Experience • Health

เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายสานฝัน จิตแพทย์ รุ่นที่ 2

27 May 2022 09:00 - 23 Jul 2022 16:30
BB Comeeting Space
Bangkok, ประเทศไทย
0 followers
23005f1cc392731d08b9f06a758d0e4582a0aada
เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายสานฝัน จิตแพทย์ รุ่นที่ 2

โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับอาชีพที่ชอบ ความฝันที่ใช่


เปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครน้องๆ 14-23 ปี !!
พบกับอาชีพที่น้องๆหลายคนรอคอย กับอาชีพ "จิตแพทย์" เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ
เข้าใจการทำงานจริงกับพี่จิตแพทย์เจ้าของอาชีพตัวจริง
ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!
เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นจิตแพทย์ อยากทำงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อาชีพจิตแพทย์ผ่านวิทยากรที่เป็นเจ้าของอาชีพ มากประสบการณ์
.
.
สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากกิจกรรมนี้
- เรียนรู้งานของจิตแพทย์ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
รวมไปถึงการทำงาน ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
- ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับจิตแพทย์และทักษะด้านอาชีพ
- พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
- ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาจิตแพทย์
- วิชาที่ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
- มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
- ฯลฯ


วันเรียน : 24 กรกฎาคม 2565
เวลา : 09.00 - 17.00น.
สถานที่ : ฺฺBB comeeting space (ใกล้กับ bts ช่องนนทรี)
สมัครได้ที่ : https://bit.ly/37Jte3c
สอบถามเพิ่มเติม : http://line.me/ti/p/~@edq9735t
หมายเหตุ : สมัครได้แล้ววันนี้ รับจำนวนจำกัด
***ขออนุญาตปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน***

_______________________________________________________________________________________________


ประวัติวิทยากร
นพ. การันตร์ วงศ์ปราการสันติ - คุณหมอการันตร์
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
- จบแพทยเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ทวั่ไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ปริญญาโทสาขา Media Psychology ที่ มหาวิทยาลัย University of Salford เมือง Manchester ประเทศ สหราชอาณาจักร
- จบจิตบำบัด Narrative Therapy Level 1 ที่ Institute of Narrative Therapy , London, UK
- จบจิตบำบัด ภาพยนตร์บำบัด (Cinema Therapy) ที่ Zur Institute
- จบจิตบำบัด Introduction to EMDR therapy and Stabilization in Thailand
- จบจิตบำบัด EMDR therapy level 1 in Thailand
- จบแพทย์ศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน หลักสูตรระยะสั้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
- Medical education หลักสูตร online โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2556 - 2561 จิตแพทยทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2556-2561 ประธานฝ่ายทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวกิฤต (MCATT) ที่โรงพยาบาลสวนปรุง
- พศ 2556-2561 อาจารยส์อนนักศึกษาแพทยชั้นปีที่4ในหัวข้อเรื่อง Other psychotic disorder และ Mood disorder ที่โรงพยาบาลสวนปรุง
- พ.ศ. 2561-2562 ผู้ช่วยอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- พ.ศ. 2561-2562 เป็นกรรมการในแผนกการศึกษาก่อนปริญญา ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- พ.ศ. 2561-2562 เป็นกรรมการในแผนกวิจัยและการศึกษา ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- พ.ศ. 2561-2562 เป็นกรรมการในแผนกผู้ป่วยใน ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- พ.ศ. 2561-2562 เป็นกรรมการในแผนก Brain Stimulation Center ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- พฤศจิกายน 2562 ถึง ปัจจุบัน จิตแพทยทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
- พฤศจิกายน 2563 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย รพ สวนปรุง
- พฤศจิกายน 2663 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการแผนกการศึกษา รพ สวนปรุง
- มกราคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองทางวิชาการ ในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ค่าย, จิตแพทย์

Tickets

General

Age must be 14 - 19 years old

฿2,000.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
7f8ba2a06e35ca9bdb860cf9df23f96720fb0c7a
Organized by
ONCEs Thailand