Education

Laravel 5.3 for Real World (Online) - Free !!!

8a52718318e627029092ec5013cc20a418cf468d
Laravel 5.3 for Real World (Online) - Free !!!

ชื่อหลักสูตร :  Laravel 5.3 for Real World (ฟรี แต่เก็บมัดจำ)


คำอธิบายหลักสูตร : หลักสูตรเจาะลึกการใช้งาน Laravel 5.3 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเขียน Program สามารถไปลง Course C-Programming ได้ที่นี่ https://www.eventpop.me/e/1247 ฟรีเช่นกัน

หรือถ้าอยากเรียนแนวผู้ประกอบการ ก็มี Course Technology Entrepreneur ดูได้ที่นี่ https://www.eventpop.me/e/1273-technology-entrepreneurship


ตั๋ว

-นักศึกษา มัดจำ 100 บาท - ต้องแชร์ facebook wall ด้วย ไม่งั้นจะสงวดสิทธิ์การได้รับเงินคืน

- Early Bird Money Back - มัดจำ 500 บาท (วันนี้ - 15 ธันวาคม 2559 เท่านั้น)

- ศิษย์เก่า Topwork.asia และ StartupCTO - มัดจำ 500 บาท

- General Money Back - มัดจำ 1000 บาท


FAQs

1. สรุปมันฟรีหรือเสียเงินนะครับ ?


- ฟรีครับ แต่ที่เก็บคือค่ามัดจำ ซึ่งถ้าเข้าเรียนครบ 50% และส่งการบ้านครบหมด ก็จะได้คืนครับ


2. การเรียนเป็นแบบ Offline หรือ Online นะครับ ?


- Online ล้วนๆ ครับ


3. ถ้าไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะดูย้อนหลงได้หรือไม่นะครับ


- ได้ครับ ทุกๆ ครั้งที่สอนเสร็จจะสามารถดู Video ย้อนหลังได้


4. การเรียนกับ Acourse ดียังไงนะครับ


- สามารถพิมพ์ Chat โต้ตอบการครูได้แบบ Real time ติดปัญหาสามารถถามได้เลย


- เมื่อจะต้องส่งการบ้าน สามารถมาโพสถามข้อที่สงสัยได้ที่ facebook groups

- ฟรี


ควบคุมหลักสูตรโดย


- Oak - รองนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ CTO บริษัท Startup กว่า 4 บริษัท ที่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์และ USA


- เทพ North - เทพมหาการด้านโปรแกรมมิ่ง


ปฏิทินการสอน https://calendar.google.com/calendar/b/1/embed?src=mi4g8mgk8c6q97abih64secevc@group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok


**    23/01/2560 20.00 เป็นต้นไป ถึง 22/02/2560


โดยย่อๆ คือ จะมีการสอนทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง


- จะมีรายละเอียดการลงทะเบียนระบบ Learning Management System แจ้งทาง Email ก่อน Course เริ่มราวๆ 1 สัปดาห์ (ตรวจสอบ Spam Email ด้วยนะครับ)สิ่งที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

- สามารถนำ Laravel ไปใช้งานจริงได้ในชีวิตประจำวัน

- สามารถนำ Tools ที่เกี่ยวข้องเช่น NPM, Composer, Git wปใช้งานจริงได้

- เข้าใจ Concept ของ MVC framework และ การทำงานของ Laravel


รายละเอียดการสอน
Course Duration : 20 Hours
Curriculum
- Section 1 : Introduction
- Introduction to MVC
- Introduction to Laravel
- Section 2 : Environment Setup (There will be 2 version of video for Windows and OSX
Environment)
- Installing PHP for develop environment
- Installing Composer
- Installing NPM
- Installing Git
- Creating new Laravel Project
- Project Structure
- Section 3 : Routing
- Introduction to Routing in Laravel
- Creating Your First Route
- Naming Route
- Using Route Method
- Section 4 : Controller
- Creating Your First Controller
- Routing Controller
- Passing Data to Controller
- Section 5 : Views
- Creating View
- Pass Data to View
- Section 6 : Blade Template Engine
- Introduction
- Creating Master Template
- Extending Template
- Subviews
- Stacks
- More Build-in Function
- Section 7 : Manage Your CSS and JS with Laravel Elixir
- Introduction to Gulp and Laravel Elixir
- Compiling your assets
- Introduction to Webpack and its basic function (Optional Topic)
1
- Section 8 : Database Migration
- Environmental Setup
- Creating a Migration
- Migration Structure
- Running Migration
- Managing Table and Column
- Create and Remove Indexes
- Seeding and Factory
- Section 9 : CURD Operation by using Query Builder
- Select Data
- More condition command
- Insert Data
- Update Data
- Delete Data
- Section 10 : Eloquent ORM
- Creating Your First Model
- Receiving Models
- Inserting and Updating Model
- Deleting Model
- Soft Delete Concept
- Section 11 : Eloquent Relationships
- Defining Relationship
- Querying Relation
- Section 12 : Authentication
- Introduction to Authentication
- Authentication Quickstart
- Manually Authenticate Your User
- Social Authentication by using Laravel Socialise
- Section 13 : Middleware
- What’s Middleware
- Creating Your First Middleware
- Application of Middleware (Multiple Level & Role of Authentication)
- Section 14 : Session & Cache
- Creating Session
- Calling Session
- Difference between Session and Cache
- Section 15 : Filesystem
- Filesystem Settings
- Introduction to Driver
- Uploading Your First File
- Downloading File
- Section 16 : Wrap Up2


