Education • Art & Design

Virtual UX and UI Fundamental workshop (7-8 July and 22 July 22)

54357804fa1dd1de77ec4719cdda3a26413a9b60
Virtual UX and UI Fundamental workshop (7-8 July and 22 July 22)

Course Description:

User Experience คือความรู้สึกที่ฝังลงในตัวผู้ใช้เมื่อได้สัมผัสกับเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของบริษัท ในอดีต UX Methodology มักถูกนำไปใช้โดยฝ่ายออกแบบ แต่ปัจจุบันเรา รู้กันดีว่าทุกฝ่ายในบริษัทล้วนมีบทบาทในการกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งสิ้น ตัว Workshop จึงออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทุกคนในองค์กร ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน

ใน Course UX Workshop เราไม่ได้สอนวิธีที่ทำให้ออกแบบได้สวยงาม แต่เราสอนเทคนิค ที่จะทำให้ Marketing คิดถึงลูกค้าก่อนผลกำไร ทำให้ Developer คิดถึงคนที่จะเอางานไปใช้ เราสอนให้นักออกแบบดึงเอาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ออกมา เพื่อให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันค้นหาหนทางแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ แทนที่จะพยายามสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ เทคนิคในการดึงความในใจของผู้ใช้ออกมาเทคนิคในการออกแบบโปรแกรมโดยตั้งต้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ และกระบวนการทำงานของ UX (UX Process)โดยผู้เรียนจะได้ ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้ 

สำหรับงานออกแบบ UI นั้นต่างจากงานออกแบบสิ่งพิมพ์ หรือออกแบบโฆษณาออนไลน์ เพราะบริบทของผู้ใช้ไม่เหมือนกัน ความคาดหวังต่อตัวงานก็จะไม่เหมือนกัน งานสิ่งพิมพ์นั้นตัวผลงานมีเวลาอยู่กับผู้ใช้นานแต่ผู้ใช้มักผ่านมารอบเดียว ส่วนงาน UI นั้นผู้ใช้มีเวลาสั้นมากไม่ถึง 5 วินาที แต่ผู้ใช้มักจะผ่านมาใช้มันหลายรอบ

ดังนั้นการพบกันครั้งแรกจึงสำคัญมาก ๆ (First Impression) ถ้าเราสามารถทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ในทันทีที่เห็น ก็จะลดความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะลบโปรแกรมของเราทิ้งได้มาก หรือทำให้เขาอยากเข้ามาใช้เว็บของเราบ่อย ๆ

การจะทำแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องยาก เราต้องอาศัยสิ่งที่ผู้ใช้เรียนรู้ไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะใช้โปรแกรมของเราให้เป็นประโยชน์ เราเรียกว่า (World Experience) เราต้องรู้ว่าผู้ใช้เรียนอะไรไบแล้ว ในแต่ละระบบทั้ง Windows OSX iOS หรือ Android รวมถึงลำดับการจัดลำดับข้อมูลที่ตรงกับผู้ใช้คาดหวัง ให้ผู้ใช้สามารถบริโภคข้อมูลให้ง่ายที่สุด (Information Architech)

ใน Workshop นี้ผู้เรียนจะได้ลองคิดถึงพื้นฐานในการออกแบบ UI ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน การวาด Wireframe อย่างเร็ว และวาด Wireframe ที่พร้อมสำหรับส่งให้ลูกค้า หรือส่งต่อให้ Graphic Designer รวมถึงการวิเคราะ์ UI เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ (Usability Critique)

ทำความเข้าใจ UX เพิ่มเติมผ่าน blog.uxacademy.in.th


Workshop Environment:

Duration:

3 Day (9.00-17.00)


Instructor:


Apirak Panatkool short profile, LinkedIn

Apirak currently works as a UX Coach at ODDS. Previously he was Google Developer Expert, the Evangelist at Omise Payment Gateway and UX Coach at Ascend Group (Truemoney, iTruemart, weloveshopping).

