Sports • Run

CNX 100K Ultra Marathon

F4315f9d1af684a1f1017de7e927cf2834910117
CNX 100K Ultra Marathon


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิ่ง Ultra Marathon ในจังหวัดเชียงใหม่ กับเส้นทางที่ท้าทายตลอดระยะทาง 100 กิโลเมตร 


กับรายการ CNX100 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดยในการแข่งขันจะมีทั้งหมด 3 ระยะทาง ดังนี้


ระยะ 100 กิโลเมตร - เริ่มวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 03:00 น. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เวลาไม่เกิน 18 ชั่วโมงในการแข่งขัน หรือต้องจบการแข่งขันไม่เกินเวลา 21:00 น. ภายในวันเดียวกัน (และต้องทันเวลาตัดตัวในแต่ละจุด check point ด้วยเช่นกัน)


ระยะ 60 กิโลเมตร - เริ่มวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 06:00 น. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เวลาไม่เกิน 10 ชั่วโมงในการแข่งขัน หรือต้องจบการแข่งขันไม่เกินเวลา 16:00 น. ภายในวันเดียวกัน (และต้องทันเวลาตัดตัวในแต่ละจุด check point ด้วยเช่นกัน)


ระยะ 50x2 Relay หรือ วิ่งผลัด - เริ่มวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 03:00 น. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เวลารวมทั้ง 2 ท่านไม่เกิน 18 ชั่วโมงในการแข่งขัน หรือต้องจบการแข่งขันไม่เกินเวลา 21:00 น. ภายในวันเดียวกัน (และต้องทันเวลาตัดตัวในแต่ละจุด check point ด้วยเช่นกัน)


พิกัดจุดปล่อยตัว start and finish และ พิกัดจุดรับเบอร์วิ่ง และโรงแรม official ของรายการ (โรงแรม Horizon Village Resort หรือ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่) 

https://goo.gl/maps/5EnCSCQUEGtShDcu6


** ผู้สมัครจะต้องมารับ Race kit ด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมผลการรับรองการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง **


ราคาค่าสมัคร และสิทธิประโยชน์

ระยะ 100 กม. ราคา 3000 บาท 

สิ่งที่จะได้รับ

-เบอร์วิ่งพร้อมชิพจับเวลา

-เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

-บริการน้ำและเกลือแร่ รวมถึงอาหารที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ระหว่างทาง

-อาหารหลังเข้าเส้นชัย

-เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

-ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัยได้ในเวลาที่กำหนด

-รางวัลพิเศษสำหรับผู้ทำเวลาได้ในเวลาพิเศษที่กำหนด

-รางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุด 3 อันดับแรก ของแต่ละประเภทการแข่งขัน (ชาย/หญิง)

-รางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุด 20 อันดับแรก ของแต่ละประเภทการแข่งขัน (ชาย/หญิง)

-E-Certificate


ระยะ 60 กม. ราคา 1800 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

-เบอร์วิ่งพร้อมชิพจับเวลา

-เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

-บริการน้ำและเกลือแร่ รวมถึงอาหารที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ระหว่างทาง

-อาหารหลังเข้าเส้นชัย

-เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

-ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัยได้ในเวลาที่กำหนด

-รางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุด 3 อันดับแรก ของแต่ละประเภทการแข่งขัน (ชาย/หญิง)

-E-Certificate


ระยะ 50x2 Relay ราคา 3600 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

-เบอร์วิ่งพร้อมชิพจับเวลา 2 ชุด

-เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 2 ชุด

-บริการน้ำและเกลือแร่ รวมถึงอาหารที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ระหว่างทาง

-อาหารหลังเข้าเส้นชัย

-เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดคนละ 1 ชิ้น

-ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัยได้ในเวลาที่กำหนดคนละ 1 ชิ้น

-รางวัลสำหรับทีมนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุด 3 อันดับแรก ของแต่ละประเภทการแข่งขัน (ชาย/หญิง/ผสม)

-E-Certificate


จัดโดย ทีมงาน Until The Sundown และ ทีม I AM ULTRA

running, marathon, chiangmai, CNX

Application Form

กรอกแบบฟอร์มพิจารณาคุณสมบัตินักวิ่งประเภท 100K

กรุณาเตรียมแนบหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินักวิ่ง

- หลักฐานการผ่านระยะอัลตร้ามาราธอน (เกิน 60 กม.) มาอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)

หรือ

- หลักฐานการผ่านระยะมาราธอน มาอย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป และกรุณารวมมาเป็นรูปเดียว)

หรือ

- หลักฐานการผ่านระยะมาราธอน 1 ครั้งโดยมีสถิติตามนี้

• สำหรับนักวิ่งชาย มีสถิติการวิ่งระยะมาราธอน 1 ครั้ง ที่ไม่เกิน 3.30 ชม. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)

• สำหรับนักวิ่งหญิง มีสถิติการวิ่งระยะมาราธอน 1 ครั้ง ที่ไม่เกิน 3.50 ชม. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)

กรอกแบบฟอร์มพิจารณาคุณสมบัตินักวิ่งประเภท 60K

กรุณาเตรียมแนบหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินักวิ่ง

- หลักฐานการผ่านระยะอัลตร้ามาราธอน (เกิน 60 กม.) มาอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)

หรือ

- หลักฐานการผ่านระยะมาราธอน มาอย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป และกรุณารวมมาเป็นรูปเดียว)

หรือ

- หลักฐานการผ่านระยะมาราธอน 1 ครั้งโดยมีสถิติตามนี้
• สำหรับนักวิ่งชาย มีสถิติการวิ่งระยะมาราธอน 1 ครั้ง ที่ไม่เกิน 4.05 ชม. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)
• สำหรับนักวิ่งหญิง มีสถิติการวิ่งระยะมาราธอน 1 ครั้ง ที่ไม่เกิน 4.35 ชม. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)

หรือ

- หลักฐานการผ่านระยะฮาล์ฟมาราธอน มาอย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป และกรุณารวมมาเป็นรูปเดียว)

กรอกแบบฟอร์มพิจารณาคุณสมบัตินักวิ่งประเภท 50K X 2 Relay (แบบทีม)

*การมารับ BIB ต้องมาพร้อมกันทั้ง 2 คน ตามชื่อที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หากไม่ใช่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ จะไม่มีสิทธิ์รับเบอร์วิ่งได้*

เงื่อนไขหลักฐานของนักวิ่งทั้ง 2 ท่าน
โดยแต่ละท่านต้องเข้าเงื่อนไขได เงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

- หลักฐานการผ่านระยะอัลตร้ามาราธอน (เกิน 60 กม.) มาอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)

หรือ

- หลักฐานการผ่านระยะมาราธอน 1 ครั้งโดยมีสถิติตามนี้

• สำหรับนักวิ่งชาย มีสถิติการวิ่งระยะมาราธอน 1 ครั้ง ที่ไม่เกิน 5.05 ชม. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)

• สำหรับนักวิ่งหญิง มีสถิติการวิ่งระยะมาราธอน 1 ครั้ง ที่ไม่เกิน 5.30 ชม. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป) หรือ

- หลักฐานการผ่านระยะฮาล์ฟมาราธอน มาอย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป และกรุณารวมมาเป็นรูปเดียวกัน)

หรือ

- หลักฐานการผ่านระยะฮาล์ฟมาราธอน 1 ครั้งโดยมีสถิติตามนี้

• สำหรับนักวิ่งชาย มีสถิติการวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 1 ครั้ง ที่ไม่เกิน 2.00 ชม. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)

• สำหรับนักวิ่งหญิง มีสถิติการวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 1 ครั้ง ที่ไม่เกิน 2.30 ชม. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (อนุญาตให้นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป)

Registration Types

Register name must match ID card or passport.

No Registrations Available

9d6143105095c18de0b66cd0f7139840feb6ab35
Organized by
CNX 100K Ultra Marathon