Experience • Education

Basic Honey Sensory Practice

To Be Announced
Somdul Agroforestry Home
Samut Songkhram, Thailand
0 followers
3f74afbe88e10a6a7d5246418e8fc575d8c42669
Basic Honey Sensory Practice
สถานที่ : Somdul agroforestry home บางคนที สมุทรสงคราม

วิทยากร : ผู้ผ่านการอบรมด้านการชิมน้ำผึ้งจากประเทศอิตาลี

ค่าใช้จ่าย : 900 บาท/ท่าน รวมค่าตรวจATK รอบละไม่เกิน 10 ท่าน

เวลา : ระยะเวลาเข้าร่วมโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เสาร์เช้า 09.30 – 12.15

เหมาะกับใครบ้าง : ผู้ที่ชื่นชอบรับประทานน้ำผึ้ง หรือต้องการรับประทานน้ำผึ้งเพื่อคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

สิ่งที่ได้รับ : ความรู้เกี่ยวกับผึ้งท้องถิ่น ได้ชิมน้ำผึ้งจากหลากหลายแหล่ง พร้อมทั้งคุณประโยชน์ที่หลากหลายของน้ำผึ้งแต่ละชนิดพันธุ์

รายละเอียดโปรแกรม
9.30 – 10.00น. ลงทะเบียน
10.00 -10.30น. เรียนรู้เรื่องชนิดของผึ้งพื้นเมือง ความแตกต่าง เรียนรู้พื้นฐานวิธีการชิมน้ำผึ้ง
10.30 – 11.30น. ชิมน้ำผึ้งพื้นเมือง 4 ชนิด โดยใช้หลักการชิมน้ำผึ้งสากล
11.30 – 12.00น. พูดคุยแลกเปลี่ยนรสชาติที่ได้รับ เรียนรู้ความแตกต่างเชิงคุณภาพของน้ำผึ้งชนิดต่างๆ
12.00 – 12.15น. สรุปกิจกรรม

Tickets

RSVP
฿900.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
66f9616baa84b9dcc703a30997d00ac96865330c
Organized by
Somdul Agroforestry Home