Sports • Run

Bangkok Marathon 2022

7127e28c800ac3af6f2cddd6fe4aeab3322545ea
Bangkok Marathon 2022

งานวิ่งมาราธอนนานาชาติ กรุงเทพมาราธอนครั้งที่ 33

(Bangkok Marathon 33)


จากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564ได้คาดการณ์วางแผนการจัดงานไว้ว่าจะมีขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของไวรัส covid-19 เป็นหลัก และทางผู้จัดงานได้พิจารณาโครงการ Virtual Run "Bangkok Marathon" ที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ 

        เนื่องจากทางผู้จัดเล็งเห็นว่า การสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ในห้วงเวลานี้ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆ นักวิ่งทุกท่านก้าวผ่านไปด้วยกัน 


2022, marathon, running, BangkokMarathon2022

Want to know more about this event?

Please visit the event’s website for more details.

Visit Website

0363532798bc550e5e3706a1504830dcc690bc6e
Organized by
Eventpop Listing