Banner cmmc iot event pop

สัมมนา Internet of things Technology Review for SMEs (ภาษาไทย)

19 December 2016 at 09:30 - 17:00

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน IoT Technology Review for SMEs ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคมนี้

จุดประสงค์เพื่อนำเสนอเนื้อหาความรู้ เทคโนโลยี IoT และ Solution จากผู้มีประสบการณ์จริง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการให้แก่ SMEs ในกลุ่มอุตสหกรรมเป้าหมาย และ Super Cluster เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น Thailand 4.0

การสัมมนาในครั้งนี้ จะครอบคลุมการประยุกต์ใช้ IoT ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น เชิงการแพทย์, เกษตรกรรม, Machine Learning, Retail Business, งานวิจัยและพัฒนา, การสร้างผลิตภัณฑ์, การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และแพลตฟอร์ม, Fashion, 3D Visualization จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์จริง

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559

 9.30 – 10.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

10.30 – 10.45 น.

กล่าวเปิดงาน โดย ผู้แทน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

10.45 – 11.00 น.

แนะนำกลุ่มเชียงใหม่ ดิจิตอลคลัสเตอร์ โดย

คุณวรรณชัย วงษ์ตะลา

ประธานกลุ่มเชียงใหม่ดิจิตอลคลัสเตอร์

11.00 – 12.00 น.

Internet of things and Machine Learning in Retail Business
นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน

ผู้ก่อตั้ง Chiang Mai Maker Club และ CEO บริษัท Maker Asia จำกัด

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์: จากงานวิจัยสู่ตลาด
คุณอธิศ ปทุมวรรณ

บริษัท โนวเลจ เซ็นทริค จำกัด

13.30 - 14.00 น.

การประยุกต์ใช้ Internet of things สำหรับการทำการเกษตร (SmartFarm)
คุณอดุลย์  นันทะแก้ว

Soft Power Group Co., Ltd

14.00 - 14.30 น.

การใช้ IoT เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
คุณมงคล มณีจันทร์

Maneejun IoT Solution Co., Ltd

14.30 - 15.00 น.

ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ดร. พนิตา พงษ์ไพบูล

หัวหน้าทีม NETPIE ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

15.00 - 15.30 น.

The Internet Of Things Reshaping Fashion Business

คุณอานนท์ ทองเต็ม

ผู้จัดการด้านเทคนิค Pinn Creative Space

15.30 - 16.00 น.

IoT trend for the future Healthcare
คุณวีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ

ผู้จัด Startup weekend Chiang Mai และมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทออกแบบอุปกรณ์การแพทย์

16.00 - 16.30 น.

การประยุกต์ใช้ 3D Visual Simulation เข้ากับระบบ Internet of things
คุณภิญโญ ตัณรัตนมณฑล

Lunarcraft Games Co., Ltd

16.30 - 17.00 น.

Chaing Mai Maker Club & Thailand 4.0
คุณณัฐ วีระวรรณ์

ประธานเชียงใหม่ เมกเกอร์ คลับ

17.00 เป็นต้นไป

Networking dinner & SMEs Meetup


อีกทั้งช่วงเย็นยังมี Networking dinner & SMEs Meetup อีกด้วย!

กิจกรรมนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ได้รับการสนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 

จัดที่อาคารเชียงใหม่ เมกเกอร์ คลับ (อารักษ์ซอย 8)
คูเมืองด้านใน ก่อนถึงโค้งสวนบวกหาด

ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้าน IT หรือ Internet of things หริือมาก่อนก็สามารถเข้าฟังได้
บรรยากาศในงานจะใกล้ชิด และเป็นกันเอง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่
หรือโทรสอบถามได้ที่ คุณณัฐ 0818526122Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Cmmc icon 07

Chiang Mai Maker Club

Chiang Mai Maker Club เปิดให้ทุกๆ คนที่สนใจงานอิเล็กทรอนิกส์และงานประดิษฐ์ สามารถเข้ามาใช้เครื่องมือและสถานที่ได้