He’s a big believer that great user experience comes from everyone working as part of a team, not only for designers

Apirak is also the co-founder of UX Thailand, one of the biggest UX community on Facebook in Thailand. He is also the co-founder of UX Academy. Apirak loves to see people with different talents working together and he thinks user experience is the key that makes it happen.Who Should Attend:

 • Product Manager, Project Manager, Product Owner
 • Programmer / Developer / QA
 • System Analyst, Business Analyst
 • UX, UI Designer ที่ต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติม

 • DEV / PM / PO / AE ที่ต้องการสื่อสารกับทีม

What should be expected:

 • ประยุกต์ ใช้งาน User eXperience ในกระบวนการพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้
 • อธิบาย การทำงานโดยมีผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางให้ทีมงาน หัวหน้า ลูกค้า หรือคู่ค้าฟังได้
 • ตัดสินใจ เลือกเส้นทางที่ถูกต้องให้กับสินค้าของเรา
 • ต่อรอง แนวทางการออกแบบเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้
 • ลด ความเสี่ยงในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่ผู้ใช้ไม่อยากใช้
 • เข้าใจเรื่อง Information Architect สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของโปรแกรมได้
 • สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของ UI สำหรับผู้ใช้แต่ละประเภทได้
 • เข้าใจพื้นฐานการออกแบบ ที่ต่างกันบนแต่ละ Platform (iOS, Android, Web, Desktop App)
 • สามารถเลือกใช้เทคนิคการวาด Wireframe ให้เหมาะสมกับแต่ละงาน
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาของ UI ได้ (Usability Critique)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ workshop


  Schedule:

  วันที่ 1: UX Methodology ทำความเข้าใจองค์ประกอบหลักในการออกแบบ UX 

  1. Experience Design:  แต่ละคนจะมีนิยามของ User Experience ที่ไม่เหมือนกัน ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกัน การปรับพื้นฐานจะช่วยให้ผู้เรียนคาดเดาขอบเขตการใช้งาน ความคาดหวัง และแนวทางในการใช้งานได้ชัดเจนมากขึ้นช่วยให้การนำไปต่อยอดทำได้ง่ายขึ้น

  2. Understand User : การสร้าง Empathy หรือการเข้าใจผู้ใช้ อาจจะดูคล้ายการทำ Target market หรือ Market segment แต่ไม่เหมือนกัน เพราะ Empathy มีเป้าหมายเพื่อการสร้างของซึ่งมีวิธีคิดต่างจากการขายของ ดังนั้นเราจึงต้องการเข้าใจผู้ใช้ให้มากกว่าที่ผู้ใช้เข้าใจตนเอง ในส่วนนี้เราจะมาเรียนว่าจะต้องทำอย่างไร

  3. Understand Stakeholder: การสร้างซอร์ฟแวร์ที่ดีต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่ลงเงินทุนต้องการอะไร ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินเป็นแค่สวนหนึ่งเท่านั้น เราต้องสามารถคุยกับผู้ลงทุนได้ (Stakeholder Interview) เพื่อหาหาเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว และขุดหาวาระซ่อนเร้น ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายให้กับโปรเจคเลยทีเดียว

  4. Understand Developer: งานซอร์ฟแวร์เป็นงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าผู้ใช้เปลี่ยนเพราะสภาพแวดล้อม ธุรกิจจะเปลี่ยนเพื่อการแข่งขัน เทคโนโลยีเปลี่ยนเพราะมีของที่ดีกว่าออกมา ดังนั้นทีมที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีกระบวนการทำงานเฉพาะ (Agile Software Development) คนที่ทำงานด้าน UX มีบทบาทสำคัญมากที่ทำให้ทีมวิ่งได้เร็ว เราเรียกว่า Continuous Discovery

  วันที่ 2: UX Process: เรียนรู้กระบวนต่างๆ ในสายงาน UX จะแบ่งเป็น 4 หัวข้อ

  1. Design process: โปรแกรมที่ออกแบบสวย ๆ ใช้งานได้ง่าย ไม่ได้เกิดมาจากนักออกแบบอัจฉริยะ ที่อยู่ดี ๆ ก็วาดออกมา แต่มันมีกระบวนการในการคิดการทำความเข้าใจ และการสร้าง idea ใหม่ ๆ เช่น Design Thinking, Google Design Sprint, Lean UX และมีอีกหลายตัว เราจะมาเรียนส่วนนี้เพื่อให้เราไม่ยึดติด และสามารถสร้าง Process ที่เหมาะกับบริษัทของเราได้

  2. User Interview: การคุยกับผู้ใช้เป็นทางลัดที่จะเข้าใจผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีหลุมพรางอยู่เยอะ เพราะผู้ใช้ไม่ได้คิดมากเท่าเรา และคนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าจริง ๆ ตัวเองเป็นอย่างไร การคุยกับผู้ใช้เพื่อให้ได้รู้แนวคิดของเค้าจึงต้องใช้เทคนิค และการมองที่ถูกจุด

  3. User Journey : ถ้าเราไม่รู้ว่าผู้ใช้มีวิธีทำงานอย่างไร เราก็คาดการได้ยากว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะสามารถช่วยผู้ใช้ได้จริงหรือเปล่า การทำ User Journey จะช่วยให้เราวางแผนในการพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น รู้ว่าอะไรที่ส่งผลต่อการทำงานมากหรือน้อย รู้ว่าเราควรแก้จุดอ่อนก่อน หรือออกฟังก์ชันใหม่ก่อน

  4. Work thought process: หลังจากทดลองส่วนย่อย ๆ มาแล้ว ผู้เรียนจะได้ทดลองทำ Process ทั้งหมดต่อจากการ Interview โดยจะได้ทำ Empathy Map, User Journey, Wireframe prototype และทำ Usability test อีกหลาย ๆ รอบ (ใช้ Google Design Sprint เป็นตัวหลัก)


  วันที่ 3: Basic practice for being UI Designer

  1. Design Principle: เป็นการนำเทคนิคพื้นฐานในการออกแบบมาใช้ในการทำ User Interface ผู้เรียนจะได้รู้ พื้นฐานความแตกต่างของการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ งานโฆษณาดิจิตอล และ งานออกแบบหน้าจอ เพื่อจะได้ ออกแบบได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้เข้าใจตนเองว่าทำไมนักออกแบบถึงรู้สึกว่า แบบนี้ดีแล้ว ช่วยให้สามารถอธิบาย (ปกป้อง) งานออกแบบของตนเองกับหัวหน้า หรือลูกค้าได้


  2. Wireframe: หลายครั้งลูกค้าไม่ชอบให้เราทำ wireframe มาให้ดู โดยอ้างว่าดูไม่รู้เรื่อง ทำให้นักออกแบบ ต้องวาดงานเหมือนจริงไปให้ลูกค้าดู ซึ่งใช้เวลานานกว่าการวาด wireframe มาก ในบทนี้เราจะมาดูกันว่าทำ อย่างไรลูกค้าถึงจะดู wireframe รู้เรื่อง และ ทำอย่างไรให้เราสามารถวาด wireframe ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ วาดผิดวิธี


  3. Time saving tools: เครื่องมือในการวาด wireframe มีมากมาย แต่ผมคัดเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ดี รวดเร็ว สามารถทำให้ฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทมาช่วยเราวาดได้ ในบทนี้เราจะมาลองวาดกันจริง ๆ ผู้เรียนต้องเตรี ยม Notebook เพื่อมาฝึกวาดกัน (เป็น Windows, Mac หรือ Linux ก็ได้)

  4. Platform: คนที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่อง UI มักคิดว่าแต่ละ Platform ไม่ว่า iOS, Android ก็สามารถ ออกแบบเป็นแบบเดียวกันได้ แต่จริง ๆ แล้ว แต่ละระบบมีพื้นฐานการออกแบบไม่เหมือนกัน มีบางอย่างเหมือน กันได้ และมีหลายอย่างที่อันตรายเมื่อออกแบบให้เหมือนกัน ถ้าเรารู้พื้นฐานในการออกแบบ จะช่วยให้เรา ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น Web หรือ Desktop App จะทำ Responsive หรือ Mobile site ไปเลย

  อุปกรณ์ในการเรียน

  1. Internet ความเร็วสูง

  2. Computer (Mac, Windows หรือ Linux)  ที่ลงโปรกรม Zoom ไว้แล้ว

  3. Webcam เพื่อให้ผู้สอนเห็นหน้าได้

  4. กระดาษ A4 และ ปากกา

  ก่อนวันเรียนถ้าใครไม่แน่ใจเราจะมีนัดซ้อมตระเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยกัน รวมถึงถ้าใครไม่ถัดการใช้ software ที่เราจะใช้ใน Workshop สามารถเข้ามาฝึกในวันนั้นได้


  Feedback from Online workshop:   
  Payment:

  สามารถชำระเงินได้โดยการโอนเข้าบัญชี


  More:

  ดูรายการอบรมอื่น ๆ ได้ที่ Organizer official website: uxacademy.in.th 

  หรืออ่านบทความของ UX Academy ได้ที่ blog.uxacademy.in.th

  Application Form

  Virtual UX and UI Fundamental workshop

  Tickets

  No Tickets Available

  Db22007f70c26a0ff507ab4626afa4abaa1571c3
  Organized by
  UXA Co., Ltd