Education

Coaching Skills for Managers

38489371b7d2f28704de747983380f2b3bed3d98
Coaching Skills for Managers

Coaching Skills for Managers : ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ช 

PUBLIC WORKSHOP : 16-18 มกราคม 2560 เวลา 8.30 -17.00 น.
สถานที่: โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (BTS นานา สุขุมวิท 5)

หลักสูตรฝึกทักษะการโค้ชที่จะติดปีกให้คุณเป็น ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่ลูกน้องรัก เจ้านายชื่นชม ปลดปล่อยศักยภาพของตนเองและทีมงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด เพิ่มผลการปฎิบัติงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันเชิงบวกต่อองค์กรอีกด้วย
 

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดย โค้ชป้าชมพู่ โค้ชป้าทับทิม หรือที่รู้จักกันในนาม “สองป้า จากเวที Thailand’s Got Talent” ทั้งสองป้าเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง และเป็นโค้ชอาชีพที่ผ่านการสอบ International License ระดับ Associate Certified Coach (ACC) จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA สหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักสูตรเน้นการใช้ทักษะ เทคนิคที่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องมือการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ ฝึกจำลองสถานการณ์เหมือนจริงควบคู่กับการปฏิบัติในทุกขั้นตอน พร้อมคําแนะนําอย่างใกล้ชิดจากโค้ชที่มีประสบการณ์


Coaching คืออะไร ทำไมผู้จัดการต้องมีทักษะการโค้ช ?

จากการสำรวจ CEO มากกว่า 1,000 คน ของ Global Leadership Forecast ในปัจจุบันพบว่า Top 2 Leadership Skills by Management Level สองทักษะสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ทุกระดับต้องมี คือ ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) และ ทักษะการสื่อสาร

โค้ชชิ่งหรือกระบวนการโค้ช คือ การที่ “โค้ช” ใช้กระบวนการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ “ผู้รับการโค้ช” (เรียกว่า โค้ชชี่) ได้จุดประกายความคิด เกิดการตระหนักรู้ ค้นพบคำตอบหรือทางเลือกใหม่ๆด้วยตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ (Motivation) หรือมีแรงผลักดันภายใน (Passion) ที่จะดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยก้าวข้ามอุปสรรค ความกังวลต่างๆ ที่เคยมี 


Workshop 3 วันเต็มๆ ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้จัดการ ฟั-คิด-ถามแบบโค้ช และเรียนรู้ 8 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ :-Workshop 3 วันเต็มๆ ที่ทำให้ผู้อบรมได้ " ฟัง-คิด-พูด”แบบโค้ช และเรียนรู้ 8 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ 


Workshop 3 วันเต็มๆ ที่ช่วยพัฒนาผู้อบรม "ฟัง-คิด-ถาม”แบบโค้ช และเรียนรู้ 8 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ 

1.    เรียนรู้ Mindset ที่สำคัญของการเป็นโค้ช และ Mistakes ที่ทำให้การโค้ชไม่สำเร็จ

2.   ทักษะการสื่อสารที่สำคัญสำหรับการโค้ช (Communication Skills used in Coaching)
3.   การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการโค้ช (How to Build Trust)
4.   เข้าใจ รู้จักตัวตน ผ่านการสำรวจทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personnal Exploration Deep Dive under Iceberg
5.   การฟัง แบบ โค้ช  (Listen like a Coach) : โค้ชฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชพูดและไม่ได้พูดออกมา
6.   การคิด แบบ โค้ช (Think like a Coach) : โค้ชคิดอย่างไรจึงพาผู้รับการโค้ชไปสู่เป้าหมายได้ 
7.   การถาม  แบบ โค้ช (Ask like a Coach) : โค้ชถามอย่างไรให้ผู้รับการโค้ชเกิดการกระตุ้นความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
8. หลักการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง ด้วย GROW Model

แนวทางการอบรม : เน้น ฝึกทักษะปฎิบัติ 70% และ บรรยาย 30%

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้  

- จุดประกายความคิดให้ทีมงาน ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าได้
- ใช้ GROW Model ในการโค้ช การตั้งคำถาม และผู้รับการโค้ชมีทิศทางในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้
- เรียนรู้การใช้คำถาม สร้างการตระหนักรู้  เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อดึงศักยภาพของผู้รับการโค้ชออกมาให้มากที่สุดในระหว่างการโค้ช  
- มีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของทีมงานได้อย่างยั่งยืน
- สร้างแรงจูงใจให้แต่ละคนในทีมงานของตนได้ ผ่านความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ 
- สร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสุขและเต็มใจทำ  


ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ 

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ที่ต้องการนำทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กร
- ผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งได้รับการโปรโมท
- Talents ที่เตรียมพร้อมเพิ่มโปรโมทเป็นผู้จัดการ 
- ผู้ต้องการฝึกทักษะการโค้ช เพื่อใช้ในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว


ค่าอบรม

ท่านละ 15,000 บาท รวม VAT 7% 1,050 บาท ยอดชำระ 16,050 บาท 
Early Bird ชำระค่าสมัคร ภายใน 10 ม.ค.60  ท่านละ 13,500 บาท  รวม VAT 7%  945 บาท ยอดชำระ 14,445 บาท 

** ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
มือถือ 081-644-9508  Line ID: timmy1965


ประวัติผู้สอน  

อ.สุรีพร ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าชมพู่) Certified Life Coaching Practitioner

ประกาศนียบัตรโค้ชอาชีพที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตร Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)
 ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA 

 อ.ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าทับทิม) International License - Associate Certified Coach (ACC)
ประกาศนียบัตรโค้ชอาชีพที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA 


Tickets

No Tickets Available

359130be9c60808aae7c5d78121d22c2468557aa
Organized by
2Pa Consulting & Coaching