Education

Fast Track to Machine Learning for Startup

Poster placeholder
Fast Track to Machine Learning for Startup

Fast Track to
Machine Learning for Startup


ในยุคที่โลกทั้งใบเชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยปลายนิ้ว และข้อมูลมหาศาลถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน 

“ผู้ชนะในเกมนี้ ไม่ใช่ผู้ที่มีข้อมูลมากที่สุด แต่เป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด”


Machine Learning เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจมากที่สุด เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะติดมันสมองให้ซอร์ฟแวร์สามารถเรียนรู้ข้อมูล ทราบพฤติกรรมลูกค้า และตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด

ในคอร์สนี้ (5 ชม.) จะช่วยให้ท่านเข้าใจหลักการสำคัญของ Machine Learning แบบต่างๆ และเกิดไอเดียประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย โดยมีตัวอย่าง Machine Learning บน Web/Applications ให้ทดลองใช้งานจริง พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งาน Open source tools สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Machine Learning ย่นระยะเวลาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
ผู้ที่เริ่มต้นศึกษา Machine Learning
Tech Startup Team (CEO/CTO/DEV)
Programmer
Researcher
Digital Marketer
ผู้ที่สนใจด้าน Machine Learning

รายละเอียดของคอร์ส
วันที่:  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 
เวลา: 10.00-16.00 น. 
สถานที่: The Brick Space, ซ.13 ถ.ศิริมังคลาจารย์, จ.เชียงใหม่

ราคา: Early Bird 1,000 บาท (ก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2559 จำนวนจำกัด!)
         Regular Ticket 1,500 บาท
***ผู้เรียนควรนำ computer laptop มาในวันเรียนด้วย***


Workshop Outline (in Thai):

Morning session: 10:00-12:00  
Machine learning backgrounds 
Examples of hottest startups using Machine Learning

Afternoon session: 13:00-16:00  
Introduction to essential tools and libraries: Python, Jupyter Notebook, NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn, MatPlotLib, and Seaborn
Machine Learning Algorithms reviews in Python:  Linear regression, Logistic regression, Multi-Class Classification, Support Vector Machine, Naive Bayes, Decision Trees and Random Forests
Machine Learning hands-on in Python and Scikit-learn by building smart applications
Class Project - make your startup dream comes true with Machine Learning using Python and Scikit-Learn

ภาพบรรยากาศ workshop ที่ผ่านมา 29 ต.ค. 59 @HUBBA Academy 
 เกี่ยวกับผู้สอน:

1. ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย Co-founder และ CEO ของ Synapes Thailand (ให้บริการด้าน cognitive computation and machine learning)

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประสบการณ์ทำงานวิจัยด้าน Applied Artificial Intelligence ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ The University of Tennessee, USA และ The University of Hong Kong มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI มากกว่า 20 ฉบับ และเป็นผู้พิจารณาวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ดร.ชาญวิทย์ ก่อตั้งเว็บ www.punyapradit.com เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลพัฒนาเทคโนโลยี AI และกำลังพัฒนาซอฟแวร์ด้าน AI สำหรับนักธุรกิจ Startup ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อคนไทยแข่งขันได้ในตลาดเทคโนโลยีขั้นสูง

2. ดร.วโรดม คำแผ่นชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยมีผลงานวิจัยและความสนใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ home&building automation, internet of things, multi-agent systems, machine learning, data analytics, และ smart grid ในระหว่างศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.วโรดม ได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลงานวิจัยในด้านการพัฒนา IoT ซอฟท์แวร์แพลทฟอร์มเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของอาคารอัจฉริยะ จากกระทรวงพลังงานประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Energy) และได้มีโอกาสทำงานเป็น software development engineer กับบริษัท Samsung SmartThings ที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนา smart applications สำหรับบ้านอัจฉริยะ 

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

1. ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนา internet of things แพลทฟอร์มสำหรับอาคารอัจฉริยะ ที่มีชื่อว่า Building Energy Management Open Source Software (BEMOSS) ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Energy) 
2. ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนา application ระหว่าง new-hired developers บนแพลทฟอร์มของ Samsung SmartThings ที่จัดขึ้นที่ Palo Alto, California ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ:
ทีมผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี
Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
Chanwit Boonchuay