Sports • Run

Bangkok 21K Park Run 2022

40594f45eeba57dbc9bcd59425e97f99eda02dbe
Bangkok 21K Park Run 2022


Bangkok 21K Park Run 2022

เปิดรับสมัคร วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ผู้สมัครวิ่งต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2565

ผู้สมัครวิ่ง กรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องแสดงหลักฐานการตรวจ ATK ก่อนวันแข่งขัน 72 ชั่วโมง

.

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องตรวจโควิดโดยชุดตรวจ ATK ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดส่งไปให้ ภายใน วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2565

( ปิดรับ เวลา 18.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2565)

.

ผู้สมัครต้องติดตลับทดสอบ ATK ซึ่งแสดงผลเป็นลบ 1 ขีด ลงบน Bib number ของนักวิ่ง ตรงช่อง ATK Test Kits ที่กำหนดไว้ ถ่ายรูป Bib นั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ แล้วส่งรูปถ่ายมาที่ ส่งผลการตรวจ ATK

* นักวิ่งที่ไม่ส่งผลการตรวจเข้าระบบ ในเช้าวันแข่งขัน Timing chip จะ DNF ปฎิเสธการอ่านผลการวิ่งและบันทึกเวลา ของหมายเลข Bib นั้นๆ

.

ในเช้าวันแข่งขัน นักวิ่งต้องติดเบอร์วิ่ง/Bib ที่ติดตลับทดสอบATK ซึ่งแสดงผลเป็นลบ 1 ขีด ลงบน Bib number ของนักวิ่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน หากไม่มีจะถูกปฎิเสธการรับเหรียญผู้พิชิตหลังเส้นชัย

.

ห้ามการโอน หรือ ซื้อ-ขาย BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครโดยเด็ดขาด

วิ่งวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

บริเวณ ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.๙

พิกัด 13°41'22.7"N 100°40'06.7"E


ค่าสมัคร

ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ราคา 900 บาท ปล่อยตัว 05.15 น. คัทออฟ 3.50 ชม. จำนวน 700 slots

ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ราคา 600 บาท ปล่อยตัว 05.50 น. คัทออฟ 1.30 ชม. จำนวน 1,000 slots

ระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคา 550 บาท ปล่อยตัว 06.00 น. จำนวน 300 slots


รางวัล

ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร

- Overall อันดับ 1 - 5 ชายหญิง ถ้วยรางวัล เงินรางวัล 5,000 , 4,000 , 3,000 , 2,000 , 2,000 บาท

- กลุ่มอายุ อันดับ 1 - 5 ชายหญิง ถ้วยรางวัล

ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 

- กลุ่มอายุ อันดับ 1 - 5 ชายหญิง ถ้วยรางวัล

#สมัครออนไลน์ได้ที่  www.jogandjoy.run/project/detail/84


การรับ Bib เสื้อ

- ส่งไปรษณีย์

ปอลิง รับสมัครจำนวน 2,000 slots

#เปิดรับสมัคร วันที่ 12 - 30 พฤษภาคม 2565

Sport, running

Want to know more about this event?

Please visit the event’s website for more details.

Visit Website