จ้วดทอล์ค | Juad Talk : Isan Next

4e35a43ab2ab9875d3d26d4cd11d91f113f59a80
จ้วดทอล์ค | Juad Talk : Isan Next
Juad Talk: Isan Next


Six local Isan speakers with extensive experiences in various fields of enterprises such as gastronomy, entertainment, crafts & design will give a short talk and share perspectives on how to come up with creative ideas and how to create new products from what already exists in our locality.

ISAN Ent. Marketing : คนอีสานบ้านเฮา เว่าหยังกะม่วน
Future of ISAN POP : การส่งออกวัฒนธรรมอีสานป๊อป
Molum Fandom : อะไรที่ทำให้คนยังอยู่รวมกันเป็นแฟนด้อมหมอลำ
ISAN Craft and Gender : ผ้าและเพศ
From Forest to Table : อาหารอีสานจากป่าสู่โต๊ะ
ISAN Plant based : อนาคตของวัตถุดิบท้องถิ่น

-

ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us
https://isancreativefestival.com/
FB/IG: isancreativefestival
Line: @isancf
#ISANCF2022
#isancreativefestival
#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

Tickets

จ้วดทอล์ค : Juad Talk : Isan Next

เวลา 13.00 - 14.00 น.

Free
80dfceacaa004d5c4e30adfb720496e30ab73746
Organized by
Thailand Creative and Design Center