เลาะผังเมือง เบิ่งขอนแก่น | Khon Kaen Nostalgia Tour

87105f3735a5a6f16b606c3c216b986674a69b78
เลาะผังเมือง เบิ่งขอนแก่น | Khon Kaen Nostalgia Tour


5 เส้นทางเที่ยวเมืองชมย่านที่คุณอาจเคยได้ยินแต่ไม่เคยไป
5 city & district tour routes you may have heard of but never visited


มูคักมูแหน่...วันเดย์ทริป
Isan Superstition Trip
ทริปที่จะพาสายมูตัวจริงไปสักการะแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่นับถือในรูปแบบการท่องเที่ยว ชื่นชมวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละศาสนา และเสริมสร้างมงคลให้กับชีวิต

A trip that will take you to worship at sacred sites revered by locals, appreciate the culture and beliefs of each religion, and promote the auspiciousness of your life.

** Free Tour แต่ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน และสำหรับท่านที่ต้องการแก้ชง ให้เตรียมของไหว้มาเอง

28.02.2022 | 09.00 - 15.00
TCDC Khon Kaen

เยี่ยมยามบ้านหมอลำ
Molam House Hoppingสำรวจเส้นทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์อีสาน "บ้านหมอลำ" แหล่งกำเนิดความสนุกสนาน เรื่องราว และวิถีชีวิตของชาวหมอลำที่ไม่กลายเป็นผลงานเพลงและอาชีพเลี้ยงตัว

A trip that allows you to explore the unique Isan cultural route by visiting molam houses, the birthplace of molam music, enjoyment, stories, and lifestyles that are interpreted into music.

** มีค่าเดินทางท่านละ 300 บาท

01.03.2022 | 09.00 - 17.00
TCDC Khon Kaen


เลาะผังเมือง เบิ่งขอนแก่น
Khon Kaen Nostalgia Tour
เส้นทางลัดเลาะตามผังเมืองแบบ Grid Street Pattern ของขอนแก่น สัมผัสวัฒนธรรมที่เปลื่ยนผ่านตามเส้นถนนเก่าแก่ตามแกนกลางของเมือง

A journey through Khon Kaen's grid street pattern, experiencing the changing culture along the old streets that are considered the city's centre.

** Free Tour แต่ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน

02.03.2022 | 08.30 - 15.30
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ ขอนแก่น | The Treasury Museum Khon Kaen


เสิ่นคัก เสิ่นคึก ชมตึกชมไม้
Archi - Nature Tour
เส้นทางท่องเที่ยวที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเรียบง่าย ความงดงามทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมสำคัญในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

A journey that will take everyone to the areas surrounding Khon Kaen University to witness the peacefulness, natural beauty, and noteworthy architecture.

** Free Tour แต่มีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม Eco Printing ท่านละ 350 บาท (สำหรับผู้ที่สนใจ)

04.03.2022 | 09.00 - 16.00
TCDC Khon Kaen


สะออนชุมแพ เสน่ห์ชุมทาง
Wonders of Chum Phae
ทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน

A one-day journey to Chum Phae District, Khon Kaen Province, that incorporates agricultural tourism, cultural tourism, or ecotourism to promote the local economy.

** มีค่าเดินทางและค่าอาหารกลางวัน ท่านละ 450 บาท

05.03.2022 | 07.30 - 15.30
TCDC Khon Kaen


ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี 425-0-55895-9
ชื่อบัญชี นางสาวปราณีต จารุพันธุ์งาม

**หากชำระเงินเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางไลน์ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us

https://isancreativefestival.com/
FB/IG: isancreativefestival
Line: @isancf
#ISANCF2022
#isancreativefestival
#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

Tickets

มูคักมูแหน่...วันเดย์ทริป | Isan Superstition Trip

28.02.2022 | 09.00 - 15.00
TCDC Khon Kaen

Free
เยี่ยมยามบ้านหมอลำ | Molam House Hopping

01.03.2022 | 09.00 - 17.00
TCDC Khon Kaen

Free
เลาะผังเมือง เบิ่งขอนแก่น | Khon Kaen Nostalgia Tour

02.03.2022 | 09.00 - 16.00

Free
เสิ่นคัก เสิ่นคึก ชมตึกชมไม้ Archi - Nature Tour

04.03.2022 | 09.00 - 16.00
TCDC Khon Kaen

Free
สะออนชุมแพ เสน่ห์ชุมทาง | Wonders of Chum Phae

05.03.2022 | 07.30 - 15.30
TCDC Khon Kaen

Free
SOLD OUT
264381da3ec6c4f16bfd18d844103a49017950d1
Organized by
Thailand Creative and Design Center