Education

React/Redux Bootcamp รุ่น #2

917cadf92b72d25f42f58d72a010bc6a61b8e551
React/Redux Bootcamp รุ่น #2

เกี่ยวกับคอร์ส

Bootcamp สุดเข้มข้นจากทีมงาน CodeSheep เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเรียนแบบเจาะลึกและเน้นการฝึกปฏิบัติ เราเชื่อในการฝึกและฝึกและฝึกจนสามารถใช้ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในเวลา 3 วันนี้เราจะเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบจนเข้าใจการใช้งานและแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย React/Redux รวมถึง ecosystem รอบข้าง เช่น Babel, Webpack, React-Router, Redux-Thunk เป็นต้น

ปรัชญาในการเรียน

 • เรียนสบายๆ เน้นเป็นกันเองและการสื่อสารภายในกลุ่ม พูดคุยเหมือนเพื่อนแลกเปลี่ยนความรู้กัน
 • ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกจนไม่สามารถจะทำผิดได้
 • ไม่เน้นสอนการใช้งาน boilerplate เน้นการเขียนเองจาก 0 เพื่อให้เข้าใจการทำงานทุกบรรทัด

ความรู้ที่ต้องมีก่อนเรียน

 • เขียนภาษา HTML และ JavaScript ES6 (ES2015) ได้ (อ่านเรื่อง ES6 ใน 7 นาที ได้ที่ https://www.babelcoder.com/blog/posts/introduction-to-es2015)
 • ใช้งาน Promise ได้ (อ่านเรื่อง Promise ใน 15 นาที ได้ที่ http://www.hpc-thai.com/?p=986)
 • เข้าใจการทำงานของ Node.js และ เบื้องต้น (ศึกษาใน 45 นาที ได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLtM3znnbMbVXD0fygCTsblC2sLZvSPY8g วิดีโอ 2-1 ถึง 2-3 และ 2-6 ถึง 2-8)
 • เข้าใจ CSS เบื้องต้น (อ่านโค้ดแล้วเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องทำเองได้สวย)
 • เข้าใจ OOP เบื้องต้น (เข้าใจ class, instance, inheritance, constructor, class method vs instance method)
 • ใช้ git เบื้องต้นได้ (ฝึกเบื้องต้นใน 15 นาที ที่ https://try.github.io)

* ถ้าข้อไหนไม่เป็นให้ปรึกษาผู้สอนก่อนเริ่มเรียน 

เนื้อหาภายในคอร์ส

วันที่ 1 ทบทวน JavaScript, Node.js, ES6 และเริ่มต้นกับ React

 • ทำความเข้าใจ Node module แบบ CommonJS (module, exports, module.exports, require)
 • การใช้งาน Babel เพื่อให้ browser ทำงานกับ ES6+ ได้
 • ทำความเข้าใจตัวแปร this และ scope ของตัวแปร
 • การใช้งาน Webpack เบื้องต้นและการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับ development environment
 • การใช้งาน ESlint เพื่อตรวจสอบ syntax แบบ realtime
 • ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง React อย่าง VirtualDOM
 • การใช้งาน JSX และเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานของ JSX
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่าง State และ Props
 • การจัดการกับ event และ state ใน React
 • การออกแบบโครงสร้าง Component สำหรับสร้าง web application

วันที่ 2 เจาะลึก React และเริ่มต้นกับ Redux

 • เจาะลึก Component life cycle แต่ละขั้นตอนว่าควรใช้ในสถานการณ์ไหน
 • การใช้งาน react-router เพื่อทำ Single-Page Application (SPA)
 • การสร้าง Layout ของหน้าเว็บที่ใช้ซ้ำกัน
 • รูปแแบบ error ที่เจอบ่อย วิธีการ debug และการใช้งาน React DevTools

 • สถาปัตยกรรมระบบของ Redux และทำความเข้าใจเมื่อไหร่ควรใช้ Redux
 • แพทเทิร์นการสร้าง action, reducer, store และการใช้งานร่วมกับ React
 • Presentational component vs Container component
 • การใช้งาน Hot Module Reloading
 • การใช้งาน Redux DevTools และ Time Travel Debugging 

วันที่ 3 สร้าง React + Redux สำหรับ real world application

 • สร้าง async action ด้วย redux-thunk
 • การใช้งาน react-router ร่วมกับ redux ด้วย redux-router
 • การสร้างและ validate form ด้วย redux-form
 • ทำ client side authentication ด้วย JSON web token
 • การเก็บ state บนฝั่ง client ด้วย localStorage
 • แจกลายแทงสำหรับไปศึกษาหัวข้ออื่นๆต่อ

หมายเหตุ เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในแต่ละคลาส

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • Notebook
 • Favorite Text editor (แนะนำ Atom, Sublime Text, VS Code เพื่อความง่ายในการติดตั้งปลั๊กอิน linter)
 • Node.js version > 6.9
 • Git

วัน-เวลา สถานที่

23-25 พ.ย. 59 (3 วัน)  9:30 - 18:00

อาคารพญาไทพลาซ่า (ติด BTS พญาไท)
(โปรดนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเอง)

ราคา

7,500 บาท 

(สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทได้)

รับรองคุณภาพการสอนจากผู้เข้าเรียนรุ่น 0 และ รุ่น 1
ภาพบรรยากาศ


Tickets

No Tickets Available

Ba319e9f958e4de2ae809c26102fd8ad39bb87ec
Organized by
CodeSheep