Hobbies & Special Interests • Art & Design

Shadow Dancing: Where Can We Find a Silver Lining in Challenging Times?

3beff074fbd502f1575820e2f57d2e5154ae8d79
Shadow Dancing: Where Can We Find a Silver Lining in Challenging Times?


Shadow Dancing: Where Can We Find a Silver Lining in Challenging Times?

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่ตั้งคำถามกับเราว่า ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และเราต้องจมอยู่กับความไม่แน่นอน เราจะมองหาแสงสว่างในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ได้จากที่ไหน? 🤔

นิทรรศการนี้นำเอาประวัติศาสตร์สงครามเย็นกลับมาพิจารณาใหม่เพื่อสำรวจการคงอยู่ของเศษซากและผลพวงจากยุคสงครามเย็น โดยเน้นไปยังบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศไต้หวันและไทยตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึงปัจจุบัน 

ส่วนตัวชอบงานนิทรรศการนี้เป็นพิเศษ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มผลงาน

😍ผลงาน Parenthesis (Echoes Impact Crater by a National Banner) ที่เป็นประติมากรรมกำแพงสีเขียวขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เราแก้ไข เพิ่มเติม และลบสิ่งที่ถูกเขียนไว้ที่ด้านหลังตามต้องการ 

😍ผลงาน Paths to Utopia ที่เป็นแผนที่โลกขนาดใหญ่ ที่ให้เราสามารถสร้างเกาะหรือพื้นที่ส่วนตัวของเราโดยการตัดแปะสติกเกอร์ลงไปบนแผนที่นั้นได้ตามใจเรา

นิทรรศการจัดตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

📍 Location: The Jim Thompson Art Center (หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน) 

🕚 Open Hours: 11.00 น. – 20.00 น.

💵 ค่าเข้าชม: ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท

🚘 ที่จอดรถ: มีที่จอดรถฟรี 


Want to know more about this event?

Please visit the event’s website for more details.

Visit Website

6c0f1a6e838c74ad762cee8cdd673b2a3de6979d
Organized by
Eventpop Listing