Poster 841

Laravel 5.3 for Real World (Online) - Free !!!

ชื่อหลักสูตร :  Laravel 5.3 for Real World (ฟรี แต่เก็บมัดจำ)


คำอธิบายหลักสูตร : หลักสูตรเจาะลึกการใช้งาน Laravel 5.3 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเขียน Program สามารถไปลง Course C-Programming ได้ที่นี่ https://www.eventpop.me/e/1247 ฟรีเช่นกัน

หรือถ้าอยากเรียนแนวผู้ประกอบการ ก็มี Course Technology Entrepreneur ดูได้ที่นี่ https://www.eventpop.me/e/1273-technology-entrepreneurship


ตั๋ว

-นักศึกษา มัดจำ 100 บาท - ต้องแชร์ facebook wall ด้วย ไม่งั้นจะสงวดสิทธิ์การได้รับเงินคืน

- Early Bird Money Back - มัดจำ 500 บาท (วันนี้ - 15 ธันวาคม 2559 เท่านั้น)

- ศิษย์เก่า Topwork.asia และ StartupCTO - มัดจำ 500 บาท

- General Money Back - มัดจำ 1000 บาท


FAQs

1. สรุปมันฟรีหรือเสียเงินนะครับ ?


- ฟรีครับ แต่ที่เก็บคือค่ามัดจำ ซึ่งถ้าเข้าเรียนครบ 50% และส่งการบ้านครบหมด ก็จะได้คืนครับ


2. การเรียนเป็นแบบ Offline หรือ Online นะครับ ?


- Online ล้วนๆ ครับ


3. ถ้าไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะดูย้อนหลงได้หรือไม่นะครับ


- ได้ครับ ทุกๆ ครั้งที่สอนเสร็จจะสามารถดู Video ย้อนหลังได้


4. การเรียนกับ Acourse ดียังไงนะครับ


- สามารถพิมพ์ Chat โต้ตอบการครูได้แบบ Real time ติดปัญหาสามารถถามได้เลย


- เมื่อจะต้องส่งการบ้าน สามารถมาโพสถามข้อที่สงสัยได้ที่ facebook groups

- ฟรี


ควบคุมหลักสูตรโดย


- Oak - รองนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ CTO บริษัท Startup กว่า 4 บริษัท ที่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์และ USA


- เทพ North - เทพมหาการด้านโปรแกรมมิ่ง


ปฏิทินการสอน https://calendar.google.com/calendar/b/1/embed?src=mi4g8mgk8c6q97abih64secevc@group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok


**    23/01/2560 20.00 เป็นต้นไป ถึง 22/02/2560


โดยย่อๆ คือ จะมีการสอนทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง


- จะมีรายละเอียดการลงทะเบียนระบบ Learning Management System แจ้งทาง Email ก่อน Course เริ่มราวๆ 1 สัปดาห์ (ตรวจสอบ Spam Email ด้วยนะครับ)สิ่งที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

- สามารถนำ Laravel ไปใช้งานจริงได้ในชีวิตประจำวัน

- สามารถนำ Tools ที่เกี่ยวข้องเช่น NPM, Composer, Git wปใช้งานจริงได้

- เข้าใจ Concept ของ MVC framework และ การทำงานของ Laravel


รายละเอียดการสอน
Course Duration : 20 Hours
Curriculum
- Section 1 : Introduction
- Introduction to MVC
- Introduction to Laravel
- Section 2 : Environment Setup (There will be 2 version of video for Windows and OSX
Environment)
- Installing PHP for develop environment
- Installing Composer
- Installing NPM
- Installing Git
- Creating new Laravel Project
- Project Structure
- Section 3 : Routing
- Introduction to Routing in Laravel
- Creating Your First Route
- Naming Route
- Using Route Method
- Section 4 : Controller
- Creating Your First Controller
- Routing Controller
- Passing Data to Controller
- Section 5 : Views
- Creating View
- Pass Data to View
- Section 6 : Blade Template Engine
- Introduction
- Creating Master Template
- Extending Template
- Subviews
- Stacks
- More Build-in Function
- Section 7 : Manage Your CSS and JS with Laravel Elixir
- Introduction to Gulp and Laravel Elixir
- Compiling your assets
- Introduction to Webpack and its basic function (Optional Topic)
1
- Section 8 : Database Migration
- Environmental Setup
- Creating a Migration
- Migration Structure
- Running Migration
- Managing Table and Column
- Create and Remove Indexes
- Seeding and Factory
- Section 9 : CURD Operation by using Query Builder
- Select Data
- More condition command
- Insert Data
- Update Data
- Delete Data
- Section 10 : Eloquent ORM
- Creating Your First Model
- Receiving Models
- Inserting and Updating Model
- Deleting Model
- Soft Delete Concept
- Section 11 : Eloquent Relationships
- Defining Relationship
- Querying Relation
- Section 12 : Authentication
- Introduction to Authentication
- Authentication Quickstart
- Manually Authenticate Your User
- Social Authentication by using Laravel Socialise
- Section 13 : Middleware
- What’s Middleware
- Creating Your First Middleware
- Application of Middleware (Multiple Level & Role of Authentication)
- Section 14 : Session & Cache
- Creating Session
- Calling Session
- Difference between Session and Cache
- Section 15 : Filesystem
- Filesystem Settings
- Introduction to Driver
- Uploading Your First File
- Downloading File
- Section 16 : Wrap Up2


Assignment
- Assignment 1 :


สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าเรียน
- ความรู้ HTML

- ความรู้ PHP

สอนโดย :  Arnon Puitrakul - หรือเรียกสั้นๆว่า เทพหนึ่ง


ประวัติผู้สอน :
-    ICT มหิดลฯ
-    จุดเด่น

Microsoft Student Partner (MSP) FY17 (Technical Evangelist)

- 1st Place Innovation Category in Microsoft Imagine Cup Thailand 2016

- 1st Place Tertiary Student Project Category in Thailand ICT Award 2016

- Finalist in Innoserve 2016 Contest
- เขียนโปรแกรมมานานกว่า 8 ปี


Technology ที่ถนัด

Experienced Platform (Native) : Android, .NET Framework

Experienced Programming Language : Java (J2SE and J2EE), PHP, HTML5, CSS,
Python, Swift, Objective-C, C#.NET, VB.NET, Ruby

Experienced Tool : SQL Server, MySQL, MongoDB, Redis, Bootstrap, Bower, Web
Polymer, Node.js, Logstash, Kibana, PowerBI, Visual Studio-    ตำแหน่งปัจจุบัน :
o    Topwork Academy: Evangelist Instructor

วิธีการสอน
-    Video – 20 ชม.
-    Assignment – 10 ครั้ง

ราคา Course
-    Free
ศิษย์เก่า Startup CTO, Topwork และสมาชิกสมคมโปรแกรมเมอร์ - 500 บาท (Code = Topwork)
นักเรียน, นักศึกษา - 100 บาท (Code = STUDENT)
บุคคลทั่วไป - 1,000 บาท


** สำหรับตั๋ว TOPWORK และ STUDENT ทางทีมงานจะตรวจสอบหลักฐาน และจะคืนเงินเฉพาะคนที่เป็นสถานะนั้นๆ จริงๆเท่านั้น
-    สามารถขอคืนได้เมื่อผ่านเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ
o    เข้าเรียนเกิน 50%
o    ส่ง Assignment ครบ 100%


วิธีการขอเงินคืน


- เมื่อจบ Session สุดท้ายจะมี Email รายละเอียดวิธีการขอเงินคืนไปให้กรอก และทาง  Topwork Academy จะคืนเงินให้ภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์

* ในกรณีที่ไม่ผ่านเงื่อนไขและโดนยึดเงิน


จะถูกยึดเงิน โดยเราจะนำเงินของทำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม (จะมีการถ่ายรูปแสดงหลักฐานเมื่อเราทำกิจกรรมนั้นๆ เสร็จ) ตามสัดส่วน ดังนี้
- 10% บริจาคการกุศล เช่น คนพิการ, เด็กกำพร้า เป็นต้น
- 70% เพิ่มจำนวน Course Online Free ในระบบโดยการใช้จ้างครูเพิ่ม (เป้าหมายคือ 50 Course Free ภายใน 1 ปี)
- 20% โครงการแนะแนวการศึกษาตามมหาลัยและมัธยมปลาย เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงอนาคตของสายอาชีพตนเอง

หรือท่านที่เรียนแล้วอยากสนับสนุนอุดมการณ์ของเราในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและสังคมของประเทศไทย สามารถเลือกที่จะบริจาคเงินมัดจำหลังสำเร็จการศึกษาได้

กลุ่มผู้เข้าเรียนที่เหมาะสม
-    ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Laravel 5.3

สื่อการสอน
-    ระบบการเรียนรู้ Online Acourse.io by Topwork Academy สำหรับการใช้งานหลัก
-    Group Chat สำหรับการสอบถามข้อสงสัยระหว่างระยะเวลาการสอน
-    YouTube Clip สำหรับการดู Video ย้อนหลัง (ทุกคาบเมื่อจบจะมี Video ย้อนหลังให้ดู โดยสามารถดูได้แต่ละ Session จบ)

การลงทะเบียน
-    ผ่านระบบ Event Pop
-    ก่อน Course 1 สัปดาห์จะมี Email แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนเพิ่มเติม ** โปรดตรวจสอบ Spam Email เพราะ Email อาจจะเข้า Spam ทำให้พลาดข่าวสารได้


ที่มาของโครงการ Course Free มีมัดจำและ Crowdfunding E-Learning
-    Topwork (http://www.topwork.asia) เป็น Platform สำหรับผู้ว่าจ้างในการหา Freelance Programmer ที่มีคุณภาพเพื่อมาทำงานด้วย
-    Topwork Academy - เป็นโครงการย่อยเพื่อสนับสนุนความรู้ให้ Programmer ในการหาความรู้เพิ่มเติม โดย Course ทั้งหมดจะเน้นแบบลงรายละเอียดเพื่อให้เกิดประโยชน์แบบสูงสุด และฟรีเท่านั้น แต่เราต้องการให้มีการต่อยอดความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเราใช้ Concept Crowdfunding E-Learning แห่งแรกในเมืองไทย


ติดตามข่าวสารเราได้ที่ https://www.facebook.com/topwork.asia/


Website: http://www.topwork.asia


Blog อาจารย์ภายในสังกัด


- http://www.startupcto.net/ - Oak


- http://www.acoshift.me/ - เทพนอร์ธ


- https://www.arnondora.in.th/ - เทพหนึ่ง


Email : contact@topwork.asia


View Tickets
Date
23 Jan 2017 at 20:00 - 22:00
Add to Calendar
Location

Organized by

Screenshot at jun 26 15 22 58
Topwork.asia

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Screenshot at jun 26 15 22 58

Topwork.asia

Facebook

facebook.com/groups/886301124839421/

E-mail

contact@topwork.asia

Having trouble purchasing ticket? View Help Center