Assignment
- Assignment 1 :


สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าเรียน
- ความรู้ HTML

- ความรู้ PHP

สอนโดย :  Arnon Puitrakul - หรือเรียกสั้นๆว่า เทพหนึ่ง


ประวัติผู้สอน :
-    ICT มหิดลฯ
-    จุดเด่น

Microsoft Student Partner (MSP) FY17 (Technical Evangelist)

- 1st Place Innovation Category in Microsoft Imagine Cup Thailand 2016

- 1st Place Tertiary Student Project Category in Thailand ICT Award 2016

- Finalist in Innoserve 2016 Contest
- เขียนโปรแกรมมานานกว่า 8 ปี


Technology ที่ถนัด

Experienced Platform (Native) : Android, .NET Framework

Experienced Programming Language : Java (J2SE and J2EE), PHP, HTML5, CSS,
Python, Swift, Objective-C, C#.NET, VB.NET, Ruby

Experienced Tool : SQL Server, MySQL, MongoDB, Redis, Bootstrap, Bower, Web
Polymer, Node.js, Logstash, Kibana, PowerBI, Visual Studio-    ตำแหน่งปัจจุบัน :
o    Topwork Academy: Evangelist Instructor

วิธีการสอน
-    Video – 20 ชม.
-    Assignment – 10 ครั้ง

ราคา Course
-    Free
ศิษย์เก่า Startup CTO, Topwork และสมาชิกสมคมโปรแกรมเมอร์ - 500 บาท (Code = Topwork)
นักเรียน, นักศึกษา - 100 บาท (Code = STUDENT)
บุคคลทั่วไป - 1,000 บาท


** สำหรับตั๋ว TOPWORK และ STUDENT ทางทีมงานจะตรวจสอบหลักฐาน และจะคืนเงินเฉพาะคนที่เป็นสถานะนั้นๆ จริงๆเท่านั้น
-    สามารถขอคืนได้เมื่อผ่านเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ
o    เข้าเรียนเกิน 50%
o    ส่ง Assignment ครบ 100%


วิธีการขอเงินคืน


- เมื่อจบ Session สุดท้ายจะมี Email รายละเอียดวิธีการขอเงินคืนไปให้กรอก และทาง  Topwork Academy จะคืนเงินให้ภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์

* ในกรณีที่ไม่ผ่านเงื่อนไขและโดนยึดเงิน


จะถูกยึดเงิน โดยเราจะนำเงินของทำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม (จะมีการถ่ายรูปแสดงหลักฐานเมื่อเราทำกิจกรรมนั้นๆ เสร็จ) ตามสัดส่วน ดังนี้
- 10% บริจาคการกุศล เช่น คนพิการ, เด็กกำพร้า เป็นต้น
- 70% เพิ่มจำนวน Course Online Free ในระบบโดยการใช้จ้างครูเพิ่ม (เป้าหมายคือ 50 Course Free ภายใน 1 ปี)
- 20% โครงการแนะแนวการศึกษาตามมหาลัยและมัธยมปลาย เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงอนาคตของสายอาชีพตนเอง

หรือท่านที่เรียนแล้วอยากสนับสนุนอุดมการณ์ของเราในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและสังคมของประเทศไทย สามารถเลือกที่จะบริจาคเงินมัดจำหลังสำเร็จการศึกษาได้

กลุ่มผู้เข้าเรียนที่เหมาะสม
-    ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Laravel 5.3

สื่อการสอน
-    ระบบการเรียนรู้ Online Acourse.io by Topwork Academy สำหรับการใช้งานหลัก
-    Group Chat สำหรับการสอบถามข้อสงสัยระหว่างระยะเวลาการสอน
-    YouTube Clip สำหรับการดู Video ย้อนหลัง (ทุกคาบเมื่อจบจะมี Video ย้อนหลังให้ดู โดยสามารถดูได้แต่ละ Session จบ)

การลงทะเบียน
-    ผ่านระบบ Event Pop
-    ก่อน Course 1 สัปดาห์จะมี Email แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนเพิ่มเติม ** โปรดตรวจสอบ Spam Email เพราะ Email อาจจะเข้า Spam ทำให้พลาดข่าวสารได้


ที่มาของโครงการ Course Free มีมัดจำและ Crowdfunding E-Learning
-    Topwork (http://www.topwork.asia) เป็น Platform สำหรับผู้ว่าจ้างในการหา Freelance Programmer ที่มีคุณภาพเพื่อมาทำงานด้วย
-    Topwork Academy - เป็นโครงการย่อยเพื่อสนับสนุนความรู้ให้ Programmer ในการหาความรู้เพิ่มเติม โดย Course ทั้งหมดจะเน้นแบบลงรายละเอียดเพื่อให้เกิดประโยชน์แบบสูงสุด และฟรีเท่านั้น แต่เราต้องการให้มีการต่อยอดความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเราใช้ Concept Crowdfunding E-Learning แห่งแรกในเมืองไทย


ติดตามข่าวสารเราได้ที่ https://www.facebook.com/topwork.asia/


Website: http://www.topwork.asia


Blog อาจารย์ภายในสังกัด


- http://www.startupcto.net/ - Oak


- http://www.acoshift.me/ - เทพนอร์ธ


- https://www.arnondora.in.th/ - เทพหนึ่ง


Email : contact@topwork.asia


Tickets

No Tickets Available

De7d51e405f6029ca4b58c4880d3fc967747db61
Organized by
Topwork.asia