Banner2

React/Redux Bootcamp รุ่น #2

เกี่ยวกับคอร์ส

Bootcamp สุดเข้มข้นจากทีมงาน CodeSheep เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเรียนแบบเจาะลึกและเน้นการฝึกปฏิบัติ เราเชื่อในการฝึกและฝึกและฝึกจนสามารถใช้ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในเวลา 3 วันนี้เราจะเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบจนเข้าใจการใช้งานและแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย React/Redux รวมถึง ecosystem รอบข้าง เช่น Babel, Webpack, React-Router, Redux-Thunk เป็นต้น

ปรัชญาในการเรียน

 • เรียนสบายๆ เน้นเป็นกันเองและการสื่อสารภายในกลุ่ม พูดคุยเหมือนเพื่อนแลกเปลี่ยนความรู้กัน
 • ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกจนไม่สามารถจะทำผิดได้
 • ไม่เน้นสอนการใช้งาน boilerplate เน้นการเขียนเองจาก 0 เพื่อให้เข้าใจการทำงานทุกบรรทัด

ความรู้ที่ต้องมีก่อนเรียน

 • เขียนภาษา HTML และ JavaScript ES6 (ES2015) ได้ (อ่านเรื่อง ES6 ใน 7 นาที ได้ที่ https://www.babelcoder.com/blog/posts/introduction-to-es2015)
 • ใช้งาน Promise ได้ (อ่านเรื่อง Promise ใน 15 นาที ได้ที่ http://www.hpc-thai.com/?p=986)
 • เข้าใจการทำงานของ Node.js และ เบื้องต้น (ศึกษาใน 45 นาที ได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLtM3znnbMbVXD0fygCTsblC2sLZvSPY8g วิดีโอ 2-1 ถึง 2-3 และ 2-6 ถึง 2-8)
 • เข้าใจ CSS เบื้องต้น (อ่านโค้ดแล้วเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องทำเองได้สวย)
 • เข้าใจ OOP เบื้องต้น (เข้าใจ class, instance, inheritance, constructor, class method vs instance method)
 • ใช้ git เบื้องต้นได้ (ฝึกเบื้องต้นใน 15 นาที ที่ https://try.github.io)

* ถ้าข้อไหนไม่เป็นให้ปรึกษาผู้สอนก่อนเริ่มเรียน 

เนื้อหาภายในคอร์ส

วันที่ 1 ทบทวน JavaScript, Node.js, ES6 และเริ่มต้นกับ React

 • ทำความเข้าใจ Node module แบบ CommonJS (module, exports, module.exports, require)
 • การใช้งาน Babel เพื่อให้ browser ทำงานกับ ES6+ ได้
 • ทำความเข้าใจตัวแปร this และ scope ของตัวแปร
 • การใช้งาน Webpack เบื้องต้นและการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับ development environment
 • การใช้งาน ESlint เพื่อตรวจสอบ syntax แบบ realtime
 • ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง React อย่าง VirtualDOM
 • การใช้งาน JSX และเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานของ JSX
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่าง State และ Props
 • การจัดการกับ event และ state ใน React
 • การออกแบบโครงสร้าง Component สำหรับสร้าง web application

วันที่ 2 เจาะลึก React และเริ่มต้นกับ Redux

 • เจาะลึก Component life cycle แต่ละขั้นตอนว่าควรใช้ในสถานการณ์ไหน
 • การใช้งาน react-router เพื่อทำ Single-Page Application (SPA)
 • การสร้าง Layout ของหน้าเว็บที่ใช้ซ้ำกัน
 • รูปแแบบ error ที่เจอบ่อย วิธีการ debug และการใช้งาน React DevTools

 • สถาปัตยกรรมระบบของ Redux และทำความเข้าใจเมื่อไหร่ควรใช้ Redux
 • แพทเทิร์นการสร้าง action, reducer, store และการใช้งานร่วมกับ React
 • Presentational component vs Container component
 • การใช้งาน Hot Module Reloading
 • การใช้งาน Redux DevTools และ Time Travel Debugging 

วันที่ 3 สร้าง React + Redux สำหรับ real world application

 • สร้าง async action ด้วย redux-thunk
 • การใช้งาน react-router ร่วมกับ redux ด้วย redux-router
 • การสร้างและ validate form ด้วย redux-form
 • ทำ client side authentication ด้วย JSON web token
 • การเก็บ state บนฝั่ง client ด้วย localStorage
 • แจกลายแทงสำหรับไปศึกษาหัวข้ออื่นๆต่อ

หมายเหตุ เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในแต่ละคลาส

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • Notebook
 • Favorite Text editor (แนะนำ Atom, Sublime Text, VS Code เพื่อความง่ายในการติดตั้งปลั๊กอิน linter)
 • Node.js version > 6.9
 • Git

วัน-เวลา สถานที่

23-25 พ.ย. 59 (3 วัน)  9:30 - 18:00

อาคารพญาไทพลาซ่า (ติด BTS พญาไท)
(โปรดนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเอง)

ราคา

7,500 บาท 

(สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทได้)

รับรองคุณภาพการสอนจากผู้เข้าเรียนรุ่น 0 และ รุ่น 1
ภาพบรรยากาศ


View Tickets
Date
23 Nov 2016 09:30 - 25 Nov 2016 18:00
Add to Calendar
Location
ชั้น17 พญาไท พลาซ่า แขวง ทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

05
CodeSheep
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
05

CodeSheep

Website

codesheep.io

Call

0832422854

Facebook

facebook.com/codesheep

E-mail

contact@streamingcorp.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center