การสัมมนาทางวิชาการ อาเซียน และโอกาสทางธุรกิจของไทย

Banner aec connect
“ร่วมค้นหาคำตอบให้ธุรกิจไทย ก้าวไกลไปในอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)"

 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (TPSO) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “อาเซียนและโอกาสทางธุรกิจของไทย” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC) เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์และกลยุทธของไทยในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

พบกับการเสวนาที่จะเจาะลึกถึงโอกาสทางธุรกิจของไทยในอาเซียน จากสามผู้นำในภาคอุตสาหกรรมและการค้าการลงทุนของประเทศไทย นำโดยคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ คุณกลินทร์ สารสิน รองประธานหอการค้าไทย และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินทางเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ

 

กิจกรรมนี้ เหมาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลที่สนใจที่ต้องการทำความรู้จักตลาดอาเซียน การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และโอกาสในการย้ายหรือขยายฐานการผลิต ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนในประเทศอาเซียน ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และแง่คิดที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจจากทั้งยุทธศาสตร์และวงเสวนาในงานสัมมนานี้


...ที่นั่งมีจำกัด กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น...  

 

 


 

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 – 12.30 น.

ห้องแมนดาริน B โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ


Agenda

 

8.30-9.00 น.         :     ลงทะเบียน

9.00-9.10 น.         :     กล่าวเปิดการประชุม

โดย: คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร      
รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

9.10-10.00 น.       :     นำเสนอผลการศึกษาและยุทธศาสตร์

โอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC)

                                 ผู้นำเสนอ : ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์    

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                                ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู

นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10.00-10.30 น.     :     เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม

10.30-11.30 น.     :     เสวนาในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจของไทยในอาเซียน”   

                                ผู้ร่วมเสวนา:  

                                คุณเจน นำชัยศิริ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

                                คุณกลินท์ สารสิน

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

                                คุณนพพร เทพสิทธา  

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

                                ผู้ดำเนินการอภิปราย:                     

                                ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

11.30-12.00 น.     :     เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม รับประทานอาหารกลางวัน

 

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Event logo

Thailand Development Research Institute (TDRI)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-718-5460 โทรสาร 02-718-5461-2 อีเมล์: kmteam@tdri.or.th

02-718-5460 ต่อ 209

Need Help?

Visit Help Center