Sports • Run

NaKhonPhaNom KhamMouane Marathon 2022

6c2aa0f65f1391e57e1ff9f4f39b792a498b07ee
NaKhonPhaNom KhamMouane Marathon 2022

เดิน วิ่งข้ามโขงนครพนม-คำม่วนมาราธอน 2565
NAKHON PHANOM - KHAMMOUAN MARATHON 2022 Season 4

การเดิน-วิ่งข้ามโขง บนสะพานที่สวยที่สุดแห่งสยาม ในเส้นทางการแข่งขันถนนเรียบริมแม่น้ำโขงที่ดีที่สุด

 
กิจกรรมนี้คือส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับและพัฒนาสามเหลี่ยมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดสนุกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ต้อนรับและดึงดูดนักท่องเที่ยว นักวิ่ง จากทั่วประเทศและจาก สปป.ลาว ให้มาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม และอบอุ่นเป็นกันเองของชาวนครพนม ส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และเมืองแห่งความสุข “นอนนครพนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี”


รายละเอียดเพิ่มเติม 
Website : rundidi.com
Facebook : TriRun Thailand
มาราธอน, TriRunTH, NakhonPhanomKhammouanMarathon2022, marathon

Want to know more about this event?

Please visit the event’s website for more details.

Visit Website