Sports • Run

The APE วานรเทรล เขาวงพระจันทร์

A4fec0e63ac1363a0ab69109e4e70590eac525fe
The APE วานรเทรล เขาวงพระจันทร์

The APE Lopburi (28-29 MAY 2022)

วันเปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565
เขาวงพระจันทร์ 3,790 ขั้น


สถานที่จัดงาน ปล่อยตัว และเส้นฟินิชเชอร์

วัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
———————————————————————————

ทุกระยะการเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเสื้อฟินิชเชอร์ทุกระยะ (วิ่งจบภายในเวลาที่กำหนด)
  • 4 Km e gain 534 m+ (3 Hrs) 3,790 steps
  • 10 กม. e gain 600. m+ (4.30 Hrs) 3,790 steps
  • 22 กม. e gain 1,071 m+ (6 ชม.)  
  • 30 กม. e gain 1,700. m+ (8 ชม.) 3,790 steps
———————————————————————————

รับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก (ทุกระยะ)

วัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก I Bib collection
  • Fri 27 May 2022 I 12.00 pm - 7.00 pm (all races)
  • Sat 28 May 2022 I 12.00 pm - 7.00 pm (4 I 10 I 22 Km.)
ไม่มีบรรยายเส้นทางการแข่งขัน ให้นักวิ่งอ่านในคู่มือการสมัครและเตรียมตัวให้เรียบร้อยตามประกาศ  
*สามารถรับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์วิ่งมารับแทน

———————————————————————————

รายละเอียดเพิ่มเติม


มาราธอน, งานวิ่ง, running, marathon

Want to know more about this event?

Please visit the event’s website for more details.

Visit Website

D4a95207a170cf40c3a2de9792d4fd6fb89aca8f
Organized by
Eventpop Listing