Health

การจองวัคซีนซิโนฟาร์ม (ฉีด 3 – 12 พฤศจิกายน 64)

08 Oct 2021 09:00
Online Event
117 followers
314510aa5f60ebd0c629b4c5b420b986be46bdbc
การจองวัคซีนซิโนฟาร์ม (ฉีด 3 – 12 พฤศจิกายน 64)

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เปิดจองและชำระเงินวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 

โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนพร้อมให้บริการระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้การจัดสรรวัคซีนให้กับผู้จองแต่ละท่านตามลำดับการชำระเงินก่อนหลัง

วัคซีนซิโนฟาร์มเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดอื่นๆมาก่อน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ ราคาวัคซีนสำหรับการฉีด 2 เข็ม (รวมค่าวัคซีน 2 เข็ม ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าประกันการแพ้วัคซีนแล้ว) ราคา 2,200 บาทต่อคน (เข็มละ 1,100 บาท) 

เพื่อความรวดเร็วในการจอง กรณีที่ทำการจองให้บุคคลอื่นกรุณาเตรียมข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ของผู้เข้ารับวัคซีนทุกท่าน
- ชื่อ-นามสกุล (ตามบัตรประชาชน)
- เลขประจำตัวประชาชน
- วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)
- ที่อยู่
- เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ทั้งนี้เมื่อจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับบริการและวันเวลาที่จองได้สำหรับการฉีดทั้ง 2 เข็มได้

ใบกำกับภาษี

*ท่านสามารถเลือกขอใบเสร็จรับเงินแบบเต็มได้จากในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน*
*ใบกำกับภาษีจะออก 1 ใบ/รายการสั่งซื้อ หากต้องการใบกำกับภาษีแยกเป็นรายบุคคลจะต้องลงทะเบียนครั้งละ 1 คนเท่านั้น และกรอกข้อมูลให้ตรงตามที่บริษัท/หน่วยงานต้องการ*

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือกอย่างละเอียดก่อนทำการจองและชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง
1. สามารถจองได้ไม่เกิน 10 คนต่อการจอง 1ครั้ง และเมื่อจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับบริการได้
2. ผู้รับบริการทุกท่านต้องยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดอื่นๆมาก่อน
3. ผู้รับบริการแต่ละคนจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ ตามกำหนดเวลาดังนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

3.1 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 64 ในเวลาเดียวกัน
3.2 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 64 ในเวลาเดียวกัน
3.3 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 64 ในเวลาเดียวกัน
3.4 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 64 ในเวลาเดียวกัน
3.5 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 64 ในเวลาเดียวกัน
3.6 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 64 ในเวลาเดียวกัน
3.7 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 64 ในเวลาเดียวกัน
3.8 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 64 ในเวลาเดียวกัน

4. เมื่อจองแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนวันเวลาที่จองได้สำหรับการฉีดทั้ง 2 เข็ม เนื่องจากวัคซีนเป็นแบบ Multiple Doses ต่อขวด ซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมวัคซีนล่วงหน้าและจะไม่สามารถนำกลับไปเก็บได้อีก
5. กรุณานำ E-ticket และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้ารับบริการเพื่อยืนยันตัวตนก่อนการฉีดวัคซีน
6. โรงพยาบาลจะจัดให้มีการให้บริการฉีดวัคซีนในสถานที่ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนที่ฉีดได้
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้
8. กำหนดการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการส่งมอบวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานภาครัฐ
9. ความคุ้มครองและเงื่อนไขการประกันการแพ้วัคซีนเป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
10. โรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใด ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมได้

vaccine, covid19, sinopharm, Health

Registration Types

วัคซีนซิโนฟาร์ม

ราคาวัคซีน 2,200 บาทต่อคน (รวมค่าวัคซีน 2 เข็ม ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าประกันการแพ้วัคซีนแล้ว)

฿2,200.00

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon K plus Promptpay
E048254c390960c21462992959470e8b9e90143e
Organized by
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก