนิคในการเพิ่มพลังใจของตนเองและจูงใจผู้อื่น
- ตัวอย่างความสำเร็จในชีวิตเมื่อคิดบวก
- ปัญหาและอุปสรรคของการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก
- เปิดใจ สื่อสาร สร้างมุมมองใหม่เข้าใจองค์กรด้วยคิดบวก
- Workshop: สื่อสารอย่างไรให้โดนใจและได้งาน
    • เพราะเราคือทีมเดียวกัน
- ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในทีม
- สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองที่มีต่อทีม เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกัน
- เพิ่มพลังใจ ให้มีไฟในการทำงาน
- Workshop: The Challenge
- Activity I: ไวรัสขององค์กร
    • ตั้งเป้าและไปด้วยกัน
- การคิดเชิงบวกกับการแก้ปัญหาทำงานร่วมกัน
- 6 มิติในชีวิตของเรากับงานที่ทำ
- กล้าฝัน กล้าลงมือทำ
- การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
- Workshop: องค์กรให้อะไรและเราให้อะไร
- Activity II: สำรวจขุมทรัพย์

 รูปแบบการอบรม
    • เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม

วัตถุประสงค์
    • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และWorkshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning) และเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
    • ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง (Participative Techniques)
    • เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน
    • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงออก ตอบโต้พร้อมแสดงความคิดเห็น เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน สำรวจพฤติกรรมตนเองผ่านประสบการณ์จริง


Tickets

No Tickets Available

0f75c49f281ddd16559eabf642caebbd1a3368da
Organized by
Network Training Center