Education

Creative Career 2022: Practice Makes New Possibilities เวิร์กชอปปั้นทักษะ ปลุกพลังสร้างสรรค์ สร้างโอกาสการทำงานในอนาคต

3f00c4ebb1f212cdff834fefdf22f3cdb91b9d5c
Creative Career 2022: Practice Makes New Possibilities เวิร์กชอปปั้นทักษะ ปลุกพลังสร้างสรรค์ สร้างโอกาสการทำงานในอนาคต

Creative Career 2022: Practice Makes New Possibilities
เวิร์กชอปปั้นทักษะ ปลุกพลังสร้างสรรค์ สร้างโอกาสการทำงานในอนาคต

2 เวิร์กชอปในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ได้แก่ Workshop 01 Data Visualization & Storytelling และ Workshop 02 Community Listening in Design ที่จะพาคุณไปเจาะลึกทักษะ ความรู้ และกระบวนการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยการฝึกปฏิบัติ ลงมือทำจริง กับมืออาชีพในสายงาน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู่โอกาสการทำงานที่ท้าทายในอนาคต

Creative Career 2022: Practice Makes New Possibilities เป็นเวิร์กชอปรูปแบบไฮบริดที่จะช่วยเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเสริมสร้างความรู้ ทักษะการทำงานด้วยการใช้กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติในสายงานอาชีพสร้างสรรค์ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้น้อง ๆ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา วัย 15 - 25 ปี ก่อนก้าวเข้าสู่ระบบการฝึกงาน ทำงานร่วมกับธุรกิจ บริษัท หรือเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่


Workshop 01: Data Visualization & Storytelling

แปลงข้อมูลเป็นภาพให้ปัง เข้าใจง่าย ด้วยดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์

จัดในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 2 หัวข้อ

Topic: Data Visualization

Date: วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 (ทางออนไลน์ผ่าน Zoom)

โดย: กษิดิศ สตางค์มงคล Data Analyst เจ้าของเพจ DataRockie และเจ้าของคอร์สออนไลน์ด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย พร้อมเป้าหมายในการขยับขยายองค์ความรู้ ทั้งด้าน Data Science, Coding และ Business ให้ขยายไปสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จักผู้สอนเพิ่มเติมได้ที่: https://datarockie.com

เรียนรู้การจัดการข้อมูล จับใจความสำคัญ และเรียบเรียงดาต้า เพื่อแปลงเป็นภาพพร้อมนำเสนออย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ ด้วยเครื่องมือการเขียนโค้ดฉบับง่าย ๆ พร้อม Tips and Tricks ในการสร้างสรรค์ไอเดีย Visualize ที่ใช้ได้ตลอดกาล สร้างโอกาสให้โลกของงานและสายอาชีพด้วย Data และ Creativity 


Topic: Tell Your Story Better with Data and Design

Date: วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

โดย: ทีมผู้สอน PUNCH UP กลุ่มคนทำงานด้านสื่อ ดีไซน์ และเทคโนโลยี ที่เชื่อว่าการนำเสนอวิธีการสื่อสารจากส่วนผสมของ data + design + story ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ จะนำไปสู่การเกิดบทสนทนาที่สร้างสรรค์ในสังคมได้

ทำความรู้จักทีมผู้สอน PUNCH UP คุณวรุตม์ อุดมรัตน์ (Data Storyteller & Project Manager) และคุณมนสิชา ศรีสวนแตง (Digital Designer) เพิ่มเติมได้ที่: https://punchup.world


สื่อสารข้อมูลและตัวเลขยาก ๆ ด้วยการจัดการข้อมูลและออกแบบการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างผลงาน Infographic หรือ Data Storytelling ด้วยเครื่องมือง่าย ๆ ใกล้ตัว ผู้เรียนจะได้ทดลองลงมือทำจริงตลอดการจัดเวิร์กชอป โดยทีมผู้สอนจาก Punch Up ที่มีประสบการณ์จริงในการออกแบบและเล่าเรื่องด้วยข้อมูล


อ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และสมัครได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1RcO64gm7q-5gTI-oxBQWWrm2-Km3J6ae


Workshop 02: Community Listening in Design

เมืองสร้างคน คนสร้างเมือง ผ่านมุมมองการทำงานของสถาปนิกชุมชน

Date: วันศุกร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 (ออนไซต์)

โดย: ผศ. ธิป ศรีสกุลไชยรัก สถาปนิกและนักวิชาการอิสระด้านการอนุรักษ์-พัฒนาสถาปัตยกรรมและย่านเก่า ผลงานโดดเด่นที่ผ่านมา เช่น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัดคูเต่า
จ. สงขลา โครงการบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี ชุมชนริมนํ้าจันทบูร จ. จันทบุรี รวมทั้งการร่วมงานกับสถาบันอาศรมศิลป์


เวิร์กชอปเรียนรู้แนวคิดและพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้ในการสำรวจพื้นที่เชิงกายภาพ ผ่านการสังเกตและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชน โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การตั้งคำถาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบบนพื้นฐานของข้อจำกัดจริง นอกจากนี้ยังได้ทดลองฝึกทักษะในพื้นที่จริง จัดทำผลงานการปรับปรุงและสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ พร้อมนำเสนอให้กับตัวแทนชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างประสบการณ์ร่วมกัน

อ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และสมัครได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1qefndz52RkEdiVP3CoYdf91PvQIB8TFY


สมัครได้แล้ววันนี้ - 6 เมษายน 2565

ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 


*รูปแบบการจัดกิจกรรมและเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

*กิจกรรมนี้มีใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้าร่วมจนจบกิจกรรม*


4c399b3a999f7b9b8b4f4650618247eda4136e26
Organized by
Thailand Creative and Design